Ajankohtaista

”Tärkeintä johtajalle on tunnistaa omat ja muiden arvot”

4.9.2020

Eilen juhlittiin lähes viittäkymmentä Value Based Leadership -koulutusohjelmasta valmistunutta nuorta johtajaa, jotka toimivat eri järjestöissä vapaaehtoistoiminnan johtamistehtävissä. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen onnitteli ja evästi nuoria diplomiseremoniassa: ”Hyvä johtaja oppii tuntemaan itsensä, pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja ymmärtää, että maailma muuttuu koko ajan ympärillä.”

Arvopohjainen Value Based Leadership -koulutus (VBL) keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Vanhanen totesi juhlapuheessaan, että globaalisti arvojen merkitys on kasvussa, mutta samaan aikaan arvot luovat yhä syvempiä kuiluja eri ryhmien välille.

”Vähintään yhtä tärkeää kuin tunnistaa omat arvonsa, on tunnistaa ja pystyä kunnioittamaan muiden erilaisia arvoja. Tämä on ylipäätään johtamisen haastavin tekijä. Huolestuttavaa on, että arvot myös erottavat yhä useammin ihmisiä toisistaan”, Vanhanen pohti.

Suomessa on jo yli 250 VBL -koulutuksen käynyttä 20-29-vuotiasta nuorta johtajaa, noin 50 eri järjestöstä. Ministeri Vanhanen kiittelee, että partiolaiset ovat tuoneet koulutuksen Suomeen ja se on avattu eri järjestöille. ”Moninaisuus, joka erilaisuudesta syntyy, on suuri rikkaus. Tämä on aidosti sellainen ajattelutapa, jota meidän johtamisvalmennuksemme tarvitsee. Arvostan, että olette ottaneet haasteen vastaan ja tarjoatte tätä koulutusta.”

Vanhanen arvioi, että vapaaehtoistoiminnan johtaminen on omalla tavallaan kaikkein vaativin johtamisen laji, jossa on pystyttävä motivoimaan ja innostamaan vapaaehtoisia. ”Uskon, että niistä eväistä, joita olette tästä koulutuksesta saaneet, tulee olemaan paljon ammennettavaa vielä pitkään.”

Laadukas johtajuuskoulutus nuorille

Vuonna 2017 Suomeen tuodun VBL-koulutuksen tavoitteena on valmentaa Suomeen tulevina vuosina tuhat arvopohjaista johtajaa.

”Koulutuksella on maine poikkeuksellisen vaikuttavana kokemuksena. Se laajentaa itsetuntemusta tavalla, joka on hyvin harvinaista. Minulle VBL oli silmiä avaava kokemus. Sain itseluottamusta toimia johtajana ja se antoi minulle harvinaisen hyvät valmiudet nykyiseen luottamustehtävään. Uskaltakaa siis hypätä, kurkottakaa kohti johtamistehtäviä”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria ”Hilla” Ruohola kannusti koulutukseen osallistuneita.

VBL sai alkunsa Ruotsin kuninkaan säätiön ja Ruotsin partiolaisten yhteistyöstä. Ruotsissa on järjestetty koulutusta menestyksekkäästi jo yli kymmenen vuoden ajan. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutusta järjestää yhteistyökumppanien tuella Suomen Partiolaiset, mutta jokaisen kurssin osallistujista vähintään puolet on muiden järjestöjen edustajia.

Katso kuvia VBL Diplomeseremoniasta partion kuvapankista.

Matti Vanhanen onnittelee VBL-koulutuksen suorittaneita
Matti Vanhanen luovutti diplomit VBL-koulutuksen suorittaneille Espoon Hanasaaressa 3.9.2020