Retken ilmastokompensointi

Avustuksilla halutaan kannustaa lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan ja tämän vuoksi myös retkeilyn ilmasto- ja ympäristövaikutusten tarkastelu on otettu osaksi retkien ohjelmaa. Opettajien työtä helpottaaksemme olemme koonneet tälle sivulle tietoa hiilijalanjäljen laskemisesta ja eri ikäisille retkeläisille suunnattuja aktiviteettivinkkejä teeman käsittelyyn.

Retken ilmastoteon tai kompensaation toteuttaminen

Jokaiseen avustettavaan retkeen kuuluu ikätasoisesti toteutettu ilmastovaikutusten kompensointi. Sen voi toteuttaa joko tekemällä lahjoituksen ilmasto- tai ympäristötyötä tekevään järjestöön tai kompensoimalla retken päästöt hiilijalanjälkeä kompensoivan yrityksen kautta. Voitte kompensoida retken päästöjä myös esimerkiksi tekemällä kestävämpiä arjen valintoja – pyöräilemällä kouluun, suosimalla kasvisruokaa tai vähentämällä kulutusta.

Retken hiilijalanjäljen laskentaa voi harjoitella yläkouluikäisten ja toisen asteen oppilaiden kanssa ja tässä apunanne on partiolaisten hiilijalanjälkilaskuri Talla.

Ilmastokompensaatiosta keskustellessa on hyvä mainita, että keskimääräisen metsäretken ilmastojalanjälki on yleensä hyvin pieni, eikä metsäretkellä lähdöstä tarvitse tuntea huonoa omatuntoa! Voitte verrata retken hiilijalanjälkeä esimerkiksi Sitran elämäntapatestin keskimääräisen suomalaisen ilmastojalanjälkeen. Aika pieni, eikös niin? 

Metsäretken jalanjäljen laskeminen on kuitenkin hyvä harjoitus oman toiminnan ilmastovaikutusten tunnistamiseen sekä riittävän yksinkertainen, jotta sen voi opetustarkoituksessa laskea. Hiilijalanjäljen laskenta on hyödyllinen taito osata, ja sitä voi hyödyntää laajasti töissä, harrastuksissa ja omia kestävän elämäntavan taitoja opetellessa. 

Laskelman voi toteuttaa näin: 

  1. Tee laskenta itsellesi sopivalla työkalulla. Voit hyödyntää esimerkiksi partiolaisten hiilijalanjälkilaskuri Tallaa. Täytä laskurista vain kohdat, jotka koskevat omaa retkeänne. Laskennan voi toteuttaa joko ennen tai jälkeen retken. 
  2. Miettikää keinoja, joilla retki voitaisiin toteuttaa mahdollisimman vastuullisesti, ja ottakaa keksimiänne keinoja käyttöön mahdollisuuksien mukaan (Voit hyödyntää aktiviteettivinkkejä 2 ja 3 oppilaiden osallistamiseen). 

Opetellaan ilmastovaikutusten tunnistamista yhdessä oppilaiden kanssa 

Voitte opetella ennen retkeä tai retken jälkeen oman ilmastovaikutuksien tunnistamista. Voitte valita vapaavalintaisesti ryhmällesi sopivaa ilmastoteemaista tekemistä esimerkiksi näistä: 

Partiolaisten vinkit ilmastovaikutuksien tunnistamiseen 

Alle on listattu muutamia partiolaisten ehdottamia ilmastoteemaisia aktiviteettejä, joita voitte hyödyntää osana opetusta. Aktiviteetit on lueteltu helposta haasteellisempaan. 

Ikäsuositus: varhaiskasvatus/alakoulu 
Ajankohta: ennen retkeä/retkellä/retken jälkeen 
Kuvaus: Lukekaa yhdessä metsähallituksen Myrsky ja Saana metsässä retkietiketti satuja. Retkietikettisatujen tarkoituksena on innostaa lapsia luontoon ja samalla kertoa, miten liikkua luontoa ja toisia retkeilijöitä kunnioittaen. Esimerkiksi tarinat Kunnioita luontoa ja Roskapeikot sopivat vastuullisuusteeman käsittelyyn. 

Satukirjan voi ladata käyttöön täältä.

Ikäsuositus: alakoulu 
Ajankohta: ennen retkeä 
Kuvaus: Ryhmän jäsenet tekevät luokan seinälle julisteen, jossa he kertovat oman näkemyksensä siitä, miten metsäretki voitaisiin toteuttaa mahdollisimman vastuullisesti. Ryhmä pohtii, millaisia valintoja retkeen liittyy esim. matkustustavan, eväiden ja roskaamisen osalta, ja millaisia valintoja pitäisi tehdä, että retki toteutettaisiin mahdollisimman vastuullisesti. Ryhmän ohjaaja pyrkii hyödyntämään ryhmäläisten ideoita mahdollisuuksien mukaan retken suunnittelussa.  

Metsäretken aikana voi sopivassa kohdassa muistuttaa, mitkä kaikki retken valinnat olivat ryhmän julisteessaan listaamia. Esim. paikalle saavuttiin bussilla, retkellä on tarjolla kasvisruokaa, kukaan ei roskaa tai että turhia papereita ei ole tulostettu tms. Voitte keskustella retken onnistumisista ja myös asioista, mitkä seuraavalla retkellä haluttaisiin tehdä paremmin. 

Ikäsuositus: yläkoulu 
Ajankohta: ennen retkeä/retken jälkeen 
Kuvaus: Ryhmä tekee kuvakollaasin päästöjen syntymistavoista ja keinoista, joilla päästöjä voidaan vähentää.  

Voitte myös työstää kollaasia eteenpäin. Ympäröikää kollaasista:  

  • Vihreällä teot, joita voitte tehdä itsenäisesti 
  • Sinisellä teot, joita voisitte tehdä ryhmänä/koululuokkana
  • Punaisella teot, joihin ette koe voivanne vaikuttaa. Voitte keskustella tämän jälkeen, ketkä näistä asioista päättävät ja kuinka voisitte ryhmänä viedä viestiä heille. Olisiko joku näistä kohdista mahdollista ympyröidä kuitenkin sinisellä? 

Ikäsuositus: yläkoulu/toinen aste
Ajankohta: ennen retkeä/retken jälkeen
Kuvaus: Tehkää Sitran elämäntapatesti, jolla voi laskea oman elämän hiilijalanjäljen.

Testin tekemisen jälkeen ryhmäläiset pohtivat omia tuloksiaan. Ryhmä keskustelee, mitkä asioista toteutuvat jo nyt omassa elämässämme, mitkä olisivat helppoja toteuttaa ja mitkä tuntuvat vaikealta ja miksi ne tuntuvat vaikeilta. Voitte myös tehdä lupauksen teoista, jonka aioitte toteuttaa oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Sitran opetusmateriaalit testin käyttöön.

Ikäsuositus: yläkoulu/toinen aste 

Ajankohta: retken jälkeen 
Kuvaus: Näin laskette hiilijalanjäljen: 

Ryhmä tai ryhmän aikuinen laskee retkestä syntyneen hiilijalanjäljen partiolasten tapahtumalaskuri Tallalla. Tallaa voi hyödyntää erityisesti toisen asteen opiskelijoiden kanssa. Laskelman tekemisen jälkeen ryhmä keskustelee laskelman tuloksesta ja pohtii, miten retki olisi voitu toteuttaa vastuullisemmin.  

Tapahtumalaskuri Tallan voi tutustua täällä. 

Näin valitsette oman ilmastoteon: 

Opettaja voi esitellä ryhmälle muutaman kiinnostavan kohteen, josta ryhmä voi valita itselleen mieluisimman päästöjen hyvityskohteen. Ryhmän voi jakaa esimerkiksi keskusteluryhmiin, jotka voivat keskustelun lopuksi äänestää yhtä opettajan ehdottamista kohteista. Opettaja maksaa hyvityssumman valitulle taholle. Voitte myös vapaavalintaisesti keksiä oman teon retken hiilijalanjäljen hyvittämiseksi ja pohtia, kuinka hyvin se vastaa retken ilmastovaikutuksia. 

Jos etsitte kompensaatio- tai luonnonsuojelukohdetta, jota haluaisitte tukea, voitte tutustua esimerkiksi näihin tahoihin: 

  • Luonnonperintösäätiön metsien suojelu
  • Lahjoituksen voi tehdä myös jollekin ilmastotyötä tekevälle järjestölle, esim. WWF, luontoliitto, luonnonsuojeluliitto. 
  • Voitte myös etsiä omia kohteita etsimällä yrityksiä tai muita tahoja, jotka myyvät ilmastokompensaatioita  

Kuvat: Suomen Partiolaiset / Susanna Oksanen