Vuonna 2023 edistimme harrastamista ja lasten ja nuorten hyvinvointia laajasti eri foorumeilla

Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja keskustelija. Partio osallistuu keskusteluihin erityisesti sen asiantuntijuuden kannalta oleellisissa teemoissa: harrastaminen, nuoret tekijöinä, osaamisen tunnistaminen, johtaminen ja metsät.

Vuonna 2023 keskustelimme muun muassa vaalien aikana harrastamisesta, SuomiAreenassa nuorten osallisuudesta, Hyvin sanottu -festivaaleilla mielenterveyden edistämisestä sekä läpi vuoden muun muassa luontokasvatuksen ja harrastamisen positiivisista vaikutuksista lapsille ja nuorille.

Myös yhteiskunnallista toimintaamme läpileikkaa nuorten omaehtoinen tekeminen.

Myös yhteiskunnallista toimintaamme läpileikkaa nuorten omaehtoinen tekeminen.

Nuoret tekijöinä eduskuntavaaleissa

Kevään 2023 suuri panostus olivat eduskuntavaalit, joissa nostimme teemoiksi harrastamisen, nuorten hyvinvoinnin, nuorten osallisuuden sekä metsä- ja ilmastokysymykset. Vaaliteemat, vaikuttamisen sekä Vaalipöllö-merkin aktiviteetit suunnitteli ja toteutti nuorten vapaaehtoisten ryhmä.

Toimitimme tavoitteemme tiedoksi kaikille eduskuntapuolueille ja nuoret vapaaehtoiset kohtasivat ehdokkaita vaalitoreilla. Syksyn 2022 yhteiskuntasuhdetrainee -vaikuttamiskurssille osallistuneet nuoret järjestivät vaaliaiheiset ulkoilmapaneelit Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä.

Vaaleissa kokosimme 28 partiotaustaista ehdokasta, joista valituiksi tuli viisi. Vaaleihin tutustumista tuettiin aina 7–9-vuotiaista sudenpennuista alkaen ikäkausikohtaisen Vaalipöllö-merkin avulla ja Partion iltateet -tilaisuudella.

Lue vaalivaikuttamisestamme

Syksyllä käynnistettiin vuoden 2024 EU-vaalien valmistelutyö.

Partioparlamentaarikot kokoavat yhteen eduskunnan partiotaustaiset

Keskustelutilaisuus harrastamisen edistämisestä 14.2.2023. Kuva: Sampo Syrjämäki

Hyvä yhteistyö jatkui myös eduskunnan partiokerhon – Partioparlamentaarikkojen – kanssa. Suomen Partiolaiset ja Partioparlamentaarikot järjestivät ystävänpäivänä keskustelutilaisuuden harrastamisen edistämisestä. Keskustelu kokosi lähes 30 nuorisoalan toimijaa, harrastusjärjestön edustajaa ja poliitikkoa.

Voit lukea keskustelutilaisuuden tunnelmista täältä

Partioparlamentaarikot järjestäytyivät uudelleen vaalien jälkeen, jolloin kiitimme Mari-Leena Talvitietä kahdesta kaudesta Partioparlamentaarikkojen puheenjohtajana ja toivotimme tervetulleeksi uuden puheenjohtajiston: puheenjohtaja Inka Hopsun sekä varapuheenjohtajat Hilkka Kempin ja Janne Jukkolan.

Syksyllä järjestimme jälleen perinteiset nokipannukahvit, joilla keskustelimme harrastamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Lue lisää ja katso kuvat kahvitteluilta

Tunnelmia nokipannukahveilta. Kuva: Lotta Tuominen

Lapset ja nuoret esillä useissa yhteyksissä

Kesän SuomiAreenassa järjestimme nuorten osallisuudesta keskustelutilaisuuden yhteistyössä Suomen Nuorisovaltuustojen liiton sekä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa. Keskustelua varten järjestöt valmistelivat yhteistyössä nuorten osallisuuden teesit, jotka luovutettiin keskustelun yhteydessä eduskunnan nuorten puolella -verkoston puheenjohtajalle kansanedustaja Saara Hyrkölle.

Nuorten osallisuuden teesit ja lyhyen tiivistelmä keskustelusta

Vuoden aikana partio osallistui lisäksi näyttelypisteellä Nuori2023-päiville Jyväskylässä. Järjestimme myös Suomen suurimmalla johtajuusaiheisella metsäseminaarilla Johtajatulilla sidosryhmätilaisuuden, johon osallistui 61 eri partion yhteistyökumppanin edustajaa.

Vuoden aikana tapasimme myös muun muassa uuden nuorisoministerin Sandra Bergqvistin ja evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan Tapio Luoman.

Partiolaiset tapaamassa nuorisoministeri Sandra Bergqvistiä.
Partiolaiset tapaamassa nuorisoministeri Sandra Bergqvistiä. Kuva: Oscar Byman

Monien verkostojen partio

Partio vaikutti myös muun muassa Ulkoilufoorumissa, harrastusverkostossa sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkostossa. Partiolla oli lisäksi edustajia useissa järjestöissä kuten Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa, Suomen Metsäyhdistyksessä ja Suomen kehitysjärjestöt – Fingossa.

Uuden vaalikauden myötä partion edustajiksi Valtion nuorisoneuvostossa nimettiin Eero Kivistö, arviointi- ja avustustoimikunnassa Mirva Matikka ja kansallisessa metsäneuvostossa varsinaiseksi jäseneksi Tiina Witikkala ja varajäseneksi Jens Back.

Kuka edustaa partiota ja missä? Listan ulkoisista edustajistamme löydät täältä!

Teksti: Kati Systä
Kuvat: Sampo Syrjämäki, Lotta Tuominen, Oscar Byman
Yläkuva: Mari Lehtisalo