Partion pääkohderyhmänä on edelleen 7–22-vuotiaat lapset ja nuoret mutta partio teki kädenojennuksen alle kouluikäisille, kun perhepartio hyväksyttiin partion viralliseksi toimintamuodoksi. Koulukampanjoilla pyrittiin herättämään lasten ja perheiden kiinnostus partioharrastusta kohtaan sekä tarjoamaan opettajille partiomaisia työkaluja luontoliikuntaan ja ryhmäyttämiseen.

Esikoululaisia kivellä vilkuttamassa
Mäntsäläläisen Omenapuun päiväkodin lapset osallistuivat Esikoululaisten Partioviikkoon. Kuva: Jaana Hopeakoski

Perhepartiosta uusi toimintamuoto

Perhepartion hyväksyttiin partion viralliseksi toimintamuodoksi huhtikuussa. Perhepartiotoiminta on ”pienten lasten partiota”, joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa mutta sen tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille toiminnallisen yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.

Perhepartiotoiminnan järjestäminen on lippukunnille vapaaehtoista. Jo aiemmin osa lippukunnista on kokeillut perhepartiotoimintaa, mutta nyt tämä toimintamuoto haluttiin virallistaa ja laajentaa valtakunnalliseksi malliksi. Perhepartiossa jokaisella alle kouluikäisellä on mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Yleistä on, että perhepartio kokoontuu kerran kuussa.

Esikoululaiset tutustuivat partioon

Kuvassa piirros linnuistaSuositussa Esikoululaisten Partioviikossa oli mukana 24 000 eskarilaista tuhannesta päiväkodista ympäri Suomen. Monilla paikkakunnilla kampanjaan liittyi lippukunnan vierailu partioviikolla 23.-29.42018. Kiitelty kampanja tarjosi opettajalle valmiin, uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuvan materiaalipaketin, jonka avulla ryhmä tutustui partioon ja sai vinkkejä toimintaan. Esikoululaisten Partioviikon aikana liikutaan luonnossa ja opetellaan uutta partion keinoin.

− Pidimme kovasti valmiista materiaalista; siitä oli helppo poimia toimintaan leikkejä ja muita toimintoja. Materiaali sopii hienosti sisällöltään esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja vinkkejä ja toimintaideoita voi käyttää myöhemminkin ryhmässä, kertoo Omenapuun päiväkodin johtaja Marika Suojanen Mäntsälästä. Omenapuu osallistui esikoulujen partioviikkoon jo neljättä kertaa.

− Rakensimme yhdessä lasten kanssa sisälle leikkinuotion, jonka ympärillä huusimme partiohuutoja, lauloimme partiolauluja, leikimme partioleikkejä ja juttelimme partiotavoista. Open omat partiomuistot nousivat lämpiminä mieleen ja lapsista oli mielenkiintoista nähdä vanhoja partiotavaroita ja -muistoja, itsekin entinen partiolainen Suojanen valotti teemaviikon kulkua.

40 000 eka- ja tokaluokkalaista koululaisten partioseikkailussa

Eka- ja tokaluokkalaisten koululaisten partioseikkailu oli syksyllä 2018 suositumpi kuin koskaan. Kuvassa partioseikkailun lintuhahmojaMukana partioseikkailussa oli 40 000 lasta ympäri Suomen. Maksuton materiaali antoi opettajille tukea lukuvuoden ensimmäisten viikkojen alkuun esimerkiksi ryhmäyttämiseen ja toisiin tutustumiseen partiomaisin keinoin. Myös paikalliset lippukunnat vierailivat kouluilla.

− Me Harjun koulussa Lahdessa käytämme materiaalia pidemmän kaavan mukaan. Materiaali on ollut huippukiva. Lapset ovat tykänneet ja siitä on ollut suuri apu myös meille opettajille, kertoi opettaja Sari Vesanoro.

Materiaali on sidottu valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan laaja-alaisten osaamisalueiden kautta. Kunkin aktiviteettikokonaisuuden yhteydessä on mainittu, mitä laaja-alaista osaamisaluetta se toteuttaa. Lisäksi materiaali mukailee partion kasvatustavoitteita, jotka tukevat lapsen kasvua ottaen huomioon ikäryhmän kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet.

Artikkeli on julkaistu Suomen Partiolaisten vuosikirjassa 2018