Partiolaisten vinkit luontoretkelle

Metsä tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ja elämyksen kaiken ikäisille! 

Luontoretkien sisältöä voidaan suunnitella olemassa olevan opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelman puitteissa. Mitään suurta tai erikoista ei siis tarvitse organisoida, tärkeintä on oppia retkeilyyn liittyviä asioita ja nauttia metsästä toimintaympäristönä! Mikäli haluat soveltaa retkiin partion omia materiaaleja, kannattaa tutustua seuraaviin kokonaisuuksiin. 

Tasapainoinen metsäsuhde ottaa huomioon metsien erilaiset käyttötavat, joihin kuuluvat niin metsien virkistyskäyttö, talouskäyttö kuin myös metsien monimuotoisuuden huomioiminen. Suomen Partiolaisten Yhdessä metsään -aktiviteetit tarjoavat muun muassa leikkejä moninaisuuden huomioimiseen ja ryhmäytymiseen sekä aktiviteetteja metsän tutkimiseen monelta eri kantilta. 

Kurkkaa Suomen Partiolaisten Yhdessä metsään -aktiviteetit oppaastamme.

 Psst! Vinkkien kohderyhmissä viitataan partion ikäkausiin. Mikäli termit eivät ole tuttuja, tässä selitykset: 

  • Sudenpennut 7–9 v 
  • Seikkailijat 10–12 v 
  • Tarpojat 12–15 v 
  • Samoajat 15–17 v 
  • Vaeltajat 18–22 v 

Partiolaisten vinkit ilmastovaikutuksien tunnistamiseen 

Alle on listattu muutamia partiolaisten ehdottamia ilmastoteemaisia aktiviteettejä, joita voitte hyödyntää osana opetusta. Aktiviteetit on lueteltu helposta haasteellisempaan. 

Ikäsuositus: varhaiskasvatus/alakoulu 
Ajankohta: ennen retkeä/retkellä/retken jälkeen 
Kuvaus: Lukekaa yhdessä metsähallituksen Myrsky ja Saana metsässä retkietiketti satuja. Retkietikettisatujen tarkoituksena on innostaa lapsia luontoon ja samalla kertoa, miten liikkua luontoa ja toisia retkeilijöitä kunnioittaen. Esimerkiksi tarinat Kunnioita luontoa ja Roskapeikot sopivat vastuullisuusteeman käsittelyyn. 

Satukirjan voi ladata käyttöön täältä.

Ikäsuositus: alakoulu 
Ajankohta: ennen retkeä 
Kuvaus: Ryhmän jäsenet tekevät luokan seinälle julisteen, jossa he kertovat oman näkemyksensä siitä, miten metsäretki voitaisiin toteuttaa mahdollisimman vastuullisesti. Ryhmä pohtii, millaisia valintoja retkeen liittyy esim. matkustustavan, eväiden ja roskaamisen osalta, ja millaisia valintoja pitäisi tehdä, että retki toteutettaisiin mahdollisimman vastuullisesti. Ryhmän ohjaaja pyrkii hyödyntämään ryhmäläisten ideoita mahdollisuuksien mukaan retken suunnittelussa.  

Metsäretken aikana voi sopivassa kohdassa muistuttaa, mitkä kaikki retken valinnat olivat ryhmän julisteessaan listaamia. Esim. paikalle saavuttiin bussilla, retkellä on tarjolla kasvisruokaa, kukaan ei roskaa tai että turhia papereita ei ole tulostettu tms. Voitte keskustella retken onnistumisista ja myös asioista, mitkä seuraavalla retkellä haluttaisiin tehdä paremmin. 

Ikäsuositus: yläkoulu 
Ajankohta: ennen retkeä/retken jälkeen 
Kuvaus: Ryhmä tekee kuvakollaasin päästöjen syntymistavoista ja keinoista, joilla päästöjä voidaan vähentää.  

Voitte myös työstää kollaasia eteenpäin. Ympäröikää kollaasista:  

  • Vihreällä teot, joita voitte tehdä itsenäisesti 
  • Sinisellä teot, joita voisitte tehdä ryhmänä/koululuokkana
  • Punaisella teot, joihin ette koe voivanne vaikuttaa. Voitte keskustella tämän jälkeen, ketkä näistä asioista päättävät ja kuinka voisitte ryhmänä viedä viestiä heille. Olisiko joku näistä kohdista mahdollista ympyröidä kuitenkin sinisellä? 

Ikäsuositus: yläkoulu/toinen aste
Ajankohta: ennen retkeä/retken jälkeen
Kuvaus: Tehkää Sitran elämäntapatesti, jolla voi laskea oman elämän hiilijalanjäljen.

Testin tekemisen jälkeen ryhmäläiset pohtivat omia tuloksiaan. Ryhmä keskustelee, mitkä asioista toteutuvat jo nyt omassa elämässämme, mitkä olisivat helppoja toteuttaa ja mitkä tuntuvat vaikealta ja miksi ne tuntuvat vaikeilta. Voitte myös tehdä lupauksen teoista, jonka aioitte toteuttaa oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Sitran opetusmateriaalit testin käyttöön.

Ikäsuositus: yläkoulu/toinen aste 

Ajankohta: retken jälkeen 
Kuvaus: Näin laskette hiilijalanjäljen: 

Ryhmä tai ryhmän aikuinen laskee retkestä syntyneen hiilijalanjäljen partiolasten tapahtumalaskuri Tallalla. Tallaa voi hyödyntää erityisesti toisen asteen opiskelijoiden kanssa. Laskelman tekemisen jälkeen ryhmä keskustelee laskelman tuloksesta ja pohtii, miten retki olisi voitu toteuttaa vastuullisemmin.  

Tapahtumalaskuri Tallan voi tutustua täällä. 

“Kokemuksena vaellus kansallispuiston sorapolkujen ja pitkosten reiteillä on opiskelijoille hyvin vahvistava ja tietoisuutta herättävä. Toiveena on, että tulevaisuudessa on edelleen mahdollista tutustuttaa nuoria kestävän retkeilyn pariin.” (Kaustisen musiikkilukio, Kaustinen)

Kuva: Suomen Partiolaiset / Alex Inkiläinen