Ajankohtaista

Partio kuuluu kaikille – poikkeustilanteista huolimatta

19.5.2021

Jatkuva poikkeustilanne on vaikuttanut merkittävästi lasten mahdollisuuksiin harrastaa esimerkiksi partiota. Jäsenmaksuvapautusten kysyntä jatkaa kasvuaan. Suomen Partiolaisten Partion Ystävät -varainhankintaohjelmalla pyritään puuttumaan tähän ongelmaan.

Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen muutokset näkyvät myös partiossa. Vaikka partio on suhteellisen edullinen harrastus, on jäsenmaksuvapautusten kysyntä lisääntynyt viime vuosina tuntuvasti. Jäsenmaksuvapautuksia on myönnetty kahden viime vuoden aikana yli 900 kappaletta per vuosi. Kuluvana keväänä 2021 määrä on noussut jo yli tuhannen kappaleen, joten jatkuva pandemiatilanne näkyy jo nyt tilastoissa. Anomusten määrä on kasvanut viime vuosina keskimäärin 25 prosenttia vuosittain.

Harrastusten vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia

pienet partio ystävykset tasapainoilemassa slack linellä
Harrastuksissa lapset saavat tukea toisiltaan. Kuvituskuva tyypillisestä partiotapahtumasta, ei suoraa yhteyttä Partion ystävät -rahastoon. Kuvaaja: Ossi Hokkanen

Vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen maksullisiin harrastuksiin on muita vähäisempää. Harrastukset ja muut vapaa-ajan aktiviteetit ovat kuitenkin myös vähävaraisille lapsille tärkeitä. Harrastukset tarjoavat uusia taitoja, kaverisuhteita, onnistumisen kokemuksia ja mielekkään tavan rentoutua vapaa-ajalla.

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 35 % nuorista on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahan puutteen takia. Rahanpuute on joskus johtanut joka neljännen nuoren (25 %) harrastuksen lopettamiseen ja 21 % on ollut tapaamatta ystäviään.

Nuorisobarometrin mukaan harrastuksissa ei ole kyse vain vapaa-ajan tekemisestä, vaan niiden vaikutukset nuorten elämään ovat kokonaisvaltaisia – kuten rahankin. Nuoret, jotka ovat rahanpuutteen takia joutuneet lopettamaan harrastuksen tai jättämään sen kokonaan aloittamatta, tapaavatkin ystäviään selvästi muita harvemmin ja kokevat yksinäisyyttä useammin.

Ilman harrastusmahdollisuutta kaverisuhteiden syntyminen on pitkälti koulun varassa. Lapsena koettu yksinäisyys ennustaa valitettavan usein syrjäytymistä ja mielenterveyden haasteita. Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy onkin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haaste.

Partiolaiset keksivät keinot korona-ajan toimintaan

Kun koronavirus saapui Suomeen keväällä 2020, partio oli yksi ensimmäisistä harrastusjärjestöistä, joka siirtyi ripeästi poikkeusajan toimintaan. Avuksi kehitettiin nopeasti monenlaisia kasvokkaista tapaamisia korvaavia toimintamuotoja kuten etäpartio-ohjelmaa, digiratkaisuja ja esimerkiksi kesäleiri Minecraft-pelissä.

Miten partiosta tehdään jokaisella lapselle saavutettavissa oleva harrastus? Partiossa tunnistettiin vuonna 2018 kahdeksan harrastukseen liittymisen ja osallistumisen estettä. Siitä lähtien töitä on tehty vuosittain niiden poistamiseksi. Jokaisella teolla partio tulee aina vähän avoimemmaksi. Yksi vuoden 2020 kehityskohteista oli huomion kiinnittäminen lapsiperheiden taloustilanteeseen ja osallistumisen hintaan. Partion Ystävät-rahaston lahjoitusten avulla pyritään rahoittamaan vähävaraisten lasten jäsenmaksuvapautukset niin, ettei muiden jäsenmaksuja tarvitse puolestaan korottaa.

Partion ystävät mahdollistavat harrastamisen

Harrastus on tutkitusti yksi parhaista keinoista ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Hyvä harrastus tarjoaa turvallisen ympäristön kasvaa ja oppia sekä löytää ystäviä. Partiota voi harrastaa lähes jokaisessa Suomen kunnassa, 750 partion paikallisyhdistyksessä eli lippukunnassa. Partioharrastus on aidosti saatavilla lähes kaikkialla Suomessa.

Partion ystävät -rahaston tuella edistetään lasten tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa partiota myöntämällä jäsenmaksuvapautuksia sekä leiristipendejä. Lahjoitusten avulla pystytään varmistamaan, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa.

Harrastamisen taloudellisten esteiden poistaminen on tärkeä keino saattaa partioharrastus mahdollisimman monen saataville. Valtakunnallisesti yhdenmukaisten ja aiempaa selkeämpien jäsenmaksuvapautuskäytäntöjen myötä toivomuksena on, että yhä useamman vähävaraisen lapsen harrastaminen olisi jatkossa mahdollista.

Yhdessä lahjoittajiemme tuella teemme tämän mahdolliseksi.

Osallistuminen on helppoa! Liity kuukausittaiseksi tukijaksemme osoitteessa lahjoita.partio.fi

FAKTA

Pienikin summa auttaa konkreettisesti

  • 11 euron kuukausilahjoituksella mahdollistetaan kahden lapsen partioharrastus vuoden ajaksi.
  • 65 euron kertalahjoituksella mahdollistetaan yhden lapsen partioharrastus vuoden ajaksi.
  • 1 000 eurolla 5 – 10 lasta saa viikon kestävän leirielämyksen.
  • Suomen Partiolaisten tavoitteena on kerätä vuosittain 65 000 euroa jäsenmaksuvapautuksia varten. Sillä pystytään tarjoamaan 1000:lle tukea tarvitsevalle partion jäsenyyden.
  • Vuoden aikana lapsi pääsee noin 40:een viikkotapaamiseen ja oppii runsaasti erilaisia taitoja koulutettujen vapaaehtoisten ryhmänjohtajien opastuksella. Lisäksi hän voi osallistua yhdessä ryhmän kanssa erilaisille retkille ja leireille.

Lähteet:

 

Haluamme partiossa varmistaa, että raha ei ole este kenenkään harrastukselle. Partion ystäviltä saamiemme lahjoitusten avulla tuemme vuosittain tuhansien vähävaraisten lasten ja nuorten partioharrastusta.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mahdollisuuden harrastaa, kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Apuasi tarvitaan. liity kuukausilahjoittajaksi jo tänään!

Kirjoittaja on Suomen Partiolaisten varainhankintakoordinaattori
Kuva: Matti Snellman