Partiovuosi 2023: Taidot elämään

Ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja. Partiosta saakin monipuolisesti taitoja elämään!

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. Partion visiona on antaa jokaiselle nuorelle taidot maailman muuttamiseen.

Tavoitteena on, että:

  • partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin
  • partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan
  • partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta.

Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Partiossa olet osa maailmanlaajuista yhteisöä, jonka avulla maailmasta voi tehdä paremman paikan.

Kansainvälinen harrastus kokoaa ihmiset yhteen meillä ja muualla

Mitä partiossa tehdään?

Tavoitteenamme on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Tavoitteemme ja päämäärämme pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta.

Partio-ohjelmaa tekemällä lapset ja nuoret oppivat erilaisia taitoja

Yksi monien partiolaisten vuoden kohokohdista ovat suurtapahtumat. Isoissa tapahtumissa partiolaiset kokoontuvat yhteen, kokevat unohtumattomia elämyksiä, oppivat uusia taitoja sekä saavat uusia, ehkä elinikäisiäkin tuttavuuksia. Vuonna 2023 olikin isojen tapahtumien suurvuosi, kun järjestimme Johtajatulet ja Explon. Lisäksi noin 900 partiolaista osallistui ikimuistoiselle maailmanjamboreelle Etelä-Koreassa.

Suurten elämysten suurtapahtumat

Iloa ja ennakoimattomia tilanteita Korean maailmanjamboreella

Partioon liitetään pääasiassa positiivisia mielikuvia

Partioharrastuksen pariin houkuttelee erityisesti mahdollisuus liikkua luonnossa, tehdä yhdessä ja saada kavereita. Partioon kuulumattomat liittävät partioon pääasiassa positiivisia mielikuvia. Kiinnostus partioharrastusta kohtaan on kuitenkin laskenut.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, jossa selvitettiin partion mainetta ja liittymisen esteitä alkuvuodesta 2023.

Kuva: Mari Lehtisalo