Miksi VBL?

VBL ELI VALUE BASED LEADERSHIP – KOHTI ARVOPOHJAISTA JOHTAJUUTTA

Value Based Leadership on kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20–27-vuotiaille nuorille. Koulutukseen voivat hakea kaikki ikäryhmään kuuluvat nuoret, jotka toimivat vapaaehtoisuuteen perustuvassa johtamistehtävässä omassa elämänpiirissään. VBL-koulutuksen arvopohjaisessa johtajuudessa lähtökohtana on itsensä tunteminen. Hyvä johtaja osaa myös ottaa huomioon ja hyödyntää ryhmien moninaisuutta.

Miksi tarvitsemme arvopohjaista johtajuutta?

Tarvitsemme kaikkialla yhteiskunnassamme kykyä pohtia arvoja. Muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa meidän on tärkeätä ymmärtää itseämme ja myös toisia eri tavalla ajattelevia ihmisiä, jotta voimme yhdessä rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Ilman arvoja emme toimi oikein. Omien arvojen tunnistaminen ja sitä kautta arvojen moninaisuuden ymmärtäminen ovat olennaisia piirteitä hyvälle johtajalle. Arvojen tunnistamisella ja ymmärtämisellä kasvatamme avoimempaa, ymmärtäväisempää, suvaitsevaisempaa ja sitä kautta parempaa johtajuutta. Suomi tarvitsee nuoria johtajia. Suunnannäyttäjiä. Arvojensa takana seisovia päättäjiä. Itsensä näköisiä, erilaisista taustoista tulevia nuoria johtajia, jotka tuntevat omat arvonsa ja ymmärtävät toisella tavalla ajattelevien näkökulmia.

Tausta

Scouterna, Ruotsin Partiolaiset, on järjestänyt koulutusta menestyksekkäästi noin kymmenen vuoden ajan. Suomen Partiolaiset on ollut mukana järjestämässä useita yhteiskursseja, ja hyvien kokemusten myötä koulutusohjelma päätettiin tuoda Suomeen vuonna 2017. Suomessa on tällä hetkellä lähes 200 innokasta ja pätevää VBL-alumnia, joista vajaa 80 on osallistunut yhteiskoulutuksiin Ruotsissa ja loput käyneet VBL:n Suomen omissa koulutuksissa vuodesta 2017 alkaen. Kesäkuussa alkaa jo kuudes Suomen VBL-koulutus.

Tavoitteena VBL näkyvimmäksi johtajuuskampanjaksi Suomessa

Suomen oman koulutusohjelman tähtäin on korkealla: aiomme kouluttaa tuhat tulevaisuuden johtajaa lähivuosien aikana. Koulutuksia järjestetään tällä hetkellä kaksi vuodessa ja määrää on tarkoitus kasvattaa. Tavoitteemme on nostaa VBL Suomen näkyvimmäksi johtajuuskampanjaksi ja nuorten johtajien koulutukseksi.