Yleinen Partio-ohjelma

Partiolainen vaikuttaa aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan: Vaalipöllön kanssa kohti eduskuntavaaleja 

Vaalipöllö ja vaalipassi ovat aktiviteettikokonaisuuksia, jotka on kehitetty osaksi ja tukemaan muuta partio-ohjelmaa. Eduskuntavaalien lähestyessä onkin oiva hetki tehdä partio-ohjelmasta löytyviä vaikuttamisaiheisia aktiviteetteja, ja hyödyntää vaalipöllön aktiviteetteja näiden tekemisessä. Partion strategian yhtenä tavoitteena on, että partiolainen vaikuttaa aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan. Näiden aktiviteettien kautta eri ikäkausien on helppo kokeilla ja harjoitella yhteiskuntaan osallistumista ja vaikuttamista. 

Yksi partio-ohjelman päämääristä on kasvattaa partiolaisesta persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Näin vaalikeväänä näkyykin aktiivisen kansalaisuuden, vaikuttamisen ja oman ajattelun merkitys.  

Partio-ohjelmassa on joka ikäkaudelle vaikuttamiseen ja yhteiskuntaan liittyviä aktiviteetteja: sudenpentujen kotiseutu- ja maailma -jäljet, seikkailijoiden itä -ilmansuunnasta löytyvät juttu- ja kestävä kehitys -aktiviteetit sekä ympäristön suojelija ja vaikuttaja -haasteet, tarpojien yhteiskunta-tarppo, samoajien osana yhteiskuntaa -tasku ja vaeltajien vaikuttaminen -rasti.  

Näiden ohella on muutaman vuoden ollut olemassa vaalipöllö-merkki, jonka avulla kukin ikäkausi voi tutustua vaaleihin. Vaalipöllö ei ole edellä mainituista irrallinen kokonaisuus vaan parhaimmillaan tapa ja vinkkipankki tapoihin, joilla toteuttaa partio-ohjelmassa jo olevia aktiviteetteja. Näiden avulla partiolainen voi ikäkautensa mukaisesti ottaa selvää oman lähiympäristönsä ajankohtaisista asioista sekä löytää itselleen sopivia vaikuttamisen paikkoja. 

Vaalipöllön avulla vaalit eivät ole vain aikuisille 

Vaalipöllö on jo useampien vaalien alla koottu aktiviteettikokonaisuus. Sen ideana on tuoda vaaleja lähelle partiolaisia ja kannustaa löytämään kullekin ikäkaudelle mielekkäitä tapoja pohtia omaa lähiympäristöä, yhteiskuntaa ja maailmaa. Aktiviteettien kautta myös nuoremmat pääsevät kokeilemaan vaikuttamista ja esimerkiksi järjestämään leikkimieliset vaalit omalle ryhmälle tai lippukunnalle.  

Vaalipöllö päivitetään aina kulloinkin lähestyviä vaaleja varten, mutta sen aktiviteetit eivät katoa mihinkään. Näitä kannattaakin siis hyödyntää myös toteuttamisvinkkeinä vaalien välillä partio-ohjelman aktiviteettien tekemisessä. Vaalipöllö-merkkejä voi hankkia Scandinavian Outdoorista milloin vain.  

Vaalipöllön aktiviteetit löydät nykyään täältä: https://partio-ohjelma.fi/toiminta/vaalipoelloe  

Ensi kertaa äänestävä vaeltaja tai aikuinen? Vaalipassi on sulle! 

Ensi kertaa äänestäminen voi tuntua hurjalta ja suuri määrä ehdokkaita ja puolueita erilaisine lupauksineen tuntua ylitse pääsemättömältä suolta. Eduskuntavaalien 2023 alla onkin tätä varten kehitetty erikseen vaalipöllön ohelle vaalipassi, jonka rastien avulla vaaliviidakosta oman ehdokkaan etsiminen on helpompaa. Vaalipassin voi tehdä alkaa SP:n vaalitavoitteisiin ja puolueisiin tutustumisesta, kiertää oman äänestyspaikan selvittämisen kautta ja päättyy äänestämiseen ja vaalikahveille. Passin rasteja voi tehdä itsekseen tai kavereiden kanssa!  

Vaalipassista on kaksi versiota: tulostettava versio sekä Instagram-storyyn sopiva versio. Vaalipassia tullaan tekemään myös SP:n Tiktokissa, stay tuned! Vaalipassia voi tehdä myös etänä eri puolilla maata asuvien kavereiden kanssa. 

Vaalipassin löydät partion materiaalipankista: https://partio.emmi.fi/l/Qj7hw8B6fN7q  

Kuva: Helka Otsolampi

Vaalipöllöpiirros: Melina Weckman