Ajankohtaista

VBL-kurssilaiset yritysvierailulla UPM Biofore talolla

6.6.2022

Partion järjestämä arvoihin perustuva, kokemusperäinen Value Based Leadership (VBL) -koulutus tarjoaa nuorille aikuisille vaikuttavan ja intensiivisen johtajakoulutuksen, jota on osallistujien toimesta kutsuttu antoisaksi johtajuusretriitiksi. VBL-koulutuksen arvopohjaisessa johtajuudessa lähtökohtana on itsensä tunteminen. Hyvä johtaja osaa myös ottaa huomioon ja hyödyntää ryhmien moninaisuutta.

Jokaiselle kurssille valitaan kurssikumppaniyritys, jonka kanssa VBL-koulutuksen teemoja syvennetään sekä keskustellaan yhteisesti arvoista, arvojohtajuudesta ja yrityselämän pelisääntöjen yhteensovittamisesta. Suomen Partiolaiset on tehnyt tänä vuonna UPM:n kanssa yhteistyötä VBL-koulutuksen puitteissa. VBL 9 osallistujat vierailivat UPM:llä osana kurssia. Päivän aikana tutustuttiin yritysvastuullisuuden eri osa-alueisiin sekä keskusteltiin ratkaisukeskeisesti.

Vastuullisuus on viisautta

UPM Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoi luotettavasta, uskottavasta ja läpinäkyvästä raportoinnista. UPM raportoi yritysvastuuasiat osana vuosikertomustaan. Lundgren kertoi liiketoiminnan ilmastovaikutuksista ja niihin vaikuttamisesta, sekä vähähiilisyyteen siirtymisestä. Hän esitteli nuorille myös ilmastopositiivisen viljelyn ratkaisuja sekä toimia päästöjen vähentämiseen lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa. Nuoret nostivat esiin monipuolisia kysymyksiä vastuullisuuden eri osa-alueista. Yhdessä keskusteltiin mm. paikallisista vs. globaaleista ilmastovaikutuksista. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta puolestaan keskusteltiin mm. palkkatasa-arvosta ja globaaliin henkilöstöön liittyvistä johtamismalleista.

”Mitä on vastuullisuus? Se on viisautta. Miten käytetään resursseja mahdollisimman viisaasti. Asiahan on niin, että energiaa kannattaa säästää. Materiaaleja kannattaa säästää. Raaka-aineita kannattaa säästää. Henkilöstöstä kannattaa huolehtia. Vastuullisuus on siis viisautta.”

Sami Lundgren, UPM

Henkilöstön huomioiminen on oleellista johtamisessa

Henkilöstön strategisen kehityksen johtaja Kaisa Ventelä-Nilsson pääsi vastaamaan kurssilaisten omin sanoin ”vakiomilleniaalien kysymyksiin”. Osiossa keskusteltiin myös henkilöstön diversiteetin tärkeydestä ja siitä kuinka vähemmistöjen huomioiminen tukee koko organisaatiota.

”Miten avoimuutta voidaan edistää organisaatiossa? Entä miten toimitaan, jos työntekijä ei sitoudu yhteisiin arvoihin?”, kurssilaiset tiedustelivat. Ventelä-Nilssonin mukaan ratkaisuita ovat mm. rohkaiseminen, avoin keskustelukulttuuri ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen.

”Oleellista on palautteen jatkuva kerääminen ja sen aito kuuntelu, sekä sen pohjalta toimeen tarttuminen. Se on myös jokaisen vastuu. Jokainen saa pyytää palautetta ja antaa palautetta päivittäin. Kun palautteen antaminen arkipäiväistyy, palautteesta tulee kuin lahja.”

Kaisa Ventelä-Nilsson, UPM

Miten varmistetaan vastuullisuus metsäasioissa?

UPM:n kansainvälisten metsäasioiden päällikkö Elina Warsta esitteli UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelmaa. Hänen mukaansa on tärkeää tuoda vastuullisuustyötä mukaan jatkuvaa tekemiseen organisaation kaikilla osa-alueilla. Vastuullisuutta ja kestävyyttä voidaan edistää yhteisvoimin. Esityksen jälkeen nuoret pääsivät analysoimaan ohjelmaa monilta kanteilta käytännönläheisissä fasilitoiduissa työpajoissa.

Työpajojen annista teki moninaista ja kiehtovaa VBL-kurssilaisten erilaiset taustat ja näkökulmat. Mukana oli partiolaisten lisäksi edustajia mm. opiskelijayhdistyksistä, poliittisista nuorisoyhdistyksistä sekä hyväntekeväisyysjärjestöistä.

VBL on suosittu arvopohjainen koulutus

VBL-koulutus on kokemusperäinen johtajuuskoulutus 20–27-vuotiaille nuorille. Koulutus on suunnattu kaikille ikäryhmään kuuluville nuorille, jotka toimivat vapaaehtoisuuteen perustuvissa johtamistehtävissä omissa elämänpiireissään. Koulutus antaa eri järjestöissä toimiville nuorille johtajille eväitä toimia muuttuvassa työelämässä. Tällä koulutuksella partio rakentaa merkittävää arvojohtajuuskapasiteettia, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä. Scouterna, Ruotsin Partiolaiset, on järjestänyt koulutusta menestyksekkäästi vuodesta 2007 alkaen. Vuodesta 2009 alkaen Suomen Partiolaiset on ollut mukana järjestämässä useita yhteiskursseja, joille osallistui noin 80 suomalaista. Hyvien kokemusten myötä koulutusohjelma päätettiin tuoda Suomeen ja Suomessa on tällä hetkellä n.300 pätevää VBL-alumnia.

Suomen Partiolaiset toi koulutuksen Suomeen vuonna 2017 ja nyt käynnistymässä on jo kymmenes Value Based Leadership -koulutus.

Value Based Leadership -koulutuksen tavoitteena on:

  • Lisätä itsetuntemusta ja itseluottamusta niin johtajana kuin ryhmän jäsenenä
  • Yhdistää koulutus käytännön johtamiseen
  • Haastaa näkemyksiä johtajuudesta
  • Tutkia omia arvoja ja pohtia, vastaavatko ne omaa johtamistyyliä ja oman järjestön arvoja
  • Tarjota työkaluja sekä itsensä että ryhmän johtamiseen
  • Tarjota työkaluja normikriittiseen johtajuuteen huomioiden, että monimuotoisuus on johtajuuskysymys
  • Inspiroida yrittäjyyteen