Ajankohtaista

Harrastaminen on lapselle tärkeä oma juttu

15.8.2020

Harrastamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Ystävät ja mielekäs tekeminen tuovat turvaa myös epävarmoina aikoina.

Harrastamisella on iso merkitys lapsen elämässä ja se tukee monia lapsen kehitykseen liittyviä asioita. Turvallisessa harrastusympäristössä voi oppia ottamaan muita huomioon ja toimimaan ryhmässä, kehittää itseään ja löytää omia vahvuuksiaan.

Harrastuksissa yhdistyy kaverisuhteiden vaaliminen, uusien taitojen kartuttaminen sekä mielekäs ja innostava tekeminen. Otetaan vastuuta itsestä ja muista ja opetellaan sitoutumaan yhteisiin asioihin. Monen lapsen elämässä harrastus on lisäksi tärkeä “oma juttu”. 

Harrastuksesta eväitä elämään 

On hyvä huomata, ettei harrastaminen aina tarkoita ohjattua ja määrätietoista harjoittelua montaa kertaa viikossa. Se voi aivan yhtä hyvin olla myös lapselle mielekästä omaehtoista tekemistä vaikkapa skeittiparkissa, lähimetsässä tai keppihevosen selässä. Mikään harrastus ei itsessään ole oikea tai väärä – olennaista on, että harrastus on lapselle itselleen mielekäs. 

Harrastaminen vaikuttaa monilla tavoin lapsen kehitykseen. Esimerkiksi keväällä 2020 julkaistun Partion vaikuttavuustutkimuksen mukaan partiolaiset erottuvat positiivisesti muista saman ikäisistä nuorista erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa.

Ystäviä ja iloista yhdessäoloa 

Harrastuksilla on tärkeä rooli myös lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumisessa. Niiden hyödyt ovat samat perheen varallisuudesta riippumatta: harrastuksissa saa kavereita, ne opettavat hyödyllisiä taitoja ja antavat onnistumisen kokemuksia.  

”Erityisesti vähävaraisten perheiden lapsille harrastuksissa on lisäksi se etu, että harrasteryhmässä eivät välttämättä päde lasten ja nuorten välillä samat sosiaaliset hierarkiat kuin vaikkapa koulussa, jossa vähävaraisuus saattaa olla muiden oppilaiden tiedossa”, kertoo tutkija, Helsingin yliopiston dosentti Päivi Berg Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Harrastamisessa on kuitenkin selviä eroja perheen tulotason mukaan: vähävaraiset lapset harrastavat muita harvemmin. Taloudellisesti epävarmoina aikoina joudutaan monissa perheissä miettimään, miten menoja karsitaan. Koronan tuoman epävarmuuden keskellä hyvä uutinen on se, että yleisesti ottaen perheissä tingitään ensin muusta kuin lasten harrastuksista, mutta uusien harrastusten aloittamiseen voi olla kynnys.

Säännöllisen tukesi avulla voimme varmistaa, että raha ei ole este kenenkään harrastukselle.

Jo 10 euron kuukausilahjoituksella kaksi innokasta tulevaa partiolaista saa ikioman harrastuksen!

Lahjoita lapselle harrastus!