Turvallisuus

Väreellä jokainen saa olla ja tulla kuulluksi omana itsenään. Väreellä ei ole tilaa väkivallalle tai suvaitsemattomuudelle. 

Siksi jokainen osallistuja ja tekijä sitoutuu noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita: 

 • Olen avoin ja kuunteleva  
 • En oleta
  • En tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, partio- tai muusta taustasta, sosioekonomisesta asemasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista
  •  En oleta, että kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä
 • Arvostan moninaisuuttamme ja annan muille tilaa ilmaista itseään  
 • Kunnioitan toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja, niin fyysisiä kuin muunlaisiakin  
 • Välitän ja pidän huolta. Itsestäni, muista ja ympäristöstä  
 • Myötävaikutan ja levitän positiivista ilmapiiriä
 • Olen luottamuksen arvoinen