Partioehdokkaat eduskuntavaaleissa 2023

Tällä sivulla julkaisemme 2.4.2023 vaaleissa ehdolla olevat partioehdokkaat. Partioehdokas on vaaleissa ehdolle asetettu ehdokas, joka

  • on partiolainen ja maksanut partion jäsenmaksun vuonna 2023, tai
  • on ryhtynyt partion ystävien kuukausilahjoittajaksi, ja
  • on tutustunut partion eduskuntavaalitavoitteisin sekä sitoutunut partion arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. 

Partioehdokkuus ei tarkoita, että Suomen Partiolaiset asettuvat tietyn ehdokkaan tai puolueen taakse. Partioehdokkaaksi voi ilmoittautua tällä lomakkeella vaalipäivään asti. Sivua päivitetään n. kerran viikossa.

Näytetään 1 - 3 / 3

Anniina Lehmus

Vaalipiiri | Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri | Egentliga Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Kaarina

Lippukunta | Scoutkår

Piikkiön Tammipartio, Liedon Eränkävijät

Kuva | Bild

Minulle tärkeimmät teemat ovat omavaraisuus, eläinlääkintähuolto sekä opiskelijat. Kaikki partiolaisten tavoitteet ovat minulle tärkeitä, mutta erityisesti nostaisin tähän nuorten terveyden. Opiskelijaterveydenhuolto on saatava kuntoon. On kummallista, että opiskelija ei saa yhtä laadukasta terveydenhuoltoa kuin muu väestö. Nuorten hyvinvointiin ylipäätään on panostettava. Nuorissa ja opiskelijoissa on meidän yhteiskuntamme tulevaisuus, ja se täytyy pitää aina mielessä.

Perttu Helin

Vaalipiiri | Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri | Egentliga Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Turku

Lippukunta | Scoutkår

Kaarinan Ristiritarit

Kuva | Bild

Minulla on neljä pääteemaa: väestöpolitiikka, sivistyspolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja aluepolitiikka. Usko, että jos nämä neljä asiaa hoidetaan kunnolla, loput asiat hoitavat sitten melkeinpä itsensä.

Väestöpolitiikka: Jos Suomeen ei synny tai muutoin saada lapsia, kaikki on hukassa. Kaikki ongelmamme kestävyysvajeesta työvoimapulaan ja velkaantumisesta kohtaanto-ongelmiin pohjaavat lopulta tähän - väestörakenteemme on ollut jo pitkään kestämättömällä uralla. Yksikään hallitus, koskaan, ei ole tehnyt tietoisia toimia säädelläkseen väestönkasvua. Tähän olisi konsteja, enkä tarkoita nyt mitään "talkoita". Tämä on myös Suomen kohtalonkysymys - silti mitään ei tehdä. Minä teen, jos tulen valituksi. Lapset ovat kansakunnan tärkein investointi, ja silti tämän investoinin tekevät enimmäkseen taloushuolien kanssa kamppailevat yksityishenkilöt. Ei kovin strategista. Haluan myös, että kaikki syntyvyyttä lisäävät toimet; tuet, adoptioprsessit, hedelmöityshoidot, jne. ovat kaikkien jälkikasvua kaipaavien käytössä - perhemuodosta tai jopa perheen puutteesta riippumatta. Lapset ovat Suomen tärkein asia.

Sivistyspolitiikka: Ne harvat (toivottavasti taajenenvat) lasten ja nuorten ikäluokat tulee kasvattaa ja kouluttaa perinpohjaisesti. Kaikkien on saatava puhjeta kukkaan ja päästä "tekemään parhaansa". Muuten emme selviä. Koulujen on voitava keskittyä ydinasiaan; kasvattamiseen ja opettamiseen. Kohta 15v opettaneena olen nähnyt, miten kaikki on muuttunut byrokraattisemmaksi samalla, kun digitalisaatio ja some on tehnyt lasten ja nuorten arjesta passiivisempaa, repivämpää ja lyhytjänteisempää. Koulu tulisi pyhittää opiskelulle ja kasvamiselle. Toivon lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi alueelliset ja koulukohtaiset kokeilut esimerkiksi kännykkäkiellon suhteen kouluissa.

Turvallisuuspolitiikka: Turvallisuus on kaiken perusta. Ilman vapaata Suomea emme voi valita tietämme itse. Suomen on aina oltava valmiina puolustamaan itseään; sellaiseen paikkaan olemme joutuneet niin historiallisesti kuin maantieteellisestikin. Kaikki yhteistyö oman viiteryhmämme kanssa lisää turvallisuuttamme - kuulumme Länteen. Turvallisuus koostuu kolmesta asiasta: ulkoisesta, sisäisestä ja sosiaalisesta. Viimeksi mainittu on se käyttövoima, joka saa meidät huolehtimaan kahdesta ensimmäisestä. Jokaisen suomalaisen on koettava, että tämä maa on puolustamisen arvoinen. Kannatan myös yleistä ja yhtäläistä maanpuolustusvelvollisuutta sukupuoleen katsomatta. On "oltava valmis".

Aluepolitiikka: Kaikki kolme edellä mainittua asiaa on hoidettava koko maan osalta hyvin. Lähivuosikymmeninä tullaan näkemään, miten ilmastonmuutos pistää tapahtumaketjuja ja ihmisiä liikkeelle; on huonoa strategiaa päästää tyhjillee suuria, lauhkeita ja viljavia alueita, joissa on puhdasta vettä, raaka-aineita, valmista infraa - ja siis täysin autiota. Tyhjiöillä on tapana täyttyä. Suomella on oltava de facto -ote omaan alueeseensa, tuli mitä tuli. Jäljet pelottavat.

Partiotavoitteista: pitkän linjan viikkotoiminnassa pyörivänä aktiivipartiolaisena voin allekirjoittaa kaikki nuoriin liittyvät tavoitteet, enkä ole eri mieltä muistakaan. Hommat on hoidettava maapallon kantokyky mielessä, Suomen toimintakyvystä huolehtien, lapset etusijalla. Erityispointsit äänioikeuden tavoittelusta 16v täyttäneille. Tätä Keskusta on ajanut kuntavaalien osalta jo vuosikausia. Tutussa teimme myös aloitteen Nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa. Kannatan nuorison aktivointia, vastuuttamista ja osallistamista. Se on oikea tie.

https://perttuhelin.webnode.fi/ https://twitter.com/helinperttu https://www.instagram.com/perttuhelin/?hl=en https://www.facebook.com/HelinPerttu/

Veera Granroth

Vaalipiiri | Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri | Egentliga Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Turku | Åbo

Lippukunta | Scoutkår

Sjöscoutorganisationen Fribytarna

Kuva | Bild

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan tuoda nuorten ja opiskelijoiden ääntä eteenpäin päätöksenteossa. Politiikkaa tehdään aivan liian usein lyhytnäköisesti keskittyen seuraaviin vaaleihin, eikä päätösten pitkän aikavälin vaikutuksia oteta huomioon ennen kuin päätökset on jo tehty. Haluan tämän loppuvan, päätöksenteon tulee perustua faktoihin ja vaikutusanalyyseihin. Etenkin viime vuosien kriisien jälkeen on selvää että päätöksiä on tehtävä kestävämmin. Meillä ei ole resursseja investoida kaikkeen, joten meidän on priorisoitava se, mikä on kaikista tärkeintä. Haluan nähdä panostuksia hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen.

Mielestäni kaikki partion eduskuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta mielestäni tärkein on "Hyvinvoiva nuori". Viime vuodet ovat heikentäneet nuorten hyvinvointia ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää että nuorten hyvinvointiin panostetaan tulevalla vaalikaudella.

🌱🌱🌱

Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst i beslutsfattandet. Beslutsfattande görs alldeles för ofta kortsiktigt med fokus på nästa val, och dom långsiktiga effekterna besluten har beaktas inte förrän man fattat besluten. Detta vill jag ha slut på, beslutsfattandet måste bygga på fakta och konsekvensanalyser. Speciellt efter dom senaste årens kriser behöver beslut fattas ur ett hållbart perspektiv. Vi har inte resurser att satsa på allt, utan behöver prioritera vad som är viktigast. Jag vill se satsningar på välmående, utbildning och trygghet.

Jag anser att alla scouternas riksdagsvalsmål är viktiga, men det allra viktigaste är enligt mig "Välmående unga". De senaste åren har försämrat ungas välmående betydligt och jag ser det som oerhört viktigt att det görs satsningar på ungas välmående under kommande mandatperiod.

https://www.veeragranroth.com