Partiolaisten lentopäästöjä kompensoidaan suomalaiseen suohon

Partiolaisten vuoden 2023 lentojen kompensaatiokohteeksi valittiin suomalaisia soita ennallistava Hiilipörssi. Soiden ennallistamisella pysäytetään kuivattujen soiden hiilivuotoa sekä autetaan suoluonnon monimuotoisuuden palautumista. Partiolaisten kompensaatiolla ennallistetaan 27 hehtaaria Saarijärvellä sijaitsevaa Viitalamminsuota.

Tavoitteena on pienentää partiotoiminnan ilmastojalanjälkeä

Ympäristönäkökulma ja ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi keskeinen partion strateginen tavoite. Partio on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Partiolaisten ilmastotyötä ohjaa Hiilineutraali partio 2030 -tiekartta.

”Tavoitteena on ensisijaisesti pienentää partion päästöjä eri keinoin. Pyrimme miettimään, mistä voi vähentää sekä mitä voi korvata kestävämmillä vaihtoehdoilla. Ne päästöt, joita emme voi välttää, pyrimme kompensoimaan. Tällä hetkellä esimerkiksi lennot ovat sellaisia asioita, joita kompensoimme. Olemme kuitenkin pyrkineet myös vähentämään lentomatkustamisen määrää eli kompensointi ei ole niiden osalta ainoa keino toteuttaa hiilineutraaliuden tiekarttaa”, kommentoi partion vastuullisuusryhmän puheenjohtaja Vilma Virtanen.

Suomen Partiolaiset on sitoutunut kompensoimaan omaan toimintaansa liittyviä lentoja. Kompensaatiopäätös koskee Suomen Partiolaisten järjestämiä leirimatkoja sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tekemiä kokousmatkoja.

Suot ovat Suomen suurin hiilivarasto

Lentomatkojen kompensaatiokohteeksi haluttiin löytää suomalainen luontokohde, joka hiilensidonnan lisäksi vahvistaisi luonnon monimuotoisuutta.

Suot ovat Suomen merkittävin hiilivarasto, sillä jopa 70 prosenttia maamme hiilivarastoista on sitoutuneena soiden turpeeseen. Luonnontilaisten soiden kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa orgaaninen hiili säilyy turpeen muodossa tuhansia vuosia. Kuivatuissa soissa hajotustoiminta kuitenkin käynnistyy uudelleen, ja turpeeseen varastoitunut hiili alkaa vapautua ilmakehään.

Hiilipörssin toteuttamassa soiden ennallistuksessa suohon kaivetut ojat tukitaan ja tarvittaessa puustoa poistetaan, jotta vedenpinnan taso pääsisi uudelleen kohoamaan lähelle sitä, mitä se on ollut alueella luonnontilaisesti. Tämän jälkeen ennallistusalueet suojellaan pysyvästi pitkäaikaisen vaikutuksen takaamiseksi.

Soiden ennallistamisesta hyötyvät myös ympäröivät vesistöt ja luonnon monimuotoisuus. Luonnontilaisessa suossa vesi viipyy ja puhdistuu pitempään kuin ojitetussa suossa, jolloin vesistöihin saapuvien rehevöittävien ainesten määrä pienenee. Ennallistuksesta hyötyy lisäksi suolajisto, kun ennallistus palauttaa niille tärkeän soiden normaalin vesitalouden.

”Rahkasammal on suon turpeen muodostaja ja sen palautuminen on tärkeää. Myös tupasvilla palautuu ojalinjoihin ensimmäisten lajien joukossa. Nopeasti saapuvat myös erilaiset suoperhoset ja pienet hyönteiset, joiden perässä saapuvat lintumaailmasta keltavästäräkki, pohjansirkku, liro ja riekko. Kun puustoa poistetaan ja lintulajisto lisääntyy, sinisuohaukka palaa saalistamaan. Vaateliaamman suolajiston paluuta joudutaan kuitenkin odottamaan pidempään”, kertoo Hiilipörssin Heikki Susiluoma aiemmin toteutuneista ennallistuskohteista.

Ennallistettu suo.
Hiilipörssin ennallistamaa suota, jonne veden pinta on nostettu sen luonnolliselle tasolle. Kuva: Heikki Susiluoma

Partio pyrkii lisäämään maata pitkin matkustamista

Partiolaisten lentämisen hiilijalanjälki oli vuonna 2023 poikkeuksellisen suuri. Matkustamisen jalanjälki kattaa partion vastuullisuusryhmän tekemän arvion mukaan noin 70 prosenttia vuoden 2023 Suomen Partiolaisten keskusjärjestön toiminnan hiilijalanjäljestä. Matkustamisen jalanjälki koostuu lähes kokonaan Korean maailmanjamboreen lentomatkoista, mutta mukana oli myös luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tekemiä kokousmatkojen lentoja.

Kompensaation jälkeenkään partion lentomatkustamista ei voida pitää hiilineutraalina. Kompensaation ilmastohyödyt toteutuvat vasta tulevina vuosina suon hiilivuodon pysähtyessä ja hiilensidonnan alkaessa uudelleen, kun taas lentomatkojen aiheuttamat päästöt ovat ilmakehässä jo nyt.

Partiolaisia suositellaan matkustamaan maa- tai meriteitse aina kuin mahdollista.

”Partion ihanteena on ystävyyttä yli rajojen, ja kansainväliset kokemukset ovat tärkeitä. Toisaalta matkustaminen on hiilineutraaliustavoitteen kannalta haasteellista. Kuitenkin maita pitkin pääsee helposti esimerkiksi keskemmälle Eurooppaan, jolla pystytään vähentämään edes yksi lentomatka. Maita pitkin matkustaminen vaatii vähän vaivaa, mutta on sen arvoista”, kommentoi Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Henri Backman.

Backman suosii itse mielellään maata pitkin matkustamista. Hän matkusti maa- ja meriteitse pohjoismaisten partiojohtajien kokoukseen Tanskaan viime syyskuussa. Myös seuraava partion kokousmatka Färsaarille on tarkoitus toteuttaa lentomatkustamista vältellen.

”Matkanteko maata pitkin on mukavaa, sillä matkan aikana saa rauhassa tehdä töitä, nähdä maisemia, jaloitella eikä aika mene hukkaan jonottelussa lentoasemilla”, kannustaa Backman.

Seuraavia suuria partiomatkoja ovat tulevana kesänä Norjassa järjestettävä Roverway-leiri sekä seuraava Portugalissa vuonna 2025 järjestettävä Wold Scout Moot. Toivomme, että mahdollisimman moni partiolainen matkustaisi näihin maa- ja merireittejä hyödyntäen.

Maata pitkin matkan suunnittelussa auttaa maatapitkin.net

Voit tutustua suokompensaatioon tarkemmin Hiilipörssin sivuilla