Partiovuosi 2023: Harrastus jokaiselle

Partion tärkeimpiä tavoitteita on, että partio kasvaa ja että yhä useammat löytävät partiosta itselleen tärkeän yhteisön ja merkityksellistä tekemistä. Sitä varten etsimme aktiivisesti keinoja tavoittaa uusia kohderyhmiä sekä luoda uusia tapoja harrastaa partiota.

Partion strategiassa olemme määritelleet tavoitteeksi, että:

  • partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria
  • maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta paikan itselleen sekä
  • partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti uusia tapoja harrastaa.

Partio kuuluu kaikille

Otimme viime vuonna yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyössämme jälleen harppauksia kohti sitä, että jokaisen olisi mahdollista kokea partio omaksi rakkaaksi harrastuksekseen. Yhdenvertaisuustyöllä varmistamme, että partio on aidosti avointa jokaiselle. Yhdenvertaisuustyössä onnistutaan yhdessä muiden kanssa ja tässä tukenamme onkin yhteistyötahoja.

Yhdenvertainen partio rakentuu yhteistyössä

Harrastustukea tarvitseville

Partiossakin olemme nähneet, että useampi lapsi ja nuori tarvitsee rahallista tukea, jotta voisi harrastaa. Suomen Partiolaiset tekee aktiivista omaa varainhankintaa, jotta voimme mahdollistaa partioyhteisöön kuulumisen, mielekästä tekemistä ja elämyksiä mahdollisimman monelle.

Varainhankinnan avulla partiosta mahdollista yhä useammille

Vaikuttava partio

Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja keskustelija. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti näissä teemoissa: harrastaminen, nuoret tekijöinä, osaamisen tunnistaminen, johtaminen ja metsät.

Vuonna 2023 edistimme harrastamista ja lasten ja nuorten hyvinvointia laajasti eri foorumeilla

Vahvat kumppanuudet partion tukena

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistaa partion toiminnan kehittymistä ja kasvamista. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden merkitykselliseen harrastukseen ja turvalliseen yhteisöön.

Yhteistyössä on voimaa – partio on vaikuttava yhteistyökumppani

Kuva: Mari Lehtisalo