Kansainvälinen harrastus kokoaa ihmiset yhteen meillä ja muualla

Partiolaisia on maailmassa noin 45 miljoonaa yli 200 maassa, ja kaikki ovat yhtä suurta maailmanlaajuista partioliikettä. Partion kansainvälisyyskasvatuksen ytimessä on kasvattaa partiolaisten ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta ja ystävyyden rakentamisesta yli kulttuurirajojen.

Kansainvälisyys on partiossa monipuolista. Vuoden mittaan lukuisat paikalliset partiojärjestöt eli lippukunnat ja partiolaiset muun muassa pitivät yhteyttä ystävyyslippukuntiinsa, uppoutuivat pohtimaan rauhaa ja globaaleja teemoja, osallistuivat leirimatkoille tai lähtivät vapaaehtoiseksi ulkomaille partiokotiin – kansainvälisyys nivoutuukin partiossa osaksi kaikkea tekemistä.

Kansainvälisyys nivoutuukin partiossa osaksi kaikkea tekemistä.

Partiolaiset mukana rakentamassa globaalia oikeudenmukaisuutta

Partioliikkeen maailmanlaajuisuus luo vahvan pohjan kehitysyhteistyölle ja globaalikasvatukselle. Vuonna 2023 alkoi Nepalin partiojärjestön kanssa toteutettava Scouts, Peace and Security -kumppanuushanke. Ulkoministeriön hanketuella toteutettavan hankkeen tavoitteena on tukea nuorten roolia yhteiskunnassa ja edistää sosiaalista rauhaa.

Ensimmäisenä hankevuonna Nepalissa koulutettiin vapaaehtoisia hankkeen teemoista, ja Suomessa teemoja nostettiin esiin erityisesti Johtajatulet-partiotapahtumassa sekä Maailma kylässä -festivaalilla. Hankkeessa on mukana myös Erätaukosäätiö, jonka erätaukomenetelmää hyödynnetään dialogien järjestämisessä.

Maailmanlaajuinen liike

Suomen Partiolaiset on osa kahta partion maailmanjärjestöä. Vuoden 2023 partiovaikuttamisen päätapahtuma oli Partiotyttöjen maailmanliiton eli WAGGGSin maailmankonferenssi Kyproksella, jossa Suomen Partiolaisten delegaatio oli mukana päättämässä maailmanjärjestön tulevaisuuden suunnasta. Suomen Partiolaiset tekee vuosittain aktiivista yhteistyötä myös muiden Pohjoismaiden kanssa ja muun muassa järjestää yhteisiä koulutustapahtumia.

Partiojärjestöjen edustajien kokoontuessa yhteen tärkeässä roolissa on kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Haluamme jakaa osaamistamme ja tietoamme, sillä myös kaikkia maailman partiolaisia hyödyttää partiojärjestöjen kukoistaminen. Vastaavasti suomalaisten partiolaisten on mielenkiintoista oppia, miten partiota harrastetaan muualla maailmassa ja kehittää omaa toimintaansa.

Kaikkia maailman partiolaisia hyödyttää partiojärjestöjen kukoistaminen.

Leirimatkat ulkomaille tutustuttavat uusiin kulttuureihin

Kenties näkyvin osa partioharrastuksen kansainvälisyyttä ovat ulkomaille suuntautuvat leirimatkat, jotka tarjoavat osallistujille hienoja mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja kulttuureihin.

Vuonna 2023 maailman partioliikkeen suurin tapahtuma oli maailmanjamboree-leiri Etelä-Koreassa, jonne Suomen Partiolaiset lähti 900 partiolaisen voimin. Suomalaiseen uutismediaankin näkyvästi noussut jamboree kohtasi monia täysin poikkeuksellisia haasteita. Leiri alkoi tukalassa kuumuudessa ja infrastruktuuriltaan puutteellisissa olosuhteissa. Huonoksi onneksi juuri kun leirielämä oli alkanut sujua, leiri jouduttiin evakuoimaan Korean niemimaan yli pyyhkäisseen taifuunin vuoksi. Vaikka huonot sattumukset seurasivat leirillä toisiaan, jälkikäteen osallistujat muistelevat jamboreeta lämmöllä.

Lue jamboreesta joukkueenjohdon silmin

Tutustu osallistujien tarinaan

Kesällä Suomen Partiolaiset teki myös toisen leirimatkan, Explorer Belt-partioseikkailun, jossa 41 partiolaista vietti kuukauden Tšekissä. Explorer Beltin keskeiset elementit olivat vaellus, kiertoajelu ja niin kutsuttu ”kaikki selviää aikanaan” -mentaliteetti. Vaellusosuus vaati osallistujilta kosolti rohkeutta, sillä tavoitteena oli kävellä pareittain 200 kilometriä kymmenessä päivässä ilman omaa puhelinta, eväitä tai rahaa. Tärkeimmäksi valuutaksi muodostuikin kyky kohdata paikallisia ja pyytää heiltä apua. Taskut täynnä vaelluksen aikana hankittuja kokemuksia osallistujat viettivät loppumatkan yhteisellä kiertoajelulla, jossa tutustuttiin kohdemaahan, sen partiolaisiin ja kulttuuriin.

Lue seikkailusta lisää uutisesta

Lisäksi lukuisat lippukunnat ja partioryhmät tekivät omia matkojaan ulkomaille kuten Sveitsiin kansainväliseen partiokotiin, ystävyyslippukunnan luo Napoliin, vaeltamaan Pohjois-Norjaan, bussilla halki Euroopan, Alankomaiden kansalliselle suurleirille ja purjehtien pohjoismaisiin partiokisoihin.

Teksti: Karoliina Eronen
Kuva: Mari Lehtisalo