Ajankohtaista

Kansanedustaja Hilkka Kemppi: ”On valtavan tärkeää huomata, että on hyvä jossain”

5.1.2021

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Hilkka Kemppi (Kesk.) on entinen partiolainen, joka näki opettajana kuinka tärkeitä harrastukset ovat lasten kehitykselle.

Harrastuksista saadut taidot näkyvät Kempin mukaan selvästi myös koulussa. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla elämänhallinnan taidoista: lapsi osaa tulla kouluun ajoissa ja huolehtii läksyistään. Partioharrastuksen positiivinen vaikutus on havaittu myös tutkimuksissa. ¹

”On valtavan tärkeää huomata, että on hyvä jossain”, Kemppi sanoo. Tämä kokemus voi tulla myös koulun ulkopuolelta, esimerkiksi harrastuksista. Omien vahvuuksien löytämisen myötä kohonneen itsetunnon vaikutus ulottuu myös koulutyöhön. Kemppi onkin huomannut, kuinka erityisesti pojilla keskittymiskyky paranee harrastuksista saatujen kokemusten myötä. 

Harrastaminen saa monesti aikaan positiivisen kierteen, jota Kemppi kutsuu aktiivisuuden kasautumiseksi: harrastuksissa mukana olevat lapset ovat aktiivisia myös oppitunneilla ja osallistuvat usein esimerkiksi oppilaskuntatoimintaan. 

Kaikille mahdollisuus harrastamiseen – taloudellisesta asemasta huolimatta

Poliitikkona Kemppi on ollut valmistelemassa niin kutsuttua harrastamisen Suomen mallia, jossa maksutonta harrastustoimintaa ulotettaisiin koulupäivien yhteyteen. Hän toivookin, ettei kenenkään harrastaminen olisi perheen taloudellisesta tilanteesta kiinni, ja että mahdollisimman monet pääsisivät osallisiksi harrastamisen hyödyistä.

Lapsiperheiden lisääntyvät taloudelliset ongelmat huolestuttavatkin Hilkka Kemppiä, joka toimii myös eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtajana. Hänelle lapsiperheköyhyyden vastainen kamppailu on ensisijaisesti tasa-arvokysymys: perheen taloudellinen asema vaikuttaa edelleen vahvasti siihen, minkälaiset lähtökohdat lapsi saa elämäänsä. Haasteet välittyvät monesti sukupolvelta toiselle ja siksi niihin puuttumalla voi saada aikaan pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia. 

Paluu partioon arvopohjaisen johtajuuden pariin

Lapsena partiota harrastanut Kemppi palasi partioliikkeen pariin aikuisiällä osallistuessaan Value Based Leadership -kurssille. Arvopohjaista johtajuutta käsittelevä kurssi herätti Kempin ajattelemaan omaa johtajuuttaan uudella tavalla. ”Ymmärsin, että toimin johtajana monenlaisissa tilanteissa jo nyt”, hän kertoo.  

Tärkeä osa johtajuutta on itsensä johtaminen, ja kurssilla käsitelty sanapari ”selektiivinen tunnollisuus” jäi hänelle erityisesti mieleen. ”Elämässä on tärkeää tehdä valintoja oman ajankäytön suhteen: pyrin suuntaamaan aikaani sinne, missä voin tuoda parhaat taitoni esiin ja olla eniten avuksi. 

Tasapainoa elämään luonnolla ja ystävillä

Oman elämänsä Kemppi pitää tasapainossa ystäviensä avulla. ”Lapsuudessa muodostunut ystäväporukka on valtava voimavara”, hän kertoo. Ystävien kanssa vietetyt hetket selkeyttävät omaa ajattelua ja tukevat jaksamista. Ystävien kesken vallitseva luottamus tuo myös rohkeutta uudenlaiseen ajatteluun ja ideointiin, mistä on hyötyä hänen työssään kansanedustajana. 

Myös luonnolla on Kempille tärkeä merkitys. ”Luonnossa liikkuessa mieli latautuu ja sieltä saatavat elämykset tuovat voimaa arkeen. Voisi sanoa, että luonnolla on jopa mielenterveyttä tasapainossa pitävä voima. 

Haluamme partiossa varmistaa, että raha ei ole este kenenkään harrastukselle. Partion ystäviltä saamiemme lahjoitusten avulla tuemme vuosittain tuhansien vähävaraisten lasten ja nuorten partioharrastusta.

Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mahdollisuuden harrastaa, kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Apuasi tarvitaan. liity kuukausilahjoittajaksi jo tänään!


  1. Brittiläisessä tutkimuksessa on havaittu, että esimerkiksi partioharrastuksen positiiviset vaikutukset ovat suurimmat suhteellisesti köyhistä oloista tulevien keskuudessa. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös suomalaisesta Partion vaikuttavuustutkimuksesta keväällä 2020. 

 

Kuva: Aapo Rainio