Projektin kuvaus

#NoMissedSchoolDays on Suomen Partiolaisten, Uganda Girl Guides Associationin ja Uganda Scouts Associationin kehitysyhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on konkreettisten toimien ja tietoisuuden lisäämisen avulla vähentää kuukautisista johtuvaa tyttöjen koulupudokkuutta Ugandassa. UNESCO:n arvion mukaan jopa joka kymmenes tyttö Saharan eteläpuolisessa Afrikassa joutuu jättäytymään koulusta kuukautisvuodon aikana. Näin jopa 20 % koulupäivistä vuodessa jää puuttumaan. Vähentämällä tyttöjen koulupoissaoloja ja koulunkeskeyttämisten määrää mahdollistetaan tyttöjen tasavertainen osallistuminen yhteiskunnassa, ja tuetaan näin sukupuolten välisen tasa-arvon ja hyvän koulutuksen toteutumista. Nämä tavoitteet liittyvät keskeisesti myös YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Miten projekti toteutetaan? 

#NoMissedSchoolDays on Suomen ulkoministeriön rahoittama, ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ugandalaisten partiojärjestöjen UGGA:n (Ugandan Girl Guides Association) ja USA:n (Ugandan Scouts Association) kanssa. Neljän vuoden hankesyklin aikana on tarkoitus tavoittaa suoraan 12 000 seikkailijaikäistä lasta. Hankkeen osana uudistettujen partio-ohjelmien ja hanketta varten tuotetun materiaalin vuoksi tavoitetaan kokonaisuudessaan 51 000 henkilöä.   

Käytännössä projekti toteutetaan Ugandan partiojärjestöissä, jotka kouluttavat ensin omia jäseniään kuukautisterveyteen ja sukupuolisensitiivisyyteen liittyvistä teemoista. Tämän jälkeen koulujen yhteydessä toimiville partioryhmille jaetaan tietoa kuukautisista ja heille opetetaan uudelleenkäytettävien kuukautissiteiden tekoa. Myös tietoisuuden lisääminen ympäröivissä yhteisöissä on olennainen osa hanketta. 

Suomessa projektiin on mahdollista osallistua 2020 alkaen, jolloin SP:n jäsenet voivat suorittaa #NoMissedSchoolDays-hankkeeseen liittyvän taitomerkin. Merkki ilmestyy syksyllä 2020, mutta hankkeeseen kuuluvaa leiripakettia on mahdollista toteuttaa jo saman vuoden kesällä. Merkin aktiviteetteihin kuuluvat muun muassa lautapeli, kirjeenvaihtomahdollisuus ugandalaisten partioryhmien kanssa sekä tietovisa.