Partiovaikuttajat kunnissa

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021, jotka tulivat valituiksi valtuutetuiksi. Alla voit löytää oman kuntasi partiovaikuttajat!

 

Näytetään 1 - 25 / 48

Riina Aspila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Erä-Pirkot ry.

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lempäälä

Kuva/ Foto

Partio on kiistatta monipuolisimpia matalan kynnyksen harrastustoimijoista. Toiminta sopii monen ikäiselle ja haastaa sopivassa suhteessa. Vapaaehtoiset pyörittävät toimintaa mittakaavassa, jollaiseen minkään kunnan nuorisotoimijoiden määrä ei riittäisi. Lempäälässä on meneillään harrastustoimintapilotti koulupäivien yhteyteen. Tässä partio on mukana, mutta haasteita on saada vapaaehtoisia pyörittämään toimintaa päiväsaikaan. Haasteet on kuitenkin tehty voitettavaksi ja uskon, että ratkaisut tähän löydetään yhdessä.
Kunta ja partiolaiset tekevät myös yhteistyötä monissa asioissa, mutta on selvää että äänenkannattajia ja partiotoiminnan tuntevia valtuustotyössäkin tarvitaan. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on partiossa luontevaa. Meillä olisi paljon mahdollisuuksia toimia kommentaattoreina erilaisissa hankkeissa. Kunta kun kuitenkin kysyy aktiivisesti asioita kuntalaisilta. Kun päätöksentekijät ovat tuttuja, tulee päätösten vaikutukset ja niihin vaikuttaminen myös lähemmäksi.

Katie Astin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Naantalin Siniset ry

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Naantali

Kuva/ Foto

Äärimmäisen tärkeää on taata nuorten mahdollisuus jatkossakin harrastaa Naantalissa monipuolisesti ja että harrastusten laatu on kiitettävä. Tästä syystä en mielelläni leikkaisi esimerkiksi avustuksista, jos leikkaukset olisivat Naantalissa tarpeellisia ja lisäksi tuen suunnitteilla olevaa Meriharrastuskeskus -projektia, sillä siitä on niin yhdistyksille kuin myös muille kuntalaisille hyötyä.

Partion arvot elävät arjessani ja politiikassani vahvasti mukana. Minulle tärkeimpiä arvoja, joita sovellan jatkuvasti, ovat oman elämän hallitseminen, toimeen tarttuminen, yhteisvastuullisuus, kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen sekä sitoutuminen ja yhteisen vastuun merkityksen ymmärtäminen.

Harrastustoiminnan tukemisen lisäksi ajan nuorten mahdollisuuksia lukea enemmän pitkiä kieliä, helposti lähestyttävissä olevia ja laadukkaita mielenterveyspalveluita sekä vastuullista kaavoitusta Naantalin viihtyvyyden takaamiseksi.

Karina Björninen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ahjopartio ry

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö ry

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Mustasaari

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita ovat kuntalaisten hyvinvointi ja erityisesti lasten, nuorten ja perheiden toimivat palvelut. Olen pian parinkymmennen vuoden ajan tehnyt töitä mielenterveys- ja päihdeasioiden parissa ja mielestäni kunnassa tulee turvata asukkaiden nopea ja helppo pääsy palveluiden pariin. Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa kaikkien ikäluokkien parissa. Varhaiskasvatuksella ja kouluilla tulee olla hyvintoimivat terveet tilat sekä tarpeeksi aikuisia pitämässä huolta siitä, että lasten on hyvä olla.

Sofia Engblom

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Henrikin Tapulitytöt / Kupittaan Henrikinpojat

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että Turku on jokaiselle lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja elää. On tärkeää ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kohtaamia ongelmia. Siksi riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi perhe- ja sosiaalityöhön sekä kouluihin on välttämätöntä.

Olen johtanut 15-vuotiaasta asti joka viikko sudareita, toiminut lippukunnanjohtajana, aikuisena tukena ja kipparina. Tiedän lähimetsien, joukkoliikenteen ja leiripaikkojen merkityksen harrastamiselle. Meripartiolaisena pidän erityisen tärkeänä, että Turku tekee kunnianhimoisia toimia saariston ja Aurajoen saastumisen estämiseksi.

Partiourallani olen nähnyt, miten suuri merkitys harrastuksella on. Haluan, että Turun jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Partion on hyvä harrastus kenelle tahansa taustasta riipumatta. Tällä hetkellä teen piirissä partion kasvuun liittyvää pestiä. Toivon partion olevan kaupungin keskeinen yhteistyötaho, kun harrastamista Turussa kehitetään.

Saara Hanhela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vesilahden Valkohännät

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuopio

Kuva/ Foto

Minulle tärkeimmät asiat ovat lapsiperheiden hyvä arki, kaupungin kestävät valinnat sekä luontoliikunnan edistäminen. Näen, että nämä kaikki teemat ovat hyvin partioaatteen mukaisia. Minulle tärkein partion kuntavaalitavoitteista liittyy luontoon ja ilmastoon sekä siihen, että jokaiselle nuorelle taataa mahdollisuus luontosuhteeseen. Kuopiossa parasta on luonto! Meillä on upeat reitistöt ja hienoja kohteita ympäri laajaa kaupunkia - niin keskusta-alueella kuin haja-asutusalueellakin. Tekemistä on vielä siinä, että useammat luontokohteet ovat myös autottomien saavutettavissa.

Kimmo Hollmén

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Auran Tähtipojat

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Tärkein teema partion tavoitteista on "Nuorten osallisuus". Olen ollut Kaarinassa edistämässä sitä, että nuorisovaltuuston edustaja on läsnä jokaisessa lautakunnassa ja saa tuoda nuorten mielipiteet tietoomme.

Minulle tärkeitä teemoja, joiden puolesta haluan puhua, tehdä töitä sekä päätöksiä:
Kuntalaisten laadukkaat palvelut. Pelkkä veroprosentti ei kerro miten kuntalaiset viihtyvät tai miten he kokevat palveluiden saatavuuden. Palvelut sekä niiden saavutettavuus ovat nyt nousseet entistä tärkeämpään rooliin koronaepidemian myötä.

Matkailu ja lähiruoka: Kaarina on saaristokaupunki ja paljon upeita kohteita sekä kuntalaisille että turisteille.

Aktiivinen kolmassektori: Partiolippukunnat sekä lukuisat muut järjestöt tuottavat paljon hyvinvointia toiminnallaan. Yhdistysten toimintaedellytyksien tukeminen on yksi tärkeä kunnan tehtävä.

Inka Hopsu

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kauka-Kuutit

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonmonimuotoisuuden säilyttämisen eteen on paljon tehtävissä myös kunnissa. Hiilineutraali Espoo2030 tavoitteen toteutuminen vaatii tämän näkökulman parempaa huomioimista niin kaavoitus-, energia- ja rakennusratkaisuissa kuin joukkoliikenteen toimivuudessa.

Kun väestö ikääntyy on riski, että yhä isompi taloudellinen satsaus tarvitaan sote-palveluihin. On tärkeää pitää koulutuksen ja nuorten palveluiden puolta. Korona-aika on syventänyt monen nuoren pahoinvointia, heikentänyt oppimistuloksia ja lisännyt yksinäisyyttä, nuorisotyötä, oppilashuoltoa ja muita tukipalveluita tarvitaan. Nuorten osallistumista ja kuulemista päätöksenteossa pitää vahvistaa niin Nuvan kuin muiden kanavien kautta.

Ensi vaalikaudella on tärkeä jalkauttaa Suomen uusi harrastusmalli kuntiin. Tavoitteena on jokaiselle mieluinen harrastus ja porukka, jossa saa olla oma itsensä, ja jossa ketään ei syrjitä. Mukaan toteuttamaan pitää saada järjestöt, seurat ja kulttuuritoimijat.

Saara Hyrkkö

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Koudat ry

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Hyvä kaupunki lapsille ja nuorille on parempi kaupunki ihan kaikille. Luonto lähellä, hyvät koulut ja päiväkodit, helppo liikkua paikasta toiseen jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä, kivaa tekemistä kaiken ikäisille, kirjastot olohuoneen jatkeena, kohtuuhintaisia koteja, apua elämän solmuihin matalalla kynnyksellä, vaikuttavia ilmastotekoja. Näiden puolesta teen hommia.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat sydäntäni lähellä ja jokaista olen päässyt osaltani viemään eteenpäin. Luonto ja ilmasto ovat kuitenkin kaiken elämän perusta. Meillä on kova kiire pysäyttää luontokato ja kaupungeilla on siinä näytön paikka. Hätkähdyttävän moni tuttukin laji on jo uhanalainen. Metsät, niityt, merenrannat, vapaana virtaavat vedet ja kaikki luonnon pienet ja suuret otukset tarvitsevat puolustajia. Ja vaikuttavat ilmastoteot tekijöitä!

Espoossa rakkainta on juuri luonto - merenrannat ja Nuuksion metsät. Haluan, että niissä on tulevaisuudessakin hyvä seikkailla ja helppo hengittää. 🦊🦔🌲🌊

Saara Ilvessalo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Tähti-Tytöt

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Teen töitä sen puolesta, että Turusta rakentuu maailman paras vehreä ilmastokaupunki, jossa arki sujuu ja jokainen saa apua ajoissa. Tämä tarkoittaa kestävää liikennettä, lähiluonnon suojelua, riittäviä mielenterveyspalveluita ja lasten, nuorten sekä vanhusten hyvinvoinnin edistämistä.

Olen ratkaisukeskeinen juristi ja realistinen optimisti. Toimin oikeustieteen yliopisto-opettajana, Itämeri-tutkimuksen toiminnanjohtajana ja vihreän valtuustoryhmän sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Jag jobbar för att Åbo ska bli världens bästa gröna klimatstad där vardagen är smidig och varje åbobo får hjälp i tid. Detta innebär hållbar trafik, skydd av natur, tillräckliga mentalvårdstjänster och befrämjande av barns, ungas och åldringars välmående.

Jag är en lösningsfokuserad jurist och realistisk optimist. Jag jobbar som universitetslärare av rättsvetenskap vid ÅA, verksamhetslärare för Östersjö-forskning och ordförande för den gröna fullmäktigegruppen samt stadsmiljönämnden.

Johanna Kalliomäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kyynärön Kiertäjät ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lempäälä

Kuva/ Foto

Kunnissa tulee entistä enemmän mahdollistaa lasten ja nuorten harrastaminen omalla lähialueella ja eri aikoina, myös niin kutsuttuina iltapäivän "hiljaisina tunteina". Nyt poikkeuksellisina aikoina tuki harrastamiseen, harrastuspaikkojen tarjoamiseen sekä esimerkiksi urheilupaikkojen kunnossapitämiseen ja perustamiseen on erityisen tärkeää.

Lasten ja nuorten harrastaminen on myös poikkeusaikana vähentynyt ja tarvitaan toimia sen elvyttämiseen. Tässä työssä on tärkeää, että lapsia ja nuoria osallistetaan ja heiltä kuullaan millaisin keinoin voimme saavuttaa kestäviä tuloksia.

Lisäksi on merkityksellistä, että harrastusmahdollisuuksien kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämä on otettava huomioon niin väestösuunnittelussa, kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja niin edelleen puhumattakaan yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä yrittäjien ja harrastusseurojen kanssa.

Elina Kangas

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kankaanpään Korpiveikot ry

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kankaanpää

Kuva/ Foto

Erityisen tärkeää minulle partion kuntavaalitavoitteista, mutta muutenkin, ovat avoimuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Haluan tehdä osani, että Kankaanpää olisi entistä toimivampi, yhdenvertaisempi ja vetovoimaisempi sekä hyvä paikka syntyä, elää ja kuolla kaikille kuntalaisille. Haluan olla mukana kehittämässä ympäristöystävällisempää Kankaanpäätä kestävien arvojen pohjalta ja torjua ilmastonmuutosta paikallisella tasolla. Vain ympäristön ehdoilla kehitettävä kunta on elinvoimainen ja kestää sukupolvelta toiselle. Näen, että tulevaisuutemme on vireässä maaseudussa ja puhtaassa luonnossa.

Joakim Kärkäs

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rantakylän Rämpijät ry

Ikä/ Ålder

24

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Joensuu

Kuva/ Foto

Kuntavaaleissa minulle tärkeimmät teemat ovat kasvatus-ja koulutus, osallisuus, sekä ympäristö.

Kasvatus- ja koulutus tulee suoraan omien opintojen ja työelämän kautta. Erityisopettajaopiskelijana pääsen näkemään, kuinka koulutuksen resurssien niukkuus johtaa eriarvoisiin koulupolkuihin. Koulutus on tulevaisuusinvestointi, jossa hyvinvoivat lapset ja nuoret johtavat tulevaisuuden hyvinvoivaan yhteiskuntaan.

Osallisuuden merkitys erityisesti kunnallisissa päätöksissä on tärkeä. Kuntalaisilta lapsista vanhuksiin on pystyttävä monipuolisilla menetelmillä keräämään ehdotuksia, mielipiteitä ja näkemyksiä päättäjien käytettäväksi. Vain osallistavalla päätöksenteolla saamme rakennettua kunnan, joka toimii aidosti asukkaiden parhaaksi.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä on ympäristö. Ilmaston hyvinvointi ja biodiversiteetin suojelu on nostettava keskeisempään rooliin kunnallistasolla. Pienistä puroista muodostuu iso joki myös ilmasto ja ympäristöpäätöksenteossa.

Elina "Mimmi" Kemppainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot ry.

Ikä/ Ålder

38

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuusamo

Kuva/ Foto

Yhdessä, porukalla asioita tehden. Eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten palveluiden kehittäminen. Osallisuuden vahvistaminen.

Rakentavia ja innovatiivisia satsauksia työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen. Yrittäjyysvaikutusten arviointia. Elin(a)voimaa!

Teen parhaani, että perehdyn valmisteltaviin asioihin ja päätösehdotuksiin laajasti. Hyödynnän työntekijöiden ja asiantuntijoiden osaamista, sekä teen avoimesti yhteistyötä heidän kanssaan jo ennakoivasti asioita innovatiivisesti suunnitellen sekä päätöksenteon eri vaiheissa.

*Lapsen tai nuoren sosioekonomisesta taustasta riippumatta tulee olla mahdollisuus harrastaa vapaa-ajalla.
*Nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksien kehittäminen enemmän osallistavaan suuntaan.
*Kestävä luontosuhde ja saavutettavat luontokohteet eri ikäisille ja liikuntakykyisille ihmisille.

Silja Keränen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kajaanin Korvenpojat ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kajaani

Kuva/ Foto

Lähdin politiikkaan mukaan ympäristöasioiden vuoksi. Haluan tehdä osani, jotta maapallo on elinkelpoinen tulevaisuudessakin. Se vaatii paljon tekemistä ja muutoksia, mutta on ollut myös todella ilahduttava nähdä, että näitä muutoksia on myös tapahtunut. B-P:n viimeisen viestin sanoma "Yritä jättää tämä maailma parempana kuin sen löysit" on yksinkertaisuudessaan erinomainen ohjenuora.

Luonto- ja ilmastoasioiden lisäksi lapset ja nuoret ja heidän asiansa ovat lähellä sydäntäni. Ihan ylipäätänsä, partion myötä ja omien päiväkoti-ikäisten lasten myötä.

Olen toiminut nyt kahdeksan vuotta luottamustoimissa Kajaanin kaupungissa ja Kainuun maakuntaliitossa. Viihdyn Kainuussa todella hyvin ja koenkin tärkeäksi edistää alueen elinvoimaa, eli sitä, että täällä on työtä ja elämää tulevaisuudessakin. Siten, että se on ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Joko-tai-valintoja nämä eivät ole, koska siirtymä kohti vähähiilistä maailmaa tarjoaa paljon elinkeinomahdollisuuksia.

Ella Keski-Panula

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Aavanvalkea ry

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rovaniemi

Kuva/ Foto

Koulutus, luonto, ilmasto ja ihmisoikeudet ovat itselleni kaikkein tärkeimpiä asioita. Niiden vuoksi olen lähtenyt mukaan politiikkaan, ja kunnissa tehdäänkin päätöksiä juuri näistä asioista. Minusta on tärkeää säilyttää lähikoulut, olla kasvattamatta ryhmäkokoja ja huolehtia siitä, että jokainen tukea tarvitseva lapsi sitä myös saa. Minusta Rovaniemellä pitää suojella metsiä, soita ja vaaroja, tavoitella hiilineutraaliutta ja ylläpitää sekä huoltaa laavuja ja pitkospuita. Tahdon, että Rovaniemen kaupunki sateenkaariliputtaa. Ja jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa.

Partion kuntavaalitavoitteet ovat kaikki pelkkää timanttia. Erityisen lähellä sydäntäni ovat ilmastoon ja luontoon liittyvät tavoitteet. Rovaniemen on tavoiteltava hiilineutraaliutta ja huolehdittava siitä, että lähiluontoon ja laavuille pääsee jatkossakin seikkailemaan. Rovaniemi on jo huippu retkeilykaupunki, mutta täällä voisi ja pitäisi tehdä paljon enemmän luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Suvi Kiesiläinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Oravanmarjat ry

Ikä/ Ålder

36

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kauniainen

Kuva/ Foto

Vauhtia ilmastotoimiin. Hyviä suunnitelmia on jo tehty, nyt niitä on aika toteuttaa. Tehdään yhdessä Kauniaisista ilmastotoimien esimerkki ja edelläkävijä! Kauniaista haluan kehittää niin, että tämä on jatkossakin erinomainen paikka kaiken ikäisille elää, oppia ja harrastaa.

Linda Kiviluoma

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taavetin Korpihaukat ry

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Luumäki

Kuva/ Foto

Kuntalaisten hyvinvointi. Hyvässä kunnassa on monipuolisia ulkoilu- ja liikuntapaikkoja sekä terveyspalveluita kaikille helposti saatavilla. Liikkuminen kunnan teillä ja poluilla on turvallista. Koulukiusaamiseen on puututtava herkemmin ja nuorten syrjäytymistä ehkäistävä.

Kestävä kunta. Kuntataloudesta tulee huolehtia kuin omasta taloudestaan ja kuntalaisten toimeentulo on turvattava. Kuntalaisen kokonaisveroaste ei saa nousta. Työtä verotetaan Suomessa nyt jo liikaa. Taloutta tulee hoitaa muilla tavoin, kuin kunnallisveroa nostamalla.

Partion tavoitteista:

Luumäellä toimii nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston toiminnan tulee jatkua ja vaikutusmahdollisuuksia kehittää entisestään. Kannatan ehdottomasti myös äänestysikärajan laskemista 16-vuoteen.

Kuntien tulee ylläpitää paikallisia luonto- ja retkikohteita. Laavuja ym. kohteita voisi rakentaa vaikka lisääkin.

Maria Koroma-Hintikka

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Merimetsot ry

Ikä/ Ålder

51

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Siuntio

Kuva/ Foto

Olen tuonut ja haluan jatkossakin tuoda voimakkaasti esille, että ihan jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastamiseen. Partio on minusta loistava esimerkki harrastuksesta, johon on helppo tulla mukaan matalalla kynnyksellä kaikkialla Suomessa. Harrastus ja ystävät ovaat tärkeitä myös syrjäytymisen estämisessä. Omassa kunnassani arvostan erityisesti sen luontoa ja moninaisuutta ja haluan, että ne ovat tarjolla ihmisille myös tulevaisuudessa. Kuntamme on nk. Hinku-kunta, joka pyrkii vähentämään omilla toimillaan hiilijalanjälkeä. Tähän haluan vaikuttaa myös tulevaisuudessa.

Sanna Kurki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kirnun Kiertäjät

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Askola

Kuva/ Foto

Minulle tärkeää on kaikkien, mutta erityisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja -taitojen kehittäminen. Meidän valtuustoryhmä sai tällä kaudella Askolassa läpi valtuustoaloitteen, joka antaa nuorisovaltuustolle suoran aloiteoikeuden valtuustoon.
Tärkeää on myös kunnan tasapainoisen talouden varmistaminen, jotta niin peruspalvelut kuin lisähyvät saadaan järjestettyä. Kun talous on kunnossa, on helpompi panostaa palveluiden parantamiseen.
Ja totta kai luontokin on minulle tärkeä, onhan se osa elinkeinoani ja erittäin merkittävä osa vapaa-aikaani.

Kirsi Lehto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Jaarlin Pojat

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hämeenlinna

Kuva/ Foto

Partiolaisena ja valtuutettuna haluan edistää avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, lasten oikeuksia ja kestävän kehityksen periaatteita. B-P:n ajatusten mukaan haluan jättää maailman edes piirun verran parempana, kuin mitä se on nyt.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Mieleisen harrastuksen kautta voi syntyä luottamuksellisia suhteita kodin ulkopuolisiin aikuisiin, jotka tukevat lapsia ja nuoria kasvun ja aikuistumisen matkalla. Tällä on merkittävä vaikutus syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Hämeenlinnan tulee olla jatkossakin upea luonnon läheinen kaupunki. Luontopainotteisuutta tulee kasvattaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Hämeenlinnan tulee houkutella uusia ja matkailijoita Etelä-Suomen parhailla retkelyreitistöillä ja Evoa tulee kehittää edelleen yhdeksi tärkeimmistä Etelä-Suomen luontokohteista.

Santeri Leinonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hyvinkään nummenpojat

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hyvinkää

Kuva/ Foto

Rakennetaan kaupunki, jonne halutaan muuttaa takaisin! 2020-luvulla on aika tehdä sellaista politiikkaa, joka ei ylitä ympäristön kantokykyä tai ihmisten sietokykyä ja joka turvaa elämän edellytykset. Kuuntavaaleissa haluan toimia sellaisen valtuuston eteen, joka tekee Hyvinkäästä hiilineutraalin vuoteen 2030 mennessä, takaa harrastuksen jokaiselle lapselle ja pitää huolta, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan yksinäiseksi.

Olen ollut partiossa ala-asteesta lähtien, ja tästä syystä partiolaisten ihanteet ovat vahvasti osa maailmankuvaani. Totteumalla partiolaisten kuntavaalitavoitteita puolustamme maailmaa, jossa elämä voi kukoistaa. Minulle tärkein partiolaisten tavoite on tuoda lapsivaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon. Koronan jälkeen joudutaan tekemään paljon vaikeita päätöksiä, ja tällöin on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitkä ovat päätösten seuraukset lapsille ja nuorille.

Hanna Lönnfors

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Meripartio Porvoon Pooki

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Porvoo

Kuva/ Foto

Haluan tehdä töitä porvoolaisten paremman arjen puolesta. Arkeen kuuluu varhaiskasvatus, koulut, turvalliset koulutiet sekä kaikkien hyvinvointi. Porvoon rikkaus on monipuolisuus. Kaupungissa pitää voida asua tulevaisuudessakin niin keskustassa, maaseudulla kuin saaristossa. Meidän pitää panostaa erityisopetukseen sekä oppilashuoltoon.
Harrastukset ovat tärkeitä kaikenikäisille. Kaupungin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.. Tukemalla seuroja voimme olla mukana takaamassa harrastuksia kaikille.

Maria Manelius

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Dalsbruks Sjöscouter

Ikä/ Ålder

49

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Fri Samverkan

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kemiönsaari

Kuva/ Foto

Jag vill trygga barns och ungas möjlighet till hobbyer och fritidssysselsättning, samt ungas möjlighet att få sin röst hörd i ärenden som berör dem.

Siiri Mertakorpi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiolippukunta Kymen Kotkat ry.

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Iitti

Kuva/ Foto

Oma innostukseni kuntapolitiikkaan kohtaan on lähtenyt nimenomaan mahdollisuudesta pitää nuorten ääntä esillä. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu Iitissä ja kuluneella valtuustokaudella olen mm. ajanut nuorisovaltuuston aseman parantamista, kunnan tarjoamien harjoittelupaikkojen lisäämistä opiskelijoille ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista osallistuvan budjetoinnin keinoin.

Tällä hetkellä kannan suurta huolta koronakriisin merkittävistä ja pitkäkestoisista vaikutuksista lapsiin nuoriin. Iitissä on turvattava riittävät resurssit lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi myös tulevina vuosina. Haluan myös, että luomme oman Iitin harrastamisen mallin, jossa lasten ja nuorten maksuttomia harrastuksia tarjotaan koulupäivän yhteydessä.

Partion kuntavaalitavoitteiden teemat ovat kaikki minulle erittäin tärkeitä. Tärkeimmäksi nostan nuorten osallisuuden lisäämisen, koska sen osalta meillä Iitissä on eniten työtä tehtävänä.

Nelli Niemelä

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olen kuulunut Oulunkylän Virkkuihin ja Sisulippukunta Onnikeihin, jälkimmäistä ollut myös perustamassa ja toiminut pitkään lippukunnanjohtajana sekä PäPa:n Sisutoimikunnassa(PäPa Vuoden Pj -97, Pronssinen ansiomitali -03). Poikani on kuulunut Keravan Korvenpoikiin.

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kerava

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita ovat lapset, luonto ja liikunta. Se, että jokaisella on aidosti mahdollisuus voida hyvin ja elää hyvää elämää. Hyvä harrastus, kuten partio, antaa hyvät eväät tähän. Partiossa kasvaa tulevaisuuden vastuunkantajia ja luonnon ystäviä. On tärkeää, että tulevaisuudessa meillä on aikuisia, jotka ovat saaneet hyvät eväät elämään. Siksi on tärkeää vaikuttaa tämän päivän olosuhteisiin; kouluihin, harrastuksiin, lasten, nuorten ja perheiden tukeen sekä tietenkin ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen.

Teen työtäni ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä Icehearts- järjestössä. Näen päivittäin sen, miten tärkeää on, että rakenteet yhteiskunnassa toimivat ja kantavat myös kaikkein heikoimpia. Siksi haluan vaikuttaa ja siksi tärkein partiolaisten kuntavaaliteemoista on juuri tuo kaikkien tasavertaisuus – niin olosuhteissa, kuin siinä, että jokaisella on oikeus olla juuri sellainen kuin on.

Numeroni on 204