VBL-koulutuksen tavoitteet ja sisältö

VBL-koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujaansa toimimaan omat arvonsa tuntevana itsensä, ryhmän ja ryhmien sekä yhteisöjen johtajana.

Koulutuksen aikana kehitämme osallistujien omaa johtamis- ja johtajuuskäsitystään systemaattisesti kuuden eri teeman kautta:

 • Arvot
 • Kestävä itsensä johtaminen
 • Ryhmän kehittymisen prosessi ja sen johtaminen
 • Inklusiivinen johtaminen
 • Palaute ja viestintä
 • Tunteet ja toimintatavat.

Koulutuksen neljän moduulin aikana teemoja käsitellään läpiluotaavasti syventäen osaamista moduuli moduulilta. Tämän lisäksi moduulien ennakko- ja välitehtävät sekä mentorointi syventävät osallistujien ymmärrystä ja osaamista teemojen aihepiireistä.

Koulutuksen aikana osallistuja kasvaa ihmisenä, ryhmän jäsenenä sekä johtajana. Sen lisäksi osallistuja pääsee työstämään omaa osaamistaan seuraavilla taitoalueilla, monen muun lisäksi:

 • Luovuus ja luominen
 • Viestintätaidot
 • Eteenpäin vieminen, asioiden edistäminen
 • Analyyttiset taidot
 • Systeemiajattelu johtajuudessa
 • Itsensä johtamisen taidot
 • Empatia