Partiovuosi 2023: faktat

Vuonna 2023 partiossa oli 59 231 jäsentä*.

 • Partioon liittyi vuoden aikana 10 685 uutta jäsentä.
 • Partioon liitytään useimmiten ekaluokkalaisena, 26 % liittyneistä on 7-vuotiaita.
 • Partioon liitytään sudenpentuina (7–9-vuotiaat) tai seikkailijoina (10–11-vuotiaat), joita liittyneistä oli 65 %.

* Jäsenmäärä: 31.7.2023.

Jäsenistä 54 prosenttia oli alle 15-vuotiaita

 • Jäsenistä alle 15-vuotiaita oli 54 % ja 15–28-vuotiaita oli 23 %.
 • Suurin kohderyhmäikäisten ikäluokka on 12–14-vuotiaat tarpojat, joita on 18,4 prosenttia partion jäsenistöstä. Tarpojat kasvoi 7–9-vuotiaiden sudenpentujen ohi suurimmaksi ikäluokaksi.

Yhteensä 354 eri koulutustapahtumaa

 • Partion suosituin koulutus on Partiojohtajaperuskoulutus, jolle osallistui sata henkilöä enemmän aiempaan vuoteen verrattuna.
 • Vuonna 2023 partiopiirit järjestävät 30 Partiojohtajaperuskoulutus -koulutusta, joille osallistui 586 partiolaista.
 • Partiopiirit järjestivät yhteensä 313 eri koulutustapahtumaa, joille osallistuttiin yhteensä 4 378 kertaa. Koulutusvuorokausia kertyi 14 260.
 • Suomen Partiolaiset keskusjärjestönä järjesti yhteensä 41 koulutusta, joihin osallistuttiin yli 1 256 kertaa. Koulutusvuorokausia kertyi 3 818.

Toimivia partiolippukuntia on 11 piirissä yhteensä lähes 700

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

 • Lippukuntia: 20
 • Jäseniä: 1 294

Finlands Svenska Scourter r.f.

 • Lippukuntia: 58
 • Jäseniä: 3 694

Hämeen Partiopiiri ry

 • Lippukuntia: 115
 • Jäseniä: 11 206

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

 • Lippukuntia: 89
 • Jäseniä: 5 176

Kymenlaakson Partiopiiri ry

 • Lippukuntia: 19
 • Jäseniä: 1 216

Lapin Partiolaiset ry

 • Lippukuntia: 22
 • Jäseniä: 1 440

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 • Lippukuntia: 116
 • Jäseniä: 11 498

Pohjanmaan Partiolaiset ry

 • Lippukuntia: 72
 • Jäseniä: 5 922

Pohjois-Savon Partiolaiset ry

 • Lippukuntia: 2
 • Jäseniä: 232

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

 • Lippukuntia: 113
 • Jäseniä: 12 629

Uudenmaan Partiopiiri ry

 • Lippukuntia: 58
 • Jäseniä: 4 920
 • Suomessa toimivia lippukuntia on 684.
 • Lippukunnissa oli yhteensä 5 200 kokoontuvaa partiolaisryhmää.

Lippukunnissa toimivien ryhmien määrä

 • perhepartioryhmiä 300
 • sudenpentulaumoja 1 280
 • seikkailijajoukkueita 1 180
 • tarpojavartioita 1 140
 • samoajavartioita 810

Projektimaisesti kokoontuvia vaeltajaryhmiä oli noin 500.

Retkien, leirien, vaellusten ja purjehdusten määrä yhteensä 11 537.

 • Lippukunnissa järjestettiin päiväretkiä 3 532 ja yöretkiä 6 775.
 • Vuonna 2023 lippukunnat järjestivät 207 000 viikoittaista kokousta, joihin partiolaisten arvioidaan osallistuneen 1 365 000 kertaa.
 • Partiokokousten lisäksi lippukunnat järjestivät 39 000 muuta tapahtumaa, joihin on osallistuttu 212 000 kertaa.

Partiotapahtumat

Valtakunnallisesti järjestettiin 247 000 eri partiotapahtumaa, joihin osallistuttiin 1 616 000 kertaa.

 • Partiopiirit ja keskusjärjestö järjestivät 900 muuta tapahtumaa, joihin osallistuttiin 39 000 kertaa.
 • Lippukunnat järjestivät 929 omaa leiriä, joista talvileirejä oli 156.
 • Lippukuntien partioleireille osallistui 24 781 partiolaista, kaikille partioleireille osallistui yhteensä 26 714 partiolaista.

Partiotoiminnan mahdollisti lähes 27 000 vapaaehtoista

Partiossa toimi 26 974 yli 15-vuotiasta vapaaehtoistehtävissä.

Partion rahoitus tulee monesta lähteestä

 • 47,5 % osallistumismaksut
 • 20,6 % jäsenmaksut
 • 11,1 % varainhankinnan myyntituotot
 • 8,0 % OKM:n yleisavustus
 • 7,5 % kohdeavustukset
 • 0,5 % Partiosäätiön avustus
 • 4,7 % muut tuotot
  • yritysyhteistyö
  • keräystuotot
  • lahjoitukset
  • leiritarvikkeiden jälleenmyynti

Kuva: Mari Lehtisalo