Aiemmat opinnäytetyöt

Kokoelmat ja tiivistelmät

Lähteisiin viittaaminen

Tutkimuksia käytettäessä lähteenä on käytettävä selkeitä lähdeviitteitä. Viittauksesta ja lähdeluettelomerkinnästä on selvittävä tekstin alkuperäinen kirjoittaja, julkaisuvuosi ja milloin tekstiä on lainattu.

Tutkimuksia partiosta 2021 -sivusto

Tutkimuksia partiosta 2020 -teos

  • Elina Järvinen, Aapo Kiilunen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
  • Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2019 aikana valmistuneista partioaiheisista opinnäytetöistä.

Tutkimuksia partiosta 2015 -teos

  • Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
  • Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2015 aikana valmistuneista partioaiheisista opinnäytetöistä.

Tutkimuksia partiosta 2014 -teos

  • Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
  • Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2014 aikana valmistuneista partioaiheisista pro gradu -tutkielmista, kandidaatintutkielmista ja opinnäytetöistä.

Kaikki opinnäytetyöt

Oma työ näille sivuille?

Katso ohjeet, kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön tai tutkimuksen tai ole yhteydessä opinnayte@partio.fi.