Suurtapahtumia kestävämmin

Suurtapahtumissa Johtajatulilla ja Explossa jatkettiin partiotapahtumien vastuullisuuden kehittämistä.

Vuonna 2023 Suomen Partiolaiset järjesti kaksi suurtapahtumaa: vain aikuisille tarkoitetut Johtajatulet sekä 15–18-vuotiaille suunnatun Explon.

Tapahtumiin valittiin partiolaiset vastuullisuusvastaavat, jotka tukivat tapahtumaorganisaatioita vastuullisten päätösten tekemisessä sekä laskivat tapahtumien hiilijalanjäljen.

Molemmissa tapahtumissa tarjottiin ainoastaan kasvisruokaa tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi Suomen Partiolaisten kasvisruokalinjauksen mukaisesti.

Lue tarkemmin partion vuoden 2023 suurtapahtumista

Kestäviä energiaratkaisuja Johtajatulilla

Johtajatulilla keskeiseksi päästövähennystoimeksi valittiin kestävät energiaratkaisut.

Ilmattaren tuella partiolaiset rakensivat suihkuvesien sähkölämmityskontin, joka korvasi aiemmin tapahtumassa käytössä olleen öljykäyttöisen lämmitysjärjestelmän. Sähkölämmitteistä konttia käytetään myös tulevissa partiolaisten Evolla järjestämissä tapahtumissa. Ratkaisu vähensi Johtajatulien päästöjä ja sillä otettiin tärkeä askel kohti vastuullisempia partiotapahtumia.

Johtajatulilla yllettiin tapahtuman päästövähennystavoitteeseen, joka oli järjestää tapahtuma edellisiä Johtajatulia 15 % pienemmillä päästöillä.

Lue lisää Johtajatulien vastuullisuudesta

Kestävä kehitys Explon kantavana teemana

Explo rakentui kestävän kehityksen teemoille, sillä tapahtuman kantavana teemana oli Agenda2030. Explon rastiseikkailun rasteilla 15–18-vuotiaat partiolaiset tutustuivat muun muassa hiilijalanjäljen laskentaan, kestäviin materiaaleihin, yritysvastuuseen, kestävään tulevaisuuteen, kasvisproteiineihin, kierrätykseen sekä yhdenvertaisuuden teemoihin.

Hiilijalanjäljen laskennan työpajassa 50 Exploon osallistunutta nuorta pääsi mukaan laskemaan Explon hiilijalanjälkeä ja kokeilemaan keinoja, joilla tapahtuman hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää.

Teksti: Suvi Tikka
Kuva: Mari Lehtisalo