Ajankohtaista

Partiovuosi alkaa – hyvinvointia lapsen arkeen

5.1.2024

Tammikuu on uusien alkujen aikaa. Myös partiossa aloitetaan uutta harrastusvuotta. Partiossa jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden oppia itse tekemällä ja kokeilemalla. Turvallinen harrastusympäristö tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia. Partion ystävien tavoitteena on, että myös vähävarainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden harrastaa. 

Lounais-Suomen Partiopiirin talvileiri Kuuralla viihdytään pakkasesta huolimatta.

Partiossa käsitys omista kyvyistä vahvistuu 

Lounais-Suomen Partiopiirin lapset ja nuoret aloittavat vuoden 2024 raikkaassa ulkoilmassa, kun jopa 600 partiolaista kokoontuu piirin Kuura-talvileirille 4.–7.1. Kuuralla on ohjelmassa erityisesti talviretkeilyyn liittyvien taitojen opettelua.  

Leirin turvallisuustiimiin on pestattu useita terveydenhoitoalan ammattilaisia. Kuuran turvallisuustiimin jäsenet kokevat, että partio tukee harrastuksena lapsen ja nuoren hyvinvointia monella tavalla: 

– Käsitys omasta kyvykkyydestä vahvistuu, kun pääsee oppimaan uusia asioita. Leirillä pääseekin turvallisessa ympäristössä kokeneiden retkeilijöiden avustamana harjoittelemaan talviretkeilytaitoja, joita ei välttämättä kotiolosuhteissa pääsisi kokeilemaan. Leiriolosuhteissa lapset ja nuoret, sekä aikuiset yhtä lailla osallistuvat esimerkiksi puolijoukkueteltan kamiinan tulen ylläpitämiseen. Tämä vahvistaa tunnetta omasta toimijuudesta, tiimissä pohditaan. 

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan nuoren osallisuuden ja yksinäisyyden kokemuksiin näyttäisi vaikuttavan se, millaiseen harrastus- tai järjestötoimintaan hän on osallistunut. Partiossa opitaan, että uusia ja itselle vieraita asioita ei tarvitse säikähtää. 

– Partiossa onkin totuttu tarttumaan toimeen ja hyödyntämään omia vahvuuksia. Jokaiselle on paikka partiossa. Leirillä kohdataan haasteita, otetaan vastuuta ja edetään ratkaisukeskeisesti. Itsetunnon vahvistamisen lisäksi partiotapahtumissa korostuu ystävät ja yhteenkuuluvuus. Kaikki nämä ovat positiivisia tekijöitä lasten ja nuorten mielenterveydelle, summaavat Kuuran turvallisuustiimin jäsenet. 

Partion ystävät mahdollistavat harrastamisen 

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mielekkään harrastuksen, joka tukee hyvinvointia. Vaikka partio on moniin harrastuksiin verrattuna edullinen, yhä useammille perheille myös partion jäsenmaksu on kuitenkin liikaa. Vuonna 2023 jäsenmaksuvapautus myönnettiin 1270 vähävaraiselle lapselle tai nuorelle. Vapausten määrä kasvoi kolme prosenttia edellisestä kaudesta. 

Partion ystävät eli lahjoittajat tuovat toivoa ja iloa monen perheen arkeen. Kuukausi- ja kertalahjoitusten avulla pystymme takaamaan, että kaikki halukkaat saavat kokea partion.

Rasikangas, Elisa & Sinisalo-Juha, Eeva (toim.) 2023: Yksin yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana.

Kuvat: Julia Hård