Asiantuntijat ja toimikunnat

Asiantuntijat

Museolla tarvitaan asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin, hekin ovat vapaaehtoisia. Museon toiminnalle on ensiarvoisen tärkeää, että joukossamme on eri alojen erikoisosaajia. Heidän kauttaan meillä on museoalan ajantasainen tieto sekä kokemus, informaatioteknologian tuntemus ja raha- ja maksuliikennekin sujuvat. He myös ohjaavat, jotta emme eksy museologiikan lokeroihin, keräilyinnostuksen yltäkylläisyyteen, takerru tekniikan koukeroihin tai näpertelyn lillukanvarsiin.

Museonhoitajien tehtäväkenttiä ovat mm. jäsenasiat, vierailuryhmien varausasiat ja opastusten järjestäminen, museon talotekniset ja niihin rinnastettavat asiat sekä näyttely- ja myyntitoiminnasta huolehtiminen. Museonhoitajia on useampia ja työalat ovat heille sovitaan vuosittain hallituksen päättäminä.

Muita asiantuntijoita ovat museoyhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja, IT-asiantuntija ja museoasiantuntija.

Hallituksen asettamat toimikunnat

Julkaisutoimikunta hoitaa museon julkaisusarjojen ja vuosikirjojen julkaisutoimintaa.

Kehittämistoimikunta kehittää yhdistyksen hallintoa, museon näyttely- ja muuta toimintaa sekä suunnittelee mm. pop up -museotoiminnan.

Taloustoimikunta hoitaa yhdistyksen talousasioita.

Ansiomerkkitoimikunta hoitaa partiomuseon omaa ansiomerkkijärjestelmää.

Hallituksen asettamat projektiryhmät hoitavat erilaisia museotoiminnan lyhyt- tai pitkäaikaisia projektitehtäviä.