Tutkimuksia partiosta

Ajankohtaisten partioaiheiset opinnäytetöiden tiivistelmät

”Apukäsi partion turvallisuuskasvatukseen”. Tukimateriaali Turvallisesti yhdessä -koulutukselle.
Jenna Kaarrela, Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Sosionomi


Partion suurleirin kumppanuuksien vastuullisuuden arviointi
Päivi Fält, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija


”Kunnon partiolainen on aina valmis” – Korpusavusteinen diskurssintutkimus sanasta partiolainen Suomi24-keskustelupalstalla
Nea Hakamäki, Jyväskylän yliopisto, suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma, pääaineena suomen kieli


”Onks vapaaehtosia?” Keskustelunanalyyttinen tutkielma päätösten syntymisestä ja vastuutehtävien jakamisesta partioleirin suunnittelukokouksissa (pro gradu -tutkielma, 2020)
Jenni Fabritius, Helsingin yliopisto, suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, pääaineena suomen kieli


Pestaus vapaaehtoisen hyvinvoinnin tukena partiossa
Joni Heikkinen, Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi YAMK