Tiesitkö, että Ugandassa kuukautiset vaikuttavat merkittävästi tyttöjen koulunkäyntiin? Esimerkiksi World Vision arvioi, että peräti 50 prosenttia tytöistä menettää koulupäiviä kuukautisten takia. Tämän me partiolaiset haluamme muuttaa! Partiolla alkoi tänä vuonna kehitysyhteistyöprojekti yhdessä Ugandan kahden partioliikkeen, Uganda Scouts Associationin ja Uganda Girl Guide Associationin, kanssa. Kesällä 2019 päiväntasaajalle lähti vapaaehtoinen Viola Luokkala kahdeksi kuukaudeksi auttamaan ja oppimaan hankkeen pariin Kampalan toimistoon.

”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit,” sanoi partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell aikoinaan. Vielä tänä päivänäkin se on lause, jota meidän ei ole syytä unohtaa. Globaalissa maailmassa tämä tarkoittaa luonnosta ja ympäristöstä huolehtimisen lisäksi tasa-arvon ja globaalin oikeudenmukaisuuden tukemista. Maailmassa on paljon epäkohtia, ja meillä kaikilla on mahdollisuus ja kyky vaikuttaa niihin.

Yksi näistä epäkohdista on sukupuolten välinen epätasa-arvo ja tyttöjen heikot koulunkäyntimahdollisuudet. Esimerkiksi kuukautiset vaikuttavat koulunkäyntiin suuresti monessa maassa, sillä kuukautishygieniasta huolehtiminen on heikkoa puutteellisen tiedon, myyttien ja uskomusten sekä tuotteiden saatavuuden takia. On hullua ajatella, että koulunkäynti ja tulevaisuus vaarantuu niin normaalin ja luonnollisen asian kuin kuukautisten takia.

Nuoria Ugandassa käsissään ommeltuja kuukautissuojia
Hankkeeseen kuuluu kestokuukautissiteiden ompelemisen opettamista kouluissa ja yhteisöissä. Siihen liittyen toimistolla oli projektiryhmälle koulutus, jotta he voivat toimia kouluttajina siteiden tekemisessä. Kuva: Emong George William

Tänä vuonna alkoi Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhanke Ugandassa Uganda Scouts Associationin ja Uganda Girls Guides Associationin kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tukea tyttöjen koulunkäyntiä tekemällä tyttöjen koulunkäyntiin suhtautuminen kannustavammaksi ja juurruttamalla kuukautishygieniasta huolehtiminen ja sukupuolisensitiivisyys osaksi järjestöjen partio-ohjelmia.

− Hanke on nelivuotinen, ja sen on Ugandan lisäksi tarkoitus näkyä myös Suomessa. Sillä, let’s face it, kuukautiset on melkoinen tabu myös Suomessa. Kuukautissuojamainoksissa neste on sinistä ja kuukautisemojin hyväksyminen oli melko kivinen tie, muutamia esimerkkejä mainitakseni, Viola Luokkala kertoo.

Let’s face it, kuukautiset on melkoinen tabu myös Suomessa.

Viola kahden ugandalaisen työkaverin kanssa
Luokkala työskentelee pääosin Uganda Girl Guides:n toimistossa ugandalaisten vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Kuva: Namakula Janet Mirembe

Luokkala on päässyt vapaaehtoisena kahdeksi kuukaudeksi mukaan hankkeen toteutumiseen Ugandaan. Toimisto sijaitsee Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa, joka on tunnettu isoista ruuhkista ja ystävällisistä ihmisistä. Molemmat asiat ovat täysin tosia. Kampalan räjähdysmäinen väestönkasvu on tuonut haasteensa vanhalle infrastruktuurille, mikä näkyy boda-bodien, paikallisten moottoripyörätaksien, suosiossa ja määrässä. Ympärillä puhutaan lugandaa ja ihmiset nauravat.

− En tiedä, johtuuko se partiolaisten rajat ylittävästä yhteishengestä, ugandalaisten ystävällisyydestä vai molemmista, mutta joka tapauksessa työporukkaan pääseminen, ihmisiin tutustuminen ja avun saaminen on helppoa, Luokkala iloitsee.

Koulutuksella on iso merkitys köyhyyden kierteen katkaisemisessa

Hanke alkoi tänä vuonna ja toiminta käynnistyy kunnolla syksyllä 2019. Viola Luokkala kahteen kuukauteen mahtuu silti paljon: käsikirjan tekemistä kuukautishygieniasta ja sukupuolisensitiivisyydestä opettajille ja kouluttajille, erilaisten harjoitusten suunnittelua, koulutuksia partiolaisjohtajille ja viestintämateriaalin tekemistä.

Ugandalaisia partiolaisia koulutuksessa
Partiokoulutuksessa. Ugandan molempien partiojärjestöjen päämajat sijaitsevat Baden Powell -talossa Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Kuva: Viola Luokkala

− Hanke toteutetaan Itä-Ugandan kouluissa, ja vielä olisi tarkoitus matkata alueelle alkukartoitushaastattelujen merkeissä. Hankkeeseen kuuluu kokonaisuudessaan muun muassa kuukautisista opettamista, kestokuukautissiteiden tekemistä sekä valistuskampanjoita yhteisön jäsenille ja laajemminkin eri medioissa.

Tasa-arvoon ja koulutukseen panostaminen on tärkeää. Koulutuksella on iso merkitys köyhyyden kierteen katkaisemisessa sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnallisen aseman parantamisessa. Koulutus vaikuttaa yksilön elämään ja koko yhteiskuntaan: se lisää yksilön tuloja tehden hänestä itsenäisemmän sekä kasvattaa valtion bruttokansantuotetta. Koulutuksen puutteeseen vaikuttaa erityisesti sen maksullisuus ja ihmisten köyhyys, syrjäinen asuinalue, yhteisön arvot ja perinteet sekä lapsiavioliitot ja tyttöjen raskaaksi tuleminen nuorella iällä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon eteen on vielä paljon tehtävää ympäri maailmaa. On itsestään selvää, että yhteisön tai yhteiskunnan on mahdotonta kasvaa ja kehittyä vakaaksi ja mahdollisimman hyväksi, jos puolet väestöstä ei pysty vaikuttamaan yhteisiin asioihin tai heidät asetetaan epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa toiseen puoleen. Silti erityisesti köyhemmissä maissa monet naiset ovat esimerkiksi kouluttamattomuuden takia riippuvaisia muista, ja mahdollisuudet vaikuttaa itse omaan elämäänsä ovat heikot.

− Täällä paikan päällä huomaa selvästi, miten paljon tasa-arvon eteen on tehtävä. Ei riitä, että tytöt ja pojat lain mukaan pääsevät kouluun eikä sukupuolia syrjitä, kun todellisuudessa asenteet, sukupuoliroolit, tietämättömyys, uskomukset ja perinteet vaikuttavat merkittävästi tasa-arvon toteutumiseen. Sen eteen on tehtävä tosissaan töitä.

− Suomen Partiolaiset haluaa muuttaa maailmaa paremmaksi, ja kehitysyhteistyö on yksi monista keinoista. Ja se on tärkeä keino, sillä tiedämme, kuinka tärkeää esimerkiksi koulutus ja tasa-arvo on yksilön hyvinvoinnille. Ja hyvinvoivista yksilöistä kasvaa hyvinvoiva yhteiskunta, Luokkala summaa.

LISÄTIETOA PARTION KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ