Toiminta

Jaostot

Jaostojen tehtävinä on puheenjohtajansa johdolla hoitaa ja kehittää jaostonsa kokoelmia.

Heraldinen jaosto

 • Huolehtii lippujen, viirien ja huivien säilytyksestä ja luetteloinnista

Kirjallisuusjaosto

 • Huolehtii partiolehtien ja -kirjojen
 • Partiopostikorttien
 • Julisteiden
 • Lehtileikkeiden
 • ym. kirjallisen materiaalin säilyttämisestä ja luetteloinnista

Kuva- ja äänitallennejaosto

 • Huolehtii valokuvien, diakuvien ym kuvamateriaalien luetteloinnista ja säilyttämisestä
 • Ääni-, kuvatallenteiden/nauhojen ja filmien luetteloinnista ja säilyttämisestä

Näyttelyjaosto

 • Tehtävänä on toteuttaa näyttelyt, joista hallitus on päättänyt
 • Kehittää museon näyttelytoimintaa

Puku- ja tekstiilijaostopartiomuseo pukujaosto

Huolehtii

 • Partiopuvuista sekä niihin kuuluvista asusteista ja merkeistä
 • Partioaiheisista asusteista
 • Muista partioaiheisista tekstiileistä kuten ryijyt ja banderollit

Merkkijaosto

Huolehtii

 • Kotimaisista ja ulkomaisista ansio- ja kunniamerkeistä
 • Partiolaisten saamista virallisista ja puolivirallisista ansiomerkeistä
 • Partion luokka-, suoritus-, taito- ja harrastusmerkeistä
 • Osallistumis-, leiri- ja kilpailumerkeistä sekä vuositähdistä
 • Järjestö-, piiri- ja lippukuntamerkeistä ja pinsseistä

Yleinen jaosto

 • Huolehtii niistä partioesineistä ja -varusteista, jotka eivät sisälly edellä mainittujen esinejaostojen alaan.

Toimikunnat

Atk-toimikunta

 • Huolehtii museon atk-laitteiden ohjelmien sopivuudesta museoesineistön atk-tallentamiseen
 • Tekee ehdotukset laitteistojen hankkimisesta
 • Huolehtii käyttökoulutuksesta ja tietoturvasta

Julkaisujaosto

 • Tehtävänä on hankkia aineistoa A- ja B-sarjan julkaisuja sekä vuosikirjaa varten
 • Tekee ehdotukset kirjojen julkaisemisesta, huolehtii kirjojen valmistumisesta, pyytää tarjoukset kirjapainoista ja valitsee sopivan kirjapainon

Kehittämistoimikunta

 • Tehtävänä on kehittää Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförering ry:n hallintoa
 • Vastaa museotoiminnan kehittämisestä
 • Tekee kehittämisehdotukset hallitukselle

Talousjaosto

 • Huolehtii museon taloudesta ja rahaliikenteestä sekä valvoo rahojen käyttöä
 • Laatii talousarvioesityksen
 • Laatii talous- ja matkustusohjesäännön

Työvaliokunta

 • Valmistelee hallituksessa esille tulevat asiat ja suorittaa hallituksen sille antamat tehtävät

Museonhoitokunta

 • Museon hoitokunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä tehtäviinsä liittyvät asiat hallitukselle sekä museotoiminnan ylläpitäminen jaostojen avulla

Aukiolo- ja päivystysvastaava

Tehtävinä on

 • Tehdä esitys museon aukioloajoista ja esittää ne hallitukselle
 • Seurata vierailuvarauksia, huolehtia opastuksen järjestämisestä
 • Päivystyslistan laatiminen museon aukioloaikoja vastaavaksi
 • Laatia ajanmukaiset ohjeet päivystäjille
 • Päivystäjien koulutus yhdessä museonhoitajan kanssa

Meripartiovastaava

Tehtävinä on

 • avustaa työjaostoja meripartiointiin liittyvissä asioissa
 • edistää museon meripartioesineistön ja arkiston kartuttamista yhteistyössä eri työjaostojen kanssa
 • osallistuu meripartioon liittyviin projekteihin