Ajankohtaista

Elisa Oyj ja Value Based Leadership työstivät yhteistyöpäivässään monimuotoisuutta

11.9.2018

Mikä on monimuotoisuuden merkitys johtamisessa? Miten normit, arvot ja asenteet vaikuttavat työpaikalla? Mitä minä voin tehdä? Suomen Partiolaisten koordinoiman Value Based Leadership (VBL) -hankkeen ja pääyhteistyökumppani Elisan yhteistyöpäivässä työstettiin monimuotoisuusteemaa konkreettisin harjoittein.

VBL-fasilitaattori Henna Peltoniemi avasi yhteistyöpäivän perusperiaatteita, jotka ovat Fokus, Oma valinta, Saat mitä annat, Uskalla hypätä ja Ei ole helppoa näyttää hyvältä, kun oppii uutta.

Osallistujille havainnollistettiin ns. jäävuoriharjoitteen kautta, kuinka suurin osa monimuotoisuuteen liittyvistä asioista onkin itse asiassa piilossa, syvällä pinnan alla. Jokainen voi valita, kuinka syvällisiä tai pinnallisia asioita itsestään kertoo. Harjoite liittyy myös VBL-periaatteeseen ”saat mitä annat”; kun kertoo avoimesti syvällisiäkin asioita, rohkaisee muitakin samaan. Toisaalta periaate ”oma valinta” mahdollistaa sen, että näin ei tarvitse tehdä, jos ei halua.

Osallistujat asettelemassa yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ”jäävuoren” sisään.

Hyvä johtaja ohjaa erilaisuuden vahvuudeksi

Yhteistyöpäivässä käytiin Ranta-ahon ja Elisan yritysvastuujohtajan Minna Krögerin moderoimana keskustelua monimuotoisuudesta ja johtamisesta Elisalla. ”Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia elisalaisista kokee voivansa tulla töihin omana itsenään, mikä on todella hieno juttu”, Ranta-aho kertoo. ”Kuitenkin lähes 10 prosenttia ei vielä koe näin, ja siinä on parantamisen mahdollisuus”, hän lisää.

Esiin nousevat myös eri ikäisten ja eri maista tulevien työntekijöiden mahdollisiin yhteentörmäyksiin liittyvät haasteet. Ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä yhteistyöpäivässä tehdyt harjoitteet voivat olla avuksi.

Iltapäivän aikana keskusteltiin monimuotoisuuden merkityksestä johtamisessa ja normikriittisyydestä. Konkreettisten harjoitteiden kautta syntyi oivalluksia normeista, omista arvoista ja asenteista. Jokainen osallistuja sai VBL:n tapaan myös oman reflektiohetken harjoitusten pohjalta heränneiden ajatusten kirjaamiseen.

Yhdessä pohdittiin, miten erilaisuudesta voi tehdä voimavaran työpaikalla? Tarkoituksenmukaista ei ole palkata epäsopivia ihmisiä tehtäviin vain siksi, että halutaan vaalia monimuotoisuutta, vaan johtajan tulee kyetä ohjaamaan erilaisuus vahvuudeksi. Keskustelussa huomattiin, että on olemassa tiettyjä perusvaatimuksia, joita ilman ei Elisalla pärjää. Sellainen on esimerkiksi kyky sopeutua jatkuvaan muutokseen. Myöskään huonoa käytöstä ei tarvitse suvaita vain siksi, että kannatetaan monimuotoisuutta.

Aiheen työstäminen jatkuu Elisalla

Lähes kaikki kädet nousevat ilmaan, kun Ranta-ahon kysyy kiinnostuneita jatkamaan aiheen työstämistä. ”Pääsimme erinomaiseen alkuun keskustelussa monimuotoisuuden edistämisestä. Ryhmästä löytyi jo konkreettisia ajatuksia päivän annin hyödyntämiseksi laajemminkin esimerkiksi esimiesvalmennuksissa ja tiimien kanssa”, Ranta-aho iloitsee.

Yhteistyöpäivä ei siis näyttäisi jäävän vain yhdeksi mukavaksi iltapäiväksi, joka ei johda mihinkään, vaan osallistujat olivat valmiita jakamaan opittua ja viemään teoriaa konkretiaksi. Elisalla johtaminen on jo valmiiksi hyvää, huomioimalla monimuotoisuus vielä nykyistäkin paremmin, siitä saadaan erinomaista.

Tilaisuuden järjestivät Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho, yritysvastuujohtaja Minna Kröger, VBL-fasilitaattorit Annina Kainu, Annukka Sorjonen, Henna Peltoniemi ja Minna Rantama sekä VBL-projektikoordinaattori Heta Hyvärinen.

Teksti: Heta Hyvärinen
Kuvat: Meri Kekki, Heta Hyvärinen