Helppo tulla -tunnus

Väreellä on käytössä helppo tulla –tunnus, jonka tarkoituksena on kertoa tapahtuman saavutettavuudesta. Tälle sivulle kootaan tietoa tapahtuman saavutettavuuteen liittyvistä asioista.

Hyvä olla 
Jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtuma on kiusaamisesta vapaa. Tapahtuman toimintaohjeet laaditaan selkeiksi ja helppolukuisiksi, jotta kaikki voivat osallistua, vaikka olisivatkin ensikertalaisia. Tapahtumassa korostetaan jokaisen hyväksymistä sellaisena kuin on ja tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia ystävystyä ja kuulua joukkoon. 

Ruoka 
Tapahtumassa kunnioitetaan jokaisen ruokavaliota huomioiden ruokavaliot ilman suurempaa numeroa. Allergiat otetaan huomioon ruoan valmistuksessa, tarjoilussa, tiskauksessa ja ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. 

Hygienia 
Tapahtumapaikallamme on saatavilla sukupuolineutraali vessa. Esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttömahdollisuus on tarjolla tapahtuman aikana. Lisäksi on mahdollisuus vaihtaa vaatteita ja peseytyä omassa rauhassa. Pyrimme varmistamaan, ettei tapahtumapaikan sisätiloihin tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä, kuten eläimiä tai voimakastuoksuisia kasveja. 

Lepo ja yöpyminen 
Tapahtumassa on määritetty hiljaisuusaika. Jokaisella osallistujalla ja tekijällä on mahdollisuus saada tarpeeksi unta ja levätä hyvin. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi. Jos tarve vaatii, on mahdollista saada oma rauhallinen tila nukkumiseen perustellusta syystä. Uniapnealaitteelle tai vastaavalle terveyslaitteelle on tarjolla sähköä. 

Lääkitys ja ensiapu 
Tapahtumassa on saatavilla ensiaputarvikkeita sekä ensiapuvastaava, jolta saa apua tarvittaessa. Tapahtumaan tulija voi hoitaa oman lääkityksensä rauhassa ja kiireettä. Tarvittaessa myös erillisessä tilassa. Lääkkeiden kylmäsäilytysmahdollisuus on huomioitu. 

Katsomus 
Tapahtuman aikana tarjotaan mahdollisuus osallistujille vetäytyä omaan rauhaan harjoittamaan omaa uskontoaan tarpeen mukaan. 

Ohjelma 
Jos tapahtuman ohjelmaan liittyy ennakkomateriaalia, toimitamme sen osallistujille hyvissä ajoin, jotta kaikki voivat valmistautua ja perehtyä aiheisiin. Tapahtumassa vallitsee ilmapiiri, jossa voi esittää kysymyksiä ja lisätietoa. Mahdolliset esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Ohjelmamme on suunniteltu sukupuolisensitiivisesti, mikä tarkoittaa sitä, että sukupuoli ei määritä osallistujille tarjottavia ohjelmavaihtoehtoja tai rooleja. Haluamme, että jokainen voi osallistua ohjelmaan omien mieltymystensä mukaan.  

Digitaalinen saavutettavuus 
Tapahtumaan liittyvät sähköiset dokumentit ovat saavutettavia. Toimintoja ei ilmaista ainoastaan värillä, jotta myös värisokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää palvelua ilman ongelmia.  

Sivusto tai sovellus toimii kaikilla laitteilla ja selaimilla ja sitä voi käyttää ruudunlukuohjelmilla ja näytönsuurentajilla. Myös hiirettömät käyttäjät voivat navigoida sitä. Aikarajoitetuissa toiminnoissa on riittävästi aikaa, ja videoissa ja audioissa on tekstitys. Lisäksi ei-tekstuaaliset sisällöt, kuten kuvat ja taulukot, sisältävät tekstivastineet. 

Markkinointi ja ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan mahdolliset erityistarpeet. Lisäksi ilmoittautumistiedoissa on mainittu yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä keskustellakseen kanssa erityistarpeiden huomioimisesta ja tarvittavista järjestelyistä.