Tiivistelmä partion opinnäytetyösivulle?

Olet saanut partioaiheisen opinnäytetyösi valmiiksi – hienoa!

Julkaisemme tiivistelmän kaikista partioaiheisista töistä ja töiden tekijöistä. (Aiempien vuosien Tutkimuksia Partiosta -teokset on korvattu tällä nettisivulla.)

Alla ohje tiivistelmää varten. Voit käyttää tiivistelmässä apuna opinnäytetyösi omaa tiivistelmäsivua, mutta tekstin olisi tarkoitus olla vapaamuotoinen, itsesi näköinen kuvaus tutkimuksestasi. Muista lähettää samalla kuva itsestäsi.

Tee näin

Lähetä ohjeen mukainen tiivistelmä sähköpostilla Suomen Partiolaisten opinnäytetöiden vastuuhenkilöille: opinnayte@partio.fi. Tiivistelmät julkaistaan nettisivulla neljä kertaa vuodessa.

Aikataulu – tiivistelmän materiaaliDL

 • 31.1. tiivistelmä DL (nostot partion vuosikirjaan)
 • 31.3. tiivistelmä DL (nostot partion kevätpäiville)
 • 30.4. tiivistelmä DL (promoaminen Johtajatulilla)
 • 30.9. tiivistelmä DL (promoaminen partion )

 

Tiivistelmän sisältö

 • Tiivistelmäteksti (merkkimäärä 4 000 – 6 500 merkkiä)
 • Tietolaatikko kirjoittajasta
 • Lisäksi toivomme valokuvia liittyen opinnäytetyön aiheeseen, joissa kuvaajan nimi.

Tiivistelmätekstin merkkimäärä 4 000 – 6 500 merkkiä ja se on jaoteltu seuraaviin osiin:

Otsikko

 • Opinnäytetyön nimi tai napakka kuvaus työstä

Johdanto

 • Johdanto koostuu kahdesta osasta: tekijän/tekijöiden esittelystä ja työn kuvauksesta
  • Johdannon ensimmäisessä kappaleessa kerro lyhyesti omasta partiotaustastasi, miten päädyit tähän aiheeseen ja miksi valitsit juuri partioaiheisen opinnäytetyön.
  • Seuraavissa kappaleissa kirjoita lyhyt kuvaus työstäsi, tutkimuksen taustaa ja tavoitteita

Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus

 • Mitä varten tutkimus tehtiin? Voit kuvailla tutkimusongelmaasi ja kysymyksiäsi, jos sellaisia on.
 • Miten tutkimus toteutettiin? Voit kuvailla aineiston keräämisestä ja analysoinnista, jos sellaista on.

Tulokset ja johtopäätökset

 • Mitä hyötyä työstäsi saadaan? Esittele lyhyesti työn tulokset ja johtopäätökset.
 • Mihin tutkimustuloksia voidaan käyttää?

Lopuksi

 • Jatkotutkimusaiheet, mitä pitäisi tutkia vielä lisää?
 • Voit antaa vinkkejä seuraaville samasta aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille tai partiotutkimuksen tekijöille.
 • Mitä opit itse? Missä onnistuit, mitä tekisit toisin?

 

Tietolaatikon tiedot

Otsikko Sisältö Esimerkki
Kirjoittajien nimet Etu- ja Sukunimi Paula Partiotutkija
Lippukunta ja Piiri Kirjoittajien oma lippukunta ja piiri.
Vain yksi lpk ja piiri ilman ry-tunnuksia
Haagan Eräveikot, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Opinnäytetyö Työn nimi, kuten se on julkaisussasi
Oppilaitos ja tutkinto Oppilaitoksen suomenkielinen nimi, koulutusala, (pääaine), tutkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu,
viittomakieli ja tulkkaus,
tulkki
Linkki julkaisuun esim. urn.fi -linkki
Valokuva tekijästä kuvaajan nimi