Partiolaiset laskevat hiilijalanjälkeään Tradekan ilmastolaskurilla – laske tapahtuman tai toiminnan hiilijalanjälki

Partion hiilijalanjäljen laskemiseen on kehitetty kaksi työkalua, joilla voi laskea vuosittaisen toiminnan tai yksittäisen tapahtuman hiilijalanjäljen. Laskureiden avulla on tarkoitus selvittää partiolaisten hiilijalanjälkeä ja seurata hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Laskurit on julkaistu nyt kaikkien partiolaisten käyttöön! Suomen Partiolaiset muokkasi vuosittaista partiotoimintaa kuvaavan hiilijalanjälkilaskurin Tradekan ilmastolaskurista.

Partio haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kasvattaa partiolaisia vaikuttamaan omissa yhteisöissään. Suomen Partiolaiset on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

”Jo partion perustaja Robert Baden-Powell ohjeisti partiolaisia jättämään maailman tuleville sukupolville hieman parempana kuin millaisena he sen itse löysivät. Partion päämäärä on näin ollen kasvattaa lapsia ja nuoria ilmastonmuutoksen hillintään ja luontokadon estämiseen, muuten emme täytä tehtäväämme tämän vuosisadan olosuhteissa. Nuorilla on paljon halua tehdä ilmastotekoja ja me partiossa haluamme kantaa oman vastuumme”, kertoo Siiri Tuovila, joka vastaa Suomen Partiolaisten hallituksessa yhteiskuntasuhteista.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin kuitenkin arvio partion tämänhetkisestä hiilijalanjäljestä. Partiolaiset ovat jo useiden vuosien ajan laskeneet suurimpien partiotapahtumien hiilijalanjäljen, mutta laskelmia koko vuoden päästöistä ei ole aikaisemmin tehty. Nyt kaikki partiolaiset voivat laskea sekä yksittäisten tapahtumien että vuosittaisen toiminnan hiilijalanjäljen.

Kaksi partiolaista testaamassa laskureita metsässä Johtajatulilla.
Kuva: Susanna Ronkainen

Partiolaiset on haastettu laskemaan oma hiilijalanjälkensä

Hiilijalanjäljen laskennassa pääsee helposti vauhtiin, kun laskee aluksi yksittäisen tapahtuman hiilijalanjäljen. Tapahtumalaskuri Talla on kehitetty yksittäisen tapahtuman, leirin tai matkan hiilijalanjäljen laskentaan.

Partiotoiminnan vuosilaskuri eli lyhyemmin Vuola on nimensä mukaisesti tarkoitettu vuosittaisten hiilijalanjälkilaskelmien tekemiseen. Laskurilla voi laskea esimerkiksi piirin tai lippukunnan toiminnasta vuodessa syntyneet päästöt.

Vuosilaskuri Vuola on kehitetty Tradekan ilmastolaskurin pohjalta, ja sillä on laskettu tähän mennessä keskustoimiston ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hiilijalanjälki.

”Seuraavaksi toivomme, että mahdollisimmat monet piirit, lippukunnat ja partiotapahtumat laskevat oman hiilijalanjälkensä. Näiden avulla voimme muodostaa arvion koko Suomen partiotoiminnan hiilijalanjäljestä”, kertovat laskurin kehittämisestä vastanneet partiolaiset Henni Pudas ja Jussi Tiihonen.

Tradekan ilmastolaskurilla järjestö voi tunnistaa omia päästölähteitään

Suomen Partiolaiset muokkasi vuosittaista partiotoimintaa kuvaavan hiilijalanjälkilaskurin Tradekan ilmastolaskurista, johon päädyttiin usean eri laskurin testaamisen jälkeen. Tradekan yhdessä kumppaninsa UseLess Companyn kanssa rakentaman ilmastolaskurin avulla yhdistykset, järjestöt ja hankkeet voivat helposti arvioida omaa hiilijalanjälkeään ja ilmastovaikutustaan. Omien ilmastovaikutusten laskeminen auttaa tunnistamaan, mitkä ovat merkittävimmät päästölähteet ja näin ohjata tekemään aidosti vaikuttavia toimenpiteitä.

Tradekan ilmastolaskuri on helppokäyttöinen ja keskittyy hyvin partiotoiminnan merkittävimpiin päästölähteisiin. Erityistä partiotoiminnalle ovat esimerkiksi adventtikalenterien myynti, suuri vapaaehtoisten määrä, partioleirit, retkeilyyn liittyvät hankinnat sekä esimerkiksi meripartiotoiminta.

”Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä, että partiolaiset ottavat Tradekan hanketoiminnan ilmastolaskurin käyttöön. Toiveemme on alusta asti ollut, että mahdollisimman moni löytää laskurin ja käyttää sitä laskeakseen ja tunnistaakseen omia ilmastovaikutuksiaan”, sanoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Partiolaiset tekivät muokkauksia alkuperäisen Tradekan laskurin sisältöön, niin että se korosti partiossa yleisiä päästölähteitä sekä toi esille partiotoiminnan erityispiirteitä. Muokattu laskuri oli kesällä testattavana ja kommentoitavana partiopiireillä ja -lippukunnilla. Muokkausten jälkeen UseLess Companyn asiantuntijat tarkastivat partiolaisten tekemät muokkaukset laskuriin.

”Toivomme, että laskuri tulee laajasti käyttöön partiotoiminnassa ja se auttaisi partiolaisia tiedostamaan entistä paremmin oman toimintansa ilmastovaikutuksia. Laskurin tulosten avulla on mahdollista myös suunnitella päästövähennystoimenpiteitä ja kehittää partiotoimintaa entistä ilmastoystävällisemmäksi”, kertoo UseLess Companyn operatiivinen johtaja Mervi Teerikangas-Järvi, joka tuki partiolaisia laskurin muokkauksien tekemisessä.

Lataa partiolaskurit käyttöösi täältä

Tutustu Tradekan ilmastolaskuriin Tradekan sivuilla

Tradekan logo.