Yhdenvertainen partio rakentuu yhteistyössä

Partion yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyössä otettiin viime vuonna jälleen harppauksia kohti sitä, että jokaisen olisi mahdollista kokea partio omaksi rakkaaksi harrastuksekseen. Yhdenvertaisuustyöllä varmistetaan, että partio on aidosti avointa jokaiselle.

Yhdenvertaisuustyössä myös onnistutaan yhdessä muiden kanssa. Partiossa onkin löydetty monia yhteistyötahoja, joiden kanssa on syntynyt hedelmällistä, molempia hyödyttävää toimintaa.

Taloudellista tukea partio sai Tunkelon säätiöltä, joka on rahoittanut partion moninaisuus- ja yhdenvertaisuustyötä vuosina 2020–2023. Tunkelon säätiön rahoitukseen kohdistettiin erityisesti muutamia moninaisuustyön teemoja, mutta samaan aikaan edistettiin moninaisuustyötä laajemminkin.

Uutinen Tunkelon säätiön mahdollistamasta moninaisuustyöstä

Yhdenvertaisuustyöllä varmistetaan, että partio on aidosti avointa jokaiselle.

Yhdenvertaisuutta edistetään usean teeman kautta

Partion yhdenvertaisuustyötä johtaa Suomen Partiolaisten moninaisuusryhmä, jossa vapaaehtoiset edistävät muun muassa näitä teemoja:

 • Fyysinen esteettömyys
 • Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Sisupartio eli erityistä tukea tarvitseville partiolaisille suunnattu toiminta
 • Maahanmuuttajatyö
 • Katsomusdialogi
 • Partiolaisten yksilölliset tarpeet ja ryhmänjohtajien tuki

Moninaisuusryhmä järjestää myös tapahtumia, jotka lisäävät partiolaisten yhdenvertaisuusosaamista. Yksi esimerkki tapahtumista on vuosittain järjestettävät Moninaisuuspäivät.

Lue vuoden 2023 Moninaisuuspäivistä

Yhdenvertaisuustyössä onnistutaan yhdessä muiden kanssa.

Lisää maahanmuuttajataustaisia mukaan partioon

Partion tavoitteena on saada lisää maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria partioon. Työtä ohjaa maahanmuuttajatyön tiekartta, ja vuonna 2023 työssä oli tukena myös ulkopuolinen kumppani, deidei. Kumppani koulutti ja konsultoi partion johtotehtävissä toimivia sekä auttoi täydentämään ja kehittämään tiekartan tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä.

Maahanmuuttajatyön tiekartan toimenpiteet on jaettu viiteen teemaan:

 • Mukaan tuleminen ja aktiivinen kohtaaminen
 • Yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden johtaminen
 • Osaaminen ja asenteet
 • Viestinnän kokonaisuus
 • Kumppanuudet

Tutustu maahanmuuttajatyön tiekarttaan

Maaliskuussa partio oli aktiivisesti mukana Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa Rasisminvastaisessa viikossa. Partiossa tuotettiin valmista ohjelmaa eri ikäkausien kokouksiin, jotta aihetta saattoi käsitellä omaan ikätasoon sopivasti ja johtajilla oli riittävästi lisätietoa aiheesta herääviin keskusteluihin.

Syksyllä partio teki vaikuttajayhteistyötä kuullakseen eri kieli- ja kulttuurivähemmistöjen ajatuksia partiosta. Työtä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Partiolaiset Pridessa yhdenvertaisuuden asialla

Kesäkuussa partio oli Helsinki Priden yhteisökumppani ja Pride-kuukauden huipentavaan kulkueeseen osallistui noin 100 partiolaista.

Suomen Partiolaisten osallistuminen Suomen suurimpaan ihmisoikeustapahtumaan on tärkeä viesti harrastuksen avoimuudesta ja turvallisuudesta.

Lisätietoa Pride-osallistumisesta uutisessa

Partio on yhdenvertaisuuden edistämisessä aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyökumppani. Uusia yhteistyön mahdollisuuksia etsitään säännöllisesti.

Teksti: Petra Valkonen
Kuva: Mari Lehtisalo