Kehitysyhteistyö

Leirimatkan tavoitteena on tutustua eri tapoihin tehdä kehitysyhteistyötä. Matka ei kuitenkaan ole kehitysyhteistyömatka. Kehitysyhteistyöhön tutustutaan Ugandassa toimivien järjestöjen kautta.

Leirimatkalla tutustutaan #NoMissedSchoolDays-hankkeeseen ja hankkeen teemojen parissa työskennellään leirimatkaprojektin aikana niin Suomessa kuin Ugandassakin.

#NoMissedSchoolDays on Suomen Partiolaisten, Uganda Girl Guides Associationin ja Uganda Scouts Associationin kehitysyhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on konkreettisten toimien ja tietoisuuden lisäämisen avulla vähentää kuukautisista johtuvaa tyttöjen koulupudokkuutta Ugandassa. 

Ennakkotapaamisissa pureudutaan kehitysyhteistyön kysymyksiin. Leirimatkan osallistujat pääsevät vaikuttamaan siihen, minkälaisen kokonaisuuden kehitysyhteistyö muodostaa matkalla.

Matkalla kehitysyhteistyöstä opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyölinjausten avulla.