Klimatkompensation för utfärder

Med våra bidrag vill vi främja barns och ungas utveckling mot en hållbar livsstil och därför har vi också inkluderat granskning av utfärdernas klimat- och miljöpåverkan i utfärdsprogrammet. För att underlätta lärarnas arbete har vi på den här sidan samlat information om hur man beräknar koldioxidavtryck samt aktivitetstips för behandling av temat med barn och unga i olika åldrar.

Hur man klimatkompenserar för en utfärd

Till varje utfärd som får bidrag hör en klimatkompensation som genomförs enligt deltagarnas ålder. Den kan genomföras genom att göra en donation till en organisation som utför klimat- eller miljöarbete eller genom att kompensera utfärdens utsläpp via ett företag som kompenserar koldioxidavtryck. Ni kan också kompensera utfärdens utsläpp genom att göra hållbarare val i vardagen – cykla till skolan, välja vegetarisk mat eller minska på konsumtionen.

Du kan öva beräkning av koldioxidavtryck med unga i högstadiet och på andra stadiet. Här får ni hjälp av scouternas räknare för koldioxidavtryck, Talla. I mars kommer en svenskspråkig version av Talla att bli tillgänglig.

När ni diskuterar klimatkompensation är det bra att nämna att klimatavtrycket av en skogsutfärd i allmänhet är väldigt litet. Man behöver inte ha dåligt samvete för att man gör en skogsutfärd! Ni kan jämföra utfärdens klimatavtryck med exempelvis finländarens genomsnittsklimatavtryck i Sitras livsstilstest. Ganska litet, eller hur?

Att beräkna utfärdens koldioxidavtryck är ändå en bra övning med tanke på att identifiera klimateffekterna av ens egen verksamhet och det är tillräckligt enkelt för att göras i undervisningssyfte. Att kunna beräkna koldioxidavtryck är en nyttig färdighet som kan användas i arbete, hobbyer och när man lär sig en hållbar livsstil.

Beräknandet kan göras så här:

 1. Gör beräkningen med ett verktyg som passar dig. Du kan använda till exempel scouternas koldioxidavtrycksräknare Talla. Fyll i bara de punkter i räknaren som gäller er utfärd. Beräkningen kan göras före eller efter utfärden. Före slutet av mars kommer en svenskspråkig version av Talla att bli tillgänglig.
 2. Fundera på sätt att genomföra utfärden så ansvarsfullt som möjligt och använd de metoder ni kommit på enligt möjligheterna. (Du kan använda aktivitetstipsen 2 och 3 för att aktivera eleverna.)

Lär er om klimatpåverkan tillsammans

Före eller efter utfärden kan ni öva er att identifiera er egen klimatpåverkan. Ni kan fritt välja aktiviteter med miljötema som passar din grupp, till exempel någon av följande:

 • I Mappas temaryggsäckar med sökorden klimatförändring eller hållbar livsstil: Länk till svenskspråkigt material
 • Material om klimatfostran i Grön flagg
 • WWF:s materialbank för miljöfostran
 • Du kan också använda annat färdigt material som passar din grupps kunskapsnivå och lärmål. 

Scouternas tips för behandling av klimatpåverkan

Här nedan har vi listat några aktiviteter med klimattema som scouterna föreslår och som kan användas i undervisningen. Aktiviteterna räknas upp med början från de lättaste.

Åldersrekommendation: småbarnsfostran/lågstadiet
Tidpunkt: före/under/efter utfärden
Beskrivning: Läs tillsammans Forststyrelsens sagor om friluftsetikett i boken Myrsky och Saana i skogen. Syftet med sagorna om etikett i friluftslivet är att inspirera barn till att gå ut i naturen och samtidigt berätta hur man rör sig med respekt för naturen och andra vandrare. Till exempel berättelserna Respektera naturen och Skräptrollen passar bra när man behandlar ansvarsfullhet.

Sagoboken kan laddas ner här.

Åldersrekommendation: lågstadiet
Tidpunkt: före utfärden
Beskrivning: Gruppen gör en poster att hänga upp på klassrumsväggen, där de berättar om hur de tycker att skogsutfärden kan genomföras så ansvarsfullt som möjligt. Gruppen funderar på vilka val som har att göra med utfärden, till exempel resan, matsäcken och skräp, och hur man borde välja för att utfärden ska bli så ansvarsfull som möjligt. Gruppens handledare försöker i mån av möjlighet använda gruppens idéer i planeringen av utfärden. 

Under utfärden kan man vid en lämplig tidpunkt påminna gruppen om vilka av utfärdens val de nämnt på sin poster. Det kan vara sådant som att man åkte med buss, matsäcken är vegetarisk, ingen skräpar och inga onödiga papper har skrivits ut. Ni kan diskutera vad som lyckades på utfärden och också vad ni skulle vilja göra bättre nästa gång.

Åldersrekommendation: högstadiet
Tidpunkt: före/efter utfärden
Beskrivning: Gruppen gör ett bildkollage om hur utsläpp bildas och metoder att minska utsläppen. 

Ni kan också arbeta vidare med kollaget. Ringa in på kollaget: 

 • Med grönt sådant ni kan göra själva
 • Med blått sådant ni kan göra som grupp/skolklass
 • Med rött sådant ni inte tycker att ni kan påverka. Efteråt kan ni diskutera vem som beslutar om de sakerna och hur ni kunde framföra saken åt dem. Skulle det ändå vara möjligt att ringa in någon av dem med blått?

Åldersrekommendation: högstadiet/andra stadiet
Tidpunkt: efter utfärden
Beskrivning: Så här räknar ni koldioxidavtrycket:

Gruppen eller gruppens vuxna räknar utfärdens koldioxidavtryck med scouternas Talla-räknare. Talla kan användas särskilt med andra stadiets studerande. Efter att ni gjort beräkningen diskuterar gruppen resultatet och hur man kunde ha gjort utfärden ansvarsfullare. 

Här kan man bekanta sig med Talla-räknaren.

Så här väljer ni er klimathandling:

Läraren kan presentera några intressanta mål för gruppen och gruppen får välja ett av dem som kompensation. Gruppen kan delas in i mindre diskussionsgrupper som till slut röstar på ett av lärarens förslag. Läraren betalar kompensationssumman till den valda instansen. Ni kan också hitta på ett eget sätt att kompensera utfärdens koldioxidavtryck och fundera på hur väl det motsvarar utfärdens klimatpåverkan.

Om ni letar efter kompensations- eller naturskyddsmål att stöda kan ni kolla till exempel de här:

 • Stiftelsens för naturarvet skydd av skogar
 • Ni kan också göra en donation till någon organisation som utför klimatarbete, exempelvis WWF, Luontoliitto, Naturskyddsförbundet.
 • Ni kan också ta reda på andra mål genom att söka företag eller andra instanser som säljer klimatkompensation. 

Bild: Finlands Scouter / Petri Hannula, Susanna Oksanen