Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot

Ehdot pdf-tiedostona.

Nämä ehdot koskevat kaikkia tapahtuman osallistujia. Tässä dokumentissa kerrotaan ilmoittautumiseen, osallistumisen perumiseen ja siirtämiseen, henkilökohtaiseen avustajaan sekä osallistumismaksuun liittyvät ehdot. Lisäksi dokumentissa kerrotaan osallistujan poistamisesta/poistumisesta tapahtumasta ja siitä, missä tapauksissa tapahtuma on mahdollista perua.

Ilmoittautuminen

Väreelle ilmoittaudutaan 3.-18.4.2024 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Väreelle mahtuu korkeintaan 600 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus (esim. viranomaismääräysten näin vaatiessa) rajoittaa tapahtuman maksimiosallistujamäärää. Kuljetukset tapahtumaan eivät sisälly tapahtumaosallistumisen hintaan.

Osallistumisen peruminen ja osallistumisen siirtäminen

Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova. Tapahtumaan osallistuminen on mahdollista perua, mutta osallistumismaksua ei palauteta, ellei kyseessä ole varusmies- ja siviipalvelusturvan käyttäminen.

Sairastumis- tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/).

Varusmies- ja siviilipalvelusturva on voimassa 11.8.2024 asti. Varusmies- ja siviilipalvelusturva tarkoittaa oikeutta tapahtumaosallistumisen perumiseen niille, joiden palvelus osuu tapahtuman päälle, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua tapahtumaan. Osallistumisen perumiseen tarvitaan todistus puolustusvoimilta tai siviilipalveluskeskukselta. Varusmies- ja siviilipalvelusturvan tapauksessa osallistumismaksu palautetaan osallistujalle.

Tapahtumaosallistumisen siirto toiselle tapahtumaosallistujalle on mahdollista 9.6.2024 saakka. Siirtämisessä noudatetaan osallistujan vaihtamisen ehtoja ja vaihto tehdään erillisten ohjeiden mukaan. Osallistujan vaihtamisen ehdot löytyvät Väreen verkkosivuilta. Tapahtumaosallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun hoitamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Suomen Partiolaiset / Väre-tapahtumaorganisaatio ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle.  Jos et saa siirrettyä osallistumista toiselle, peruutathan osallistumisen ottamalla yhteyttä projektitoimistoon vare@partio.fi.  Osallistumismaksua ei palauteta.

Kaikki näiden ehtojen mukaiset peruutukset ja muutokset jo tehtyihin ilmoittautumisiin ilmoitetaan osoitteeseen vare@partio.fi.

Osallistumismaksu ja maksuehdot

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Maksettu osallistumismaksu on edellytys tapahtuma-alueelle pääsyyn. Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta osallistujasta johtuvista syistä.

Henkilökohtainen avustaja tapahtumassa

Tapahtumaan on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajalle on mahdollista hakea vapautusta osallistumismaksusta. Vapautusta haetaan laittamalla vapaamuotoinen viesti osoitteeseen vare@partio.fi 11.4.2024 mennessä.

Osallistujan poistaminen ja poistuminen tapahtumasta

Tilanteessa, jossa osallistuja rikkoo tapahtuman sääntöjä aiheuttaa vaaraa tai haittaa itselleen ja/tai muille osallistujille, voidaan osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken tapahtuman eikä osallistumismaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois tapahtumasta eikä osallistumismaksua palauteta.

Väre on päihteetön tapahtuma. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen tapahtumassa tai muutoin tapahtuman aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä tapahtumaan saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Alaikäisten alkoholin tai huumausaineiden käytön tai hallussapidon kohdalla asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus sekä otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Täysi-ikäisen osallistujan kohdalla hänet lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken tapahtuman eikä osallistumismaksua palauteta.

Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.  Mikäli osallistuja poistuu tai poistetaan tapahtumasta, ei osallistumismaksua palauteta.

Tapahtuman säännöt löytyvät tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta www.partio.fi/vare.

Ylivoimainen este / tapahtuman peruuntuminen

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöh. SP-FS) ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu SP-FS:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota SP-FS:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia SP-FS ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa SP-FS:lla on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä, sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdoista ota yhteyttä vare@partio.fi