Partion työntekijät ja vapaaehtoiset – ihmiset partiotoiminnan takana

Partiossa vapaaehtoiset mahdollistavat harrastuksen lapsille ja nuorille. Aikaansa partiotoiminnalle erilaisissa vapaaehtoistehtävissä antoi vuonna 2023 lähes 27 000 yli 15-vuotiasta. Lisäksi partio tarjoaa työpaikan noin sadalle henkilölle.

Vapaaehtoistyöllä on positiivinen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Vapaaehtoistyö partiossa on vaikuttavaa, sillä vapaaehtoisten tekemän työn kautta partio tarjoaa lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuden ja aikuisille kokemuksen merkityksellisyydestä.

Partion strategian keskeisenä tavoitteena on, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Haluamme, että:

  • partio tarjoaa merkityksellisen yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille
  • partio kehittää vapaaehtoisten osaamista monipuolisesti sekä
  • partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisistaan.

Tutustu partion strategiaan

Vuonna 2023 teimme tekoja muun muassa vapaaehtoisten mielen hyvinvoinnin, partiossa kerrytetyn osaamisen tunnettavuuden ja hyvän johtajuuden eteen. Elokuussa 2023 järjestetty Johtajatulet-metsäseminaari keräsi yli Evolle yli 3 000 johtajuuden kehittämisestä kiinnostunutta, ja viikonlopun teemoina käsiteltiin luovuutta, uudistumista sekä turvallista tulevaisuutta.

Lue lisää Johtajatulista

Kokemusta vapaaehtoistyön tekemisestä partiossa mitataan vuosittaisen Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn avulla. Kyselyn mukaan vapaaehtoistyö partiossa on mielekästä, ja kokemukset harrastusylpeydestä sekä vapaaehtoistyön kautta kerrytetystä osaamisesta ovat kasvussa.

Partiossa toimi 26 974 yli 15-vuotiasta vapaaehtoistehtävissä.

Partio on innostava työpaikka kymmenille nuoristyön ja -toiminnan ammattilaiselle

Partiossa työskentelee yhteensä noin sata ammattilaista erilaisissa rooleissa. Partiotoimihenkilöt työskentelevät partiotoiminnan kehittämisen parissa ja tukevat paikallisia partiolippukuntia toteuttamaan laadukasta partio-ohjelmaa.

Suurin henkilöstöryhmä ovat järjestökoordinaattorit, joiden tärkein tehtävä on sekä auttaa partiopiirien vapaaehtoisia partio-ohjelman ja koulutuksen järjestämisessä että tukea alueellisen partiotoiminnan toteutumista lippukunnissa.

Partiossa työskentelee yhteensä noin sata ammattilaista erilaisissa rooleissa.

Järjestökoordinaattoreiden lisäksi partiossa työskentelee koko joukko eri alojen asiantuntijoita: kasvatuksen, vapaaehtoistoiminnan, talouden ja hallinnon, viestinnän ja markkinoinnin, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä projektinhallinnan asiantuntijat varmistavat, että partiotoiminta elää ajassa ja että kehittämistyö on ylivuotista.

Työskentely partiossa on roolista riippumatta asiantuntemusta vaativaa työtä, jonka painopisteet valikoituvat partion strategian mukaan. Lisäksi partiotoimihenkilöt ovat mukana erilaisissa kehittämishankkeissa ja osallistuvat hanketyöskentelyyn oman työtehtävänsä näkökulmasta. Vuonna 2023 partion järjestelmäuudistus, eli Paju-hanke, kokosi osaprojekteihin kymmenien vapaaehtoisten lisäksi myös ison joukon partiotoimihenkilöitä.

Partiossa työskentely on partiotoiminnan tapaan yhteisöllistä, ja partion arvot näkyvät työyhteisön arjessa. Toisten kunnioittaminen, työkaveriin luottaminen ja toimeen tarttuminen kuvaavat partiotyöyhteisöä. Partiotöissä jokainen saa olla oma itsensä!

Tutustu tarkemmin partiotyön pelisääntöihin ja avoimiin työpaikkoihin

Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus

Avoimet työpaikat partiossa

Teksti: Venla Monter
Kuva: Mari Lehtisalo