Ajankohtaista

Partio antaa turvallisen harrastusympäristön

18.10.2023

Kiusaaminen sekä lasten ja nuorten kaltoinkohtelu ovat vakavia ongelmia. Partiossa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista. Yhteiset ohjeistukset ja koulutukset antavat keinoja ongelmiin puuttumiseen ajoissa.

Tuhannet partiolaiset kokoontuvat yhteen viikoittain, joten on selvää, että isossa porukassa kaiken ilon lisäksi syntyy hankalia tilanteita. Yhteiset ohjeistukset ja koulutukset tarjoavat ryhmänvetäjille tukea partioarkeen.

Mukavasti yhdessä -ohje antaa ryhmänvetäjille keinoja kiusaamisen tunnistamiseen, sen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen partiossa. Myös partio-ohjelma sisältää erilaisia aktiviteetteja, joiden avulla ryhmissä käsitellään kiusaamista ja siihen liittyviä asioita kuten ryhmäytymistä, suvaitsevaisuutta ja muiden auttamista.

Turva-aikuinen auttaa ja kuuntelee

Partiossa on käytössä Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.  Jokainen partion ryhmänvetäjä käy Turvallisesti yhdessä -koulutuksen verkkokoulutuksena ja tutustuu sen kautta lasten turvallisuutta tukeviin toimintatapoihin ja esimerkiksi lastensuojelutapausten käsittelyyn.

Kaikissa partiolippukunnissa tulee myös olla nimetty turva-aikuinen. Turva-aikuinen on helposti lähestyttävä tyyppi, joka tukee muita toiminnan vetäjiä tarpeen tullen, jos esimerkiksi ryhmässä tulee eteen vaikeuksia tai jostain lapsesta herää huoli. Hän myös tuntee partion Turvallisesti yhdessä- ohjeistuksen erityisen hyvin ja seuraa, että toiminnan vetäjät ovat käyneet koulutuksen.

Yhteiset ohjeistukset ja koulutukset tarjoavat ryhmänvetäjille tukea partioarkeen.

Turva-aikuista voidaan tarvita erilaisissa tilanteissa arjen keskellä. Hanna Kero toimii helsinkiläisen Oulunkylän Käskynhaltijat-lippukunnan turva-aikuisena. Keron mukaan erityisesti nuorille johtajille turva-aikuisen tuki voi olla ensiarvoisen tärkeää. Haastavien tilanteiden selvittäminen lasten huoltajien kanssa voi olla vaikeaa ja hieman ulkopuolisena turva-aikuisena on helpompi fasilitoida keskustelua.

-Minä voin turva-aikuisena kysyä tyhmiäkin kysymyksiä ja helpottaa keskustelua huoltajien ja johtajien välillä, Kero toteaa.

Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisynä voi toimia myös ryhmien kokouksissa vieraileminen. Ryhmänjohtajien kanssa voidaan miettiä yhdessä keinoja, joilla helpotetaan ryhmän toimintaa.

Partion viikkotoimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, mutta myös piiritoimistojen työntekijät ovat apuna tarvittaessa esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten ja vapaaehtoisten rikostaustaselvitysten tekemisen kanssa. Rikostaustaselvitys vaaditaan partiossa, jos vapaaehtoinen ryhmänvetäjä toimii säännöllisesti yksin lasten kanssa.

Harrastus ehkäisee ongelmia

Harrastus on tutkitusti yksi parhaista keinoista ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Turvallisessa ympäristössä lapsi ja nuori tulee hyväksytyksi omana itsenään, voi näyttää tunteitaan ja ilmaista ajatuksiaan sekä saa epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen.

Lapsella tai nuorella voi olla elämässään monenlaisia kuormittavia asioita. Harrastus voikin olla yksi harvoista normaaleista paikoista lapsen arjessa.

Jokainen ansaitsee turvallisen ympäristön, jossa voi viettää aikaa kavereiden kanssa. Suomen Partiolaisille on tärkeää, että partiossa kiinnitetään huomiota toiminnan turvallisuuteen.

Pienikin lahjoitus auttaa konkreettisesti

Haluamme partiossa varmistaa, että raha ei ole este kenenkään harrastukselle. Partion ystävät -rahaston avulla tuemme jäsenmaksuvapautuksilla ja leiristipendeillä lapsia ja nuoria, joilla ei taloudellisista syistä ole mahdollisuutta harrastaa.

  • 65 eurolla mahdollistetaan yhden lapsen partioharrastus vuoden ajaksi.
  • Suomen Partiolaisten tavoitteena on kerätä vuosittain 75 000 euroa jäsenmaksuvapautuksia varten. Sillä pystytään tarjoamaan 1200:lle tukea tarvitsevalle partion jäsenyys.
  • Vuoden aikana lapsi pääsee noin 40:een viikkotapaamiseen ja oppii runsaasti erilaisia taitoja koulutettujen vapaaehtoisten ryhmänjohtajien opastuksella. Lisäksi hän voi osallistua yhdessä ryhmän kanssa erilaisille retkille ja leireille.

Kuva: Susanna Sillanpää