Tekisitkö opinnäytetyön partiolle?

Haluaisitko tehdä opinnäytetyön partiosta ja päästä samalla kehittämään Suomen suurimman nuorisojärjestön toimintaa? Opinnäytetyölläsi pääset tuottamaan arvokasta tietoa partio-ohjelman kehittämiseksi 65 000 jäsenellemme 700 lippukunnassa.

Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry on osa maailmanlaajuista partioliikettä ja partiolaiset ovat merkittävä toimija myös kansainvälisessä nuoriso- ja kasvatustyön kentässä. Maailmassa partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.

Opinnäytetyön aihe

Olemme kiinnostuneita kaikista partiota koskevista opinnäytetöistä. Löydät alta listan järjestöä tällä hetkellä kiinnostavista aihealueista. Valtaosa partioaiheisista opinnäytteistä kuitenkin syntyy tekijän omasta mielenkiinnosta syntyneistä aiheista. Tutkimusryhmä ohjaa sekä omista että tarjotuista aiheista kirjoitettuja opinnäytteitä.

Tällä hetkellä järjestössä kaivataan opinnäytetöitä seuraavista aiheista:

Tässä ei suinkaan ole listattuna kaikki, mikä meitä kiinnostaa! Jos sinulla on mielessä joku muu aihe, ole yhteydessä, niin katsotaan liippaako ajatuksesi tarpeitamme.

Sukupuolten tasa-arvo/sukupuolittuneisuus partion toiminnassa

  • Aihe on tasaisesti esillä ja siihen toivotaan näkökulmia & tutkimusta. Uskon, että jollain aikataululla aiheesta on tehtävä myös päätöksiä, joten jonkinlainen taustatyö tulisi tarpeeseen!

Ryhmänjohtajuus

  • Koronan jälkeen emme ole päässeet aiempiin lukemiin ryhmien määrässä. Mikä auttaisi meitä löytämään ne, jotka haluaisivat vetää ryhmää? Mitä ryhmänjohtajat tarvitsisivat, jotta ryhmän vetäminen olisi entistä mielekkäämpää ja sujuvampaa? Minkälaisin uusin tavoin ryhmiä voisi johtaa?

Uudet tavat toteuttaa partiotoimintaa

  • Monin paikoin perinteinen tapa partiotoiminnan järjestämiseen tiettynä viikonpäivänä, tiettyyn aikaan kololla ei ehkä olekaan paras. Kuinka löytäisimme uusia, luovia tapoja partiokasvatuksen toteuttamiseen? Missä kannattaisi tehdä yhteistyötä? Mikä toimisi haja-asutusalueilla? Mikä kaupunkien sykkeessä? Minkälaisia tapoja lippukunnissa on jo keksitty? Kyse voi olla tapaamisen aikataulutuksesta, organisoimisen tavasta tai mistä vaan.
  • Meillä on jo meripartiolippukuntia, ilmailu- ja erätaitopainoitteista toimintaa ja jopa alpakkatilalla toimiva lippukunta. Minkälaiset toiminnan painotukset olisivat innostavia niin toiminnan järjestäjille kuin osallistujillekin? Miten lippukunta löytäisi ja ottaisi käyttöön oman erityisyytensä?

Pandemian vaikutukset harrastustoimintaan

  • Miten harrastaminen ja siihen suhtautuminen on muuttunut korona-ajan jälkeen? Onko paluuta vanhaan? Miten yhdistäisimme sekä lisääntyneen yksinäisyyden tunteen että vähenevän sitoutumisen järjestötoimintaan onnistuneeksi yhdistelmäksi hyvää toimintaa, yhteisöllisyyttä ja sopivaa sitoutuneisuutta?
  • Onko koronan jälkeinen uusi normaali sama kaikessa harrastustoiminnassa? Minkälainen tapa järjestää toimintaa on uuden normaalin ajan menestyjä?
  • ideapaperi (tämä on jo aika vanha)


Suomen Partiomuseosäätiö tukee lapsi- ja nuorisotyökulttuurin yliopistotasoisen tutkimustoiminnan edistämistä, myöntämällä partiokulttuuriin liittyvän tutkielman, lopputyön tai Pro Gradun tekemistä varten apurahan partiotoimintaa tuntevalle kasvatustieteen tai filosofian ylioppilaalle.

Partiomuseosäätiö etsii tekijää tutkimukselle korona-ajan partiosta vuonna 2022.

Apurahan suuruus on 500 €.

Apurahahakemus tulee jättää viimeistään Yrjön päivään mennessä Suomen Partiomuseo posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Hakemuskaavakkeen voit tilata osoitteesta partiomuseo(at)partio.fi.

Apuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana

Apuraha maksetaan kertasummana, kun tutkielma on valmis sekä hyväksytty ja kirjallisessa tai sähköisessä muodossa toimitettu apurahan myöntäjälle.

Suomen Partiomuseo voi julkaista tutkielman vuosikirjassaan.

Lisätietoja antaa säätiön puheenjohtaja Nils Grönberg, puh. 0400 524 650


Tuki partiotutkimuksen tekijälle

Partiotoiminnan tutkimuksesta kiinnostuneelle tarjolla on sekä ohjausta että empiiristä aineistoa. Järjestössä toimii erillinen tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että järjestön, piirien ja lippukuntien käytettävissä on partiotoimintaa kuvaavaa, pääasiassa määrällistä tietoa. Tutkimusryhmä avustaa resurssiensa puitteissa partioaiheisen tutkimuksen tekijöitä ja nimeää tarvittaessa työlle ohjaajan järjestön sisältä.

Mikäli kyseessä on opinnäytetyö, joka tukee järjestön strategian painopistealueiden kehittämistä ja/tai jossa kerätään uutta empiiristä aineistoa, voidaan tapauskohtaisesti harkita aineistonkeruusta aiheutuneiden kulujen korvaamista tai jopa nimellisen palkkion maksamista. Tämä edellyttää kuitenkin neuvotteluja järjestön henkilökunnan kanssa.

Velvoitteet opinnäytetyön tekijälle

Opinnäytteen sisällöstä vastaa aina sen tekijä ja päävastuu ohjauksesta on oppilaitoksella, johon se tehdään. Suomen Partiolaiset kuitenkin toivoo, että partioaiheisista opinnäytteistä raportoitaisiin ainakin keskusjärjestöön ja tarvittaessa myös tutkimusryhmälle. Tutkimustuloksia pitää voida soveltuvin osin hyödyntää myös partiotoiminnassa ja levittää sähköisessä muodossa järjestön internetsivujen kautta.

Opinnäytetyö suunnitteilla – Ota yhteyttä!

Kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön, ole yhteydessä!

Yhteystiedot

Opinnäytetyöryhmä lukee sähköpostia kerran kuukaudessa koordinoinnin yhteydessä.

opinnayte@partio.fi


Voit olla yhteydessä meihin myös suoraan:

Aapo Kiilunen
Asiantuntija, tiedonhallinta
Suomen Partiolaiset
aapo.kiilunen@partio.fi

Anna Bryk
Järjestöpäällikkö, partiosisällöt
Suomen Partiolaiset
anna.bryk@partio.fi