Skolor och daghem – ansök om bidrag för naturutflykter 

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare stiftelsebidrag

Grupper inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet har beviljats bidrag för naturutflykter. Satsningen möjliggörs av Stiftelsen TAH, RELEX-stiftelsen, Urlus-Stiftelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. 

På utflykterna kan barn och unga skapa eller fördjupa sitt förhållande till naturen. Skolor och daghem har ofta begränsade resurser, vilket gör det svårt för dem att förverkliga utflykter. Genom bidraget vill de medverkande stiftelserna ge allt fler barn och unga möjlighet att delta i en naturutflykt. Ansökningsprocessen har administrerats av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.

Ansökan för bidragen för naturutflykter var öppen under två veckor i mars 2024. Under den här tiden fick vi in otroligt många ansökningar – 837. Sammanlagt 161 ansökningar beviljades bidrag och den beviljade summan är totalt 129 000 euro. Tack vare bidragen kan över 9 000 barn och unga runt om i Finland delta i en naturutflykt.

Grupperna ansvarar själva för utflykternas innehåll och praktiska arrangemang. I år kommer grupperna att göra utflykter till olika naturmål, till exempel skogar, till skärgården, nationalparker, fjällen och till naturcentrum. På utflykterna kommer barn och unga att bekanta sig bland annat med fåglarnas flytt, geologiska fenomen och skogens arter.

”Att vistas i naturen har positiva effekter på ens psykiska och fysiska välmående, visar forskning.  Naturutflykterna erbjuder dessutom en unik möjlighet att lära sig nytt, att verka i grupp och att förundra sig över mångfalden i Finlands natur. Vi är glada över att så många barn och unga får uppleva en naturutflykt tillsammans med sin grupp”, säger Henna Hakkarainen som är verksamhetsledare för Stiftelsen TAH.

De medverkande stiftelserna tackar för ansökningarna och för det stora intresset för naturutflykter.

Bild från förra året: Kirsi Hakkola / Kiljavan koulu

Ansökningsanvisningar

Nu kan du ansöka om bidrag för naturutflykter. Bidraget riktar sig till grupper inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet. Du kan ansöka om bidrag för naturutflykter som förverkligas under perioden 5 april till 31 oktober 2024. Bidraget är maximalt 1 000 euro per utflykt per grupp 

Bidraget ska stödja barns och ungas uppväxt till en hållbar livsstil. Utflyktsmålet kan vara en naturskola, ett naturcentrum, en nationalpark eller något annat rekreationsområde. 

Fyll noggrant i blanketten och granska uppgifterna innan du skickar in dem. Det går inte att redigera uppgifterna efter att blanketten är inskickad. Vi behandlar inte bristfälliga ansökningar. 

Ansökan är öppen 4–17 mars 2024. Beslut om bidrag skickas till de sökande senast 5 april 2024. 

Skicka in en redovisning över hur bidraget använts senast en månad efter att utflykten ordnats, allra senast 1 november 2024.

Bidraget kan endast betalas till ett bankkonto som innehas av en kommun, läroinrättning, föräldraförening eller instans som ordnar småbarnspedagogik. Sökanden bör ha ett FO-nummer. Bidrag kan inte betalas till privatpersoner. 

Frågorna på blanketten

 1. Organisation (skola, daghem)
 2. Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Titel/roll
  • Postadress
  • Postnummer
  • Postort
  • Landskap
 3. Telefonnummer
 4. E-postadress
 5. Gruppens verksamhetsspråk (finska, svenska, samiska, engelska)
 6. Ansökt summa
 7. Bidraget ska användas för
 8. Utflyktskostnader, uppskattning
  • Transport
  • Inträdesavgifter
  • Guidning eller andra tjänster 
  • Mat
  • Klimatkompensation, ifall kompensationen görs som en inbetalning
  • Övriga kostnader 
 9. Vad är målet med utflykten, till exempel upplevelser/färdigheter/kunskap/förståelse
 10. Planerad tidpunkt för utflykten
 11. Antal barn eller unga som deltar
 12. Antal vuxna som deltar
 13. Hur kompenseras utsläppen som utflykten orsakar?
 14. Jag har försäkrat mig om att kommunen, läroinrättningen, föräldraföreningen eller instansen som ordnar småbarnspedagogik kan ta emot bidraget på sitt konto. 
 15. Genom att skicka in ansökan binder jag mig att följa de anvisningar som getts och att uppfylla de givna villkoren. Jag rapporterar om bidragets användning inom en månad från det att utflykten ordnats.

Tips för naturutflykter

Mappa

Utinaturen.fi

Friluftslivets ABC

Bild: Finlands Scouter / Susanna Oksanen