Partiovuosi 2023: vastuullisuus

Vuoden 2023 aikana jatkoimme partion ilmastotyötä tehdäksemme partiotoiminnasta ympäristön kannalta kestävämpää. Toimme nuorten ääntä kuuluviin ja tarjosimme mahdollisuuksia vaikuttaa paremman maailman hyväksi.

Partio on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja partiolaisten työtä hiilineutraaliuden tavoittelemisessa ohjaa Hiilineutraali partio 2030 -tiekartta. Partion ilmasto- ja vastuullisuustyötä edistivät vapaaehtoisista koostuvat vastuullisuusryhmät.

Tutustu partion hiilineutraaliustavoitteeseen

Partiolaiset saivat omat hiilijalanjälkilaskurit

Vuoden aikana julkaistiin partion omat hiilijalanjälkilaskurit. Laskurien tarkoituksena on tarjota helppokäyttöinen ja kaikille partiolaisille yhteinen tapa seurata partion hiilineutraaliustavoitteen edistymistä. Laskureilla partiolaiset voivat itse laskea oman lippukuntansa, partiotapahtumansa tai retkiensä hiilijalanjäljen. Hiilijalanjäljen laskennan työpajoja järjestettiin osana tapahtumia ja seminaareja, ja niihin osallistui yhteensä 150 partiolaista.

Tutustu partion hiilijalanjälkilaskureihin ja -laskelmiin

Lentämisen hiilijalanjälki oli vuonna 2023 poikkeuksellisen suuri, sillä noin 900 partiolaista osallistui Etelä-Korean maailmanjamboreelle. Suomen Partiolaiset kannustaa matkustamaan maata pitkin aina, kun se on mahdollista. Mikäli lento on ainoa järkevä vaihtoehto, lentopäästöt kompensoidaan. Vuonna 2023 lentojen kompensaatiokohteeksi valittiin suomalaisia soita ennallistava Hiilipörssi. Partiolaisten kompensaatiolla ennallistetaan 27 hehtaaria Saarijärvellä sijaitsevaa Viitalamminsuota.

Lue lisää partiolaisten lentokompensaatioista

Yli sata Kestävästi partiossa -tunnuksen saanutta lippukuntaa

Kestävästi partiossa -tunnus on työkalu lippukunnille vähäpäästöisemmän ja vastuullisemman toiminnan kehittämiseen. Tunnus tarkastelee vastuullisuuden toteutumista lippukunnan arjessa. Tunnuksen saamiseksi lippukunnan tulee täyttää vähintään 25 vastuullisuuskriteeriä. Kriteerit on suunniteltu yhdessä WWF:n kanssa. Tunnus on sen saamisesta voimassa kaksi kalenterivuotta.

Vuoden 2023 aikana 43 lippukuntaa sai tunnuksen ensimmäistä kertaa ja 32 uusi tunnuksensa. Vuoden lopussa yhteensä 120 lippukunnalla oli Kestävästi partiossa -tunnus.

Suomen Partiolaisten tunnus otettiin vuoden lopussa käyttöön myös Ruotsissa.

Tutustu Kestävästi partiossa -tunnuksen saaneisiin lippukuntiin

Lippukunnille apurahaa kestävyystyön tueksi

Vuonna 2023 jatkettiin edellisvuonna aloitettua Kestävästi partiossa -apurahojen myöntämistä partiolippukunnille. Apurahojen tarkoitus on tukea lippukuntia kehittämään omaa toimintaansa vastuullisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Tukea myönnettiin yhteensä 34 lippukunnalle eri puolella Suomea.

Rahaston tuella lippukunnissa on muun muassa kunnostettu partiovarusteita, opeteltu kasvisruoan valmistusta, asennettu aurinkopaneeleja, korvattu veneenpohjamaaleja ekologisemmilla ja parannettu harmaiden vesien hallintaa.

Lippukuntien apurahat mahdollistaa partion yhteistyökumppani energiayhtiö Ilmatar.

Tutustu tarkemmin vuoden 2023 hankkeisiin

Partiokasvatuksen johdolla tekoja paremman maailman puolesta

Sanoista tekoihin oli partion ohjelmapainotus vuosille 2022–2023. Ohjelmapainotus johdatteli partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030) sekä toimimaan paremman maailman puolesta.

Vuonna 2023 partiolippukunnat tekivät tekoja paremman maailman puolesta niin omissa yhteisöissään kuin yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tekojen tueksi julkaistiin kattavat ohjelmapaketit valmiiden toteutusvinkkien kera. Sanoista tekoihin -aktiviteettejä tehtiin 170 lippukunnassa vuoden aikana.

Lisäksi partiolaiset osallistuivat vuoden aikana Miljoona roskapussia -kampanjaan ja vieraslajien torjuntaan ympäri Suomea.

Partiolaiset keräsivät kansalaishavaintoja vesistöistä ja rannoilta

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Suomen Partiolaisten yhteistyönä innostettiin partiolaisia mukaan keräämään havaintoja lähiluonnostaan. Partiolaiset keräsivät havaintoja muun muassa sinilevätilanteesta, mikromuovista sekä rantojen ja vesistöjen roskaisuudesta. Kansalaishavainnointi tukee partion ympäristökasvatustavoitteita ja partiolaisten tekemät havainnot menevät suoraan Suomen ympäristökeskuksen tutkimuskäyttöön.

Tutustu kansalaishavainnoinnin ohjelmapakettiin

Ilmastohuoli kokosi nuoret ilmastohuippukokoukseen

Partiolaiset osallistuivat marraskuussa 2023 Suomen nuorten ilmastohuippukokoukseen. Kokouksessa työstettiin nuorten julkilausuma, joka luovutettiin Suomen hallitukselle.

Tutustu julkilausumaan

Teksti: Suvi Tikka
Kuvat: Susanna Ronkainen