Partiovaikuttajat kunnissa

Tälle sivulle kokoamme kaikki partioehdokkaaksi ilmoittautuneet ehdokkaat kuntavaaleissa 2021, jotka tulivat valituiksi valtuutetuiksi. Alla voit löytää oman kuntasi partiovaikuttajat!

 

Näytetään 26 - 48 / 48

Sanna Niskakoski

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kallin Kanervat RY

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Keminmaa

Kuva/ Foto

Kunnanvaltuutettuna ja järjestöihmisenä olisin hyvä linkki päättäjien ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Pidän tärkeänä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi edes yksi harrastus. Lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevien aikuisten työpanos on kullanarvoista. Harrastustoiminnan edellytyksistä on pidettävä huolta.
Nuorten hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeää on myös hyvä ja rauhallinen kouluympäristö sekä osaava henkilökunta. Opettajataustani puolesta minulla olisi hyvää kokemusta ja näkemystä tehdä järkeviä ratkaisuja sivistyspuolen tehtävissä.
Hyvän koulutuksen ja ohjauksen kautta nuoret saavat tietoa, taitoa ja rohkeutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon.
Itse saan liikunnasta ja luonnossa liikkumisesta energiaa. Keminmaassa on luonto lähellä ja jokaisella on mahdollisuus siitä nauttia. Haluan olla tekemässä sellaisia päätöksiä, että tulevillekin sukupolville on vähintään yhtä hyvä mahdollisuus muodostaa mukava luontosuhde.

Tommi Pasto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Auran Eräkurjet ry

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Aura

Erityisesti nuorten osallistaminen ja kuunteleminen kunnallisessa päätöksen teossa on minulle tärkeää. Nuorten huolet ovat asioita, joihin meidän aikuisten tulisi kiinnittää huomiota, sillä omilla päätöksillämme muokkaamme tulevaisuutta.

Petri Pekkola

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maakotkat ry

Ikä/ Ålder

63

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kotka

Kuva/ Foto

Olen pitkän linjan partiolainen (Hopeasusi 116). Olen Kotkassa toiminut valtuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Nuorten ja erityisryhmien, vähempiosaisten asiaa olen aina puolustanut. Vielä ollaan kaukana tasa-arvoisesta suomalaisesta yhteiskunnasta, valitettavasti. Olen tehnyt valtuustoaloitteita mm. kevyestä liikenteestä ja kosteusvaurioiden tunnistamisesta. Siviiliammatti työterveyslääkäri. SP:n tavoitteista pidän tärkeimpänä "Ympäristö, luonto ja ilmasto – jokaiselle nuorelle mahdollisuus luontosuhteeseen", koska kaupungistuminen lisääntyy ja luonnon monimuotoisuus vähenee ilman nopeita toimia.

Sari Pettersson

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Karimo

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Kuva/ Foto

Olen rakastunut Raumaan, omaan kotipaikkakuntaani. Haluan vaikuttaa siihen, että Rauma on hyvä paikka asua, elää, yrittää ja vierailla myös tulevaisuudessa. Haluan vaikuttaa siihen, että meillä on elinvoimainen elinkeinoelämä ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Haluan tehdä Raumasta entistä houkuttelevamman ja saada lisää nuoria, opiskelijoita meille, koska he ovat tulevaisuus.
Partion kuntavaalitavoitteista lähellä sydäntä on erityisesti luontosuhde ja sen tukeminen. Lyhyiden välimatkojen päässä on hienoja retki- ja luontokohteita. Rauman mahdollisuuksien kehittäminen pyöräilykaupunkina tukisi vihreitä arvoja. Harrastusmahdollisuuksia meillä on, mutta kaikille seuroille ei löydy aina riittäviä kokoontumistiloja. Nuorisovaltuusto Raumalla toimii - haluaisin kannustaa nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttaa heitä kiinnostaviin asioihin.
Löydät minut Facebookista ja instagramista.

Outi Pietiläinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Raudanreippaat

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Karkkilaan Sitoutuneet

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Karkkila

Kuva/ Foto

Teen lastensuojelutyötä, ja lasten ja nuorten asiat ovat siksi itselleni tärkeitä. Lastensuojelussa näkee hyvin sen, miten lapset ovat mm. perhetaustastaan riippuen keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa yhteiskunnassamme. Tämä on todella surullista ja väärin. Jokaisella pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa hyvästä ja tasapainoisesta lapsuudesta aikuisuuden maailmaan. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen päätöksenteossa on tärkeää, he ovat itseensä liittyvien asioiden asiantuntijoita.

Maarit Pirinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Rauman Partiotytöt ry

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Haluan edistää kunnan peruspalveluiden säilymistä hyvällä tasolla ja niiden kehittymistä muuttuvan maailman mukana. Palveluiden tulee myös olla helposti kaikkien tavoitettavissa ja kunnan asukkailla tulee olla turvallinen olo, että tarvittaessa heistä pidetään huolta. Haluan myös olla edistämässä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja kokemusta siitä, että jokaisen mielipide on tärkeä ja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa yhteisiin ja omiin asioihin.

Partion kuntavaalitavoitteista on vaikea valita, koska ovat kaikki tärkeitä, mutta nostan esiin tavoitteen "Harrastaminen - Jokaiselle nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen." Mielekäs harrastus on tärkeässä roolissa syrjäytymisen ja pahoinvoinnin ehkäisyssä. Siksi pidän todella tärkeänä, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kokea kuuluvansa porukkaan, tuntea onnistumisen riemua ja olla turvallisten aikuisten ympäröimänä.

Juuso Ranne

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Mustavuoren Sissit

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Haluan luoda toiminnallisuuden ja kuntalaisten osallisuuden kautta sidettä omaan kotikuntaan. Tämä on oleellista syrjäytymisen estossa sekä Kaarinan kaupungin elinvoiman ja kaupungin pitovoiman synnyttämisessä ja kasvattamisesssa.

Partion kuntavaalitavoitteet tuntuvat siten niin tutuilta, ehkä jopa tavallisilta että niistä on hankalaa nostaa yhtä yli muiden. Avoimuuden ja yhdenvertaisuuden kulttuurin puolesta liputan silti hieman enemmän. Tähän liittyy oma tavoite, jossa haluan lisätä laadukkaampaa keskustelukulttuuria meidän kaupungissa ja että Kaarina ottaisi osaa esimerkiksi Erätauko -säätiön Hyvin sanottu -hankkeeseen osaa.

Niina Ratilainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Maarian Kämmekät

Ikä/ Ålder

35

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Nyt on nuorten vuoro ja luonnon vuoro. Koronakriisi ja ilmastokriisi vievät nuorilta paljon. Haluan tehdä enemmän nuorten hyvinvoinnin ja nuorille kestävän planeetan eteen. Toimin Turussa toista kautta kapunginvaltuutettuna ja teen työkseni ilmastovaikuttamista. Minulle suurin sysäys kestävän tulevaisuuden ymmärtämiseen on ollut juuri partion luontokasvatus Delfiinit-laumasta lähtien.

Nuorille hyvä kaupunki on viihtyisä, kiva ja kannustava. Seuraavaksi tarvitsemme paljon lisää pyöräteitä Turkuun ja lähiluonnon arvonpalautuksen. Kasvihuonepäästöjen vähentämisen lisäksi tarvitsemme monimuotoisia vanhoja metsiä sekä villiä kaupunkiluontoa.

Jyri Saastamoinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vaarojen vaeltajat

Ikä/ Ålder

53

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Paltamo

Kuva/ Foto

Terveyspalvelujen saavutettavuus, kunnan elinvoiman ylläpito, nuorten asemasta on pidettävä huolta. Partio kasvattaa nuorista tolkun aikuisia.

Sami Salminen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Myllykylän Harjuvuokot ry.

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Heinola

Kuva/ Foto

Näissä kuntavaaleissa haluan erityisesti ajaa hyvinvoivan Heinolan asioita. Viime vuosina suomalaisessa yhteiskunnassa pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti. Tämä pahoinvointi ilmenee mielenterveysongelmina, koulukiusaamisena ja syrjäytymisenä. Haluan ehkäistä tätä tarjoamalla nuorille luontokokemuksia. Heinolassa tulee pitää kunnossa lähiliikuntapaikkoja keskellä luontoa. Myös uusien koulurakennusten harrastetilat tulee saada lähes 24/7 käyttöön.

Tuula Savolainen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vehmerin Vaeltajat

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuopio

Kuva/ Foto

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla vähintään yksi harrastus ja kunnan tulee aktiivisesti tätä tukea. Kuntien tulee tukea tätä esim. tarjoamalla soveltuvia tiloja. Partiolaisille on tärkeää, että lähellä helposti saavutettavissa on luontoa, metsää, liikuntapaikkoja ja retkeilyalueita. Harrastuksiin tulee olla helppo pääsy turvallisia reittejä ja julkista liikennettä hyödyntäen.
Nuorisovaltuustojen roolia tulee nostaa. Osallistavaa budjetointia ja esim. Kuopiossa lautakuntien lisäksi olisi hyvä saada nuorisovaltuustonedustajat myös kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen, vaikkapa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Daniel Sazonov

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Huipunvaltaajat

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

Haluan rakentaa kansainvälisesti vetovoimaista Helsinkiä, jossa on elävää kaupunkikulttuuria, vahva talous ja maailman paras arki. Edellisissä kuntavaaleissa teemani oli rakentaa Helsingistä aito eurooppalainen metropoli. Sillä polulla olemme olleet – ja sille polulle meidän on palattava, kun tänä vuonna saamme koronan kuriin.

Partio on liikkeellä hyvillä ja tärkeillä tavoitteilla. Itselleni läheisimpiä ovat nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen ja harrastuksen varmistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle. Itselleni nimenomaan toiminta partiossa on ollut sysäys vastuunkantoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toivon, että harrastus voisi olla sitä mahdollisimman monelle.

Pia Schildt

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pirkkalan Pirkot

Ikä/ Ålder

45

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Pirkkala

Kuva/ Foto

Monipuoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet kaikille.
Kestävä kasvu ja talouden hallinta
Nuorten hyvinvointi
Tarkoituksen mukaiset palvelut ja uudet tavat tuottaa palveluita

Ilkka Sillanpää

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partion ystävä, Puskapartiolaisissa Sipoossa on lapsiani mukana ja itse ollut suurimman osan nuoruusvuosista Kokkolan Suuntaveljissä

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sipoo

Kuva/ Foto

Kaikki partiolaisten periaatteet ovat läheisiä. Haluan omassa vaikuttamisessa edistää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta ja tiedolla johtamista, joiden katson linkittyvän Partio-aatteeseen, jossa oppiminen ja totuuskin ovat tärkeitä periaatteita. Samoin yhdenvertaisuus, nuorten aktiivisuus ja kestävä kehitys ovat asioita, joita haluan voimakkaasti edistää Sipoossa. Nuorten tilat ja harrastusmahdollisuudet vaativat huomiota niin Söderkullassa kuin Nikkilässä ja kaksikielisen kunnan tarpeet voidaan siinäkin huomioida.

Annukka Suotula

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tyrnävän Mustavarikset

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tyrnävä

Lasten ja nuorten hyvinvointi, tasapuolinen mahdollisuus harrastaa. Ennaltaehkäisevä työtä pitäisi olla yhä enemmän. Jalkautua lasten ja nuorten pariin, on tärkeää, että heitä kuunnellaan.

Pauliina Suvanto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ylöjärven Viittaveljet

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Ylöjärvi

Kuva/ Foto

Kotikaupunkini elinvoimaisuus ja kaupungin asukkaiden hyvinvointi ovat minulle tärkeitä asioita ja olen valmis osallistumaan niiden kehittämiseen ja edistämiseen. Terveys, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus ovat arvojani.

Haluan, että Ylöjärvellä on mahdollisuuksia monipuoliseen harrastustoimintaan kaikille kaupungin asukkaille. On tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on edes yksi harrastus. Partio on tervehenkinen, koko perheelle sopiva harrastus, johon on helppo lähteä mukaan taustasta riippumatta. Partio kuuluu kaikille.

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa kaupungin asukkaille tarkoitettujen harrastustilojen määrään ja laatuun. Kaupungin tulee tarjota tiloja järjestöjen ja yhdistysten käyttöön; esimerkiksi koulutilojen laajempaa käyttöä iltapäivisin ja viikonloppuisin tulee lisätä. Yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tulee lisätä. Luontopoluista ja leiripaikoista tulee pitää huolta.

Mari-Leena Talvitie

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pohjolan Pirteät PoPi + Ilkan Partiolaiset IP

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Haluan rakentaa kestävää, reilua ja ihmisenkokoista Oulua. Sujuvaa arkea, järkevää ympäristöpolitiikkaa ja yrittäjyyttä sekä nuorille opiskelu-ja kesätyöpaikkoja.

Partion tavoitteisiin on helppo sitoutua, koska ne tuntuvat omilta ja olen niitä edistänyt jo pitkään. Esim.harrastustakuu oli (myös kokoomuksen) yks tavoite viime kuntavaaleissa. Olin aloittamassa mm.Kaakkurin koulun talvipäivää, jossa nuoret voivat kokeilla eri harrastuksia.

Tuen nuorten osallisuutta eri keinoin. Oulussa aloitteestani aloitettiin (jo 2013) valtuutettujen ja ONElaistan (nuorten edustajisto) kummitapaamiset. Nykyään ONElaisilla on paikka lautakunnissa. Olen kutsunu eri nuorten ryhmiä tapaamisiin.

Pikku Prinssiä mukaillen "Ympäristö ei ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan lainaa tulevilta." Se on ollut politiikkani ohjenuora nuoresta lähtien ja on edelleen. Siten kestävät valinnat, luonto ja ympäristöasiat ovat tuttuja ja huomioin ne kansanedustajana kuin valtuutettuna.

Marja Tiitto

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat ja Ruokolahden Erätoverit

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Valitsijayhdistys, kirjoita nimi erilliseen kenttään

Valitsijayhdistys/ Valmansförening

Taipalsaari-liike

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Taipalsaari

Kuva/ Foto

Nuorten osallisuus päätöksen teossa ja heidän mielipiteidensä kuuntelu.
Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä hyödyntäminen matkailussa.

Maija Toivonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toijalan Eräveikot

Ikä/ Ålder

48

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Akaa

Kuva/ Foto

Haluan tehdä omasta rakkaasta kaupungistani paikan, jossa jokaisen on hyvä asua ja elää! Kaupungin palvelut on olemassa kuntalaisia varten.
Partion kuntavaalitavoitteista minulle on tärkein toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Jokaisessa päätöksessä on huomiotava vaikutukset ympäristöön, toiminnan ja hankintojen on myös oltava eettisesti kestävällä pohjalla.

Lauri Untamo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tuuspartio ry

Ikä/ Ålder

46

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tuusula

Kuva/ Foto

Haluan, että Tuusulassa voi kuntalainen elää enemmän.
Hyvään elämään kuuluu Tuusulassa luonto, kulttuuri ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Tuusulassa tulee olla myös lasten ja nuorten palvelut, koulut, päiväkodit laadukkaita ja turvallisia. Harrastusmahdollisuuksia on Tuusulassa paljon ja yhdistyksiä sekä seuroja tulee kunnan tukea että tarjota tiloja.

Jotta tämä mahdollistuisi, tulee kunnan talouden olla hyvin hoidettu. Kuntalaisilta kerätyt verorahat tulee olla vastuullisesti ja tehokkaasti käytössä. Kunnanvero % ja kiinteistövero % tulee olla kilpailukykyiset naapurikuntiin verrattuna.

Tuusulassa on monipuolista asumista. Omakotitalotontteja tulee olla tarjoilla riittävästi halukkaille.

Tuusulassa tulee varmistaa kaikkien partiolippukuntien toimitaedellytykset. Partiolippukuntia tulee avustaa rahallisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että kaikille lippukunnilla on asialliset toimitatilat.

Venla Väli-Torala

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Myllykylän harjuvuokot ry

Ikä/ Ålder

23

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Heinola

Kuva/ Foto

Etenkin nuorten osallisuus ja harrastuksien tukeminen on itselleni sydäntä lähellä. Kuluvalla kaudella valtuutettuna ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä olenkin jo edistänyt näitä teemoja.

Kari Virtanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kirkkonummen Metsänkävijät ry

Ikä/ Ålder

55

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kirkkonummi

Kuva/ Foto

Kirkkonummella kunnan talouden tasapainottaminen on erittäin tärkeä asia lähivuosina. Ilman toimivaa taloutta ei voida tukea muitakaan tavoitteita. Tätä ei voi ohittaa.
Lasten ja nuorten huomioiminen on minulle tärkeää - heissä on tulevaisuus. Partion kuntavaalitavoitteista minulle tärkein on harrastaminen. Yhdistystoiminta, johon partiokin lukeutuu, on tärkeässä roolissa mielekkäiden harrastusmahdollisuuksien toteuttajana. Yhdistysten toimintaedellytykset on kunnassamme turvattava.
Ympäristöteema on Kokoomukselle puolueena tärkeä. Ilmastonmuutosta vastaan on tehtävä aktiivisesti työtä myös kuntatasolla. Kirkkonummella on tarjota upea luonto mereltä metsämaastoon! Täällä on mahdollista kohdata luonto helposti!
Oma poikani on partiolainen ja Kirkkonummen nuorisovaltuuston jäsen. Minusta on hienoa, että nuorille on mahdollistettu myös virallinen kanava vaikuttaa nuorten asioihin paikallisesti.
Minulle on ehdokkaana helppoa tukea myös partion tavoitteita kuntavaaleissa.

Henrik Vuornos

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Pitkäjärven Vaeltajat

Ikä/ Ålder

27

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa koulutuksen, lähiympäristön, kestävän talouden ja eteenpäin katsovan kaupungin puolesta. Uskon, että kaupungeilla on tärkeä rooli tulevaisuuden ongelmanratkaisijoina. Kaupungit ovat riittävän ketteriä ja riittävän suuria ratkoakseen jopa globaaleja haasteita aina ilmastonmuutoksesta teknologian hyödyntämiseen. Minusta tulevaisuuden kaupunkien pitää olla vieläkin vahvempia kuin nykyisin.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta kaikista tärkeimpänä näkisi nuorten osallisuuden vahvistamisen. Nuoret ovat keskeinen kaupungin palvelujen käyttäjäryhmä niin ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa, liikunnassa, kulttuurissa kuin terveyspalveluissa. Nuorten äänen pitää kuulua, kun suunnitellaan sitä, mitä palveluille tehdään.