Tunkelon säätiön tuki on mahdollistanut partion laajan moninaisuustyön

Tunkelon säätiö on tuellaan mahdollistanut partion laajan moninaisuustyön neljän viimeisen vuoden ajan. Vuosien aikana partion moninaisuustyö on edistynyt merkittävästi ja yhä useamman on ollut helpompaa liittyä partioon.

Tunkelon säätiöltä saadun erityisavustuksen myötä partion moninaisuustyössä päätettiin painottaa neljää asiaa:

  • Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden partioharrastuksen lisäämistä
  • Koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa partiotoimintaa
  • Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden harrastamista
  • Partion saavutettavuutta ja esteettömyyttä

Erityisavustus jatkona aiemmalle 100 uutta tapaa -hankkeelle

Erityisavustus haluttiin kohdistaa partiossa aiemmin toteutetun 100 uutta tapaa -hankkeen jatkolle. 100 uutta tapaa -hankkeessa keskityttiin uusiin harrastusmuotoihin ja toimintatapoihin, ja monet niistä saatiinkin otettua myöhemmin valtakunnallisesti käyttöön.

Näitä olivat muun muassa Etelä-Karjalan Partiolaisten luoma Kaikki mukaan -koulutus ja Lounais-Suomen Partiopiirin luoma PartioKamun pesti. Kaikki mukaan -koulutuksesta saa toimintavinkkejä, jos ryhmässä on haastavaa käytöstä. PartioKamu taas on erityistä tukea tarvitsevan harrastuskaveri ja mahdollistaa harrastamisen, joka voisi yksin olla mahdotonta.

Työkaluja saavutettavuuden ja esteettömyyden tukemiseksi

Partion saavutettavuutta on lisätty Helppo tulla -tunnuksen käytöllä ja esteettömyyttä lippukunnissa voi tarkastella esimerkiksi Kolotutka-työkalun avulla.

Helppo tulla -tunnuksen teki alun perin Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja myöhemmin siihen lisättiin uusia osa-alueita. Nyt tunnus on tuttu näky partion tapahtumailmoituksissa ja lisää tapahtumien saavutettavuutta.

Pilottina alkaneet partiokerhot muuttuivat pysyväksi toiminnaksi

Vuosina 2020–2021 pilotoitiin Harrastamisen Suomen malliin sopivia partiokerhoja. Toimintamuoto on koettu partiolle tärkeäksi, mutta myös haastavaksi.

”Pidämme Harrastamisen Suomen mallin ajatusta jokaiselle mahdollisesta harrastuksesta todella tärkeänä ja teimme paljon töitä, jotta löysimme partiolle sopivan tavan olla mukana mallissa”, partion moninaisuustyötä avustuskauden ajan johtanut Sanna Nygård toteaa.

Erilaisten kokeilujen jälkeen partiokerhoja järjestetään yhteistyössä Leirikesä ry:n kanssa.

”Leirikesä ry:n organisaatiorakenne mahdollistaa kerhonohjaajien palkkaamisen, mutta kannustamme edelleen myös lippukuntia järjestämään omalla alueellaan partiokerhoja, mikäli se vain on mahdollista”, Nygård lisää.

Systemaattista työtä yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi

”Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen” nostettiin partion strategiaan vuosille 2021–2026. Kokonaisuudesta tehtiin asiantuntijaverkoston tuella tiekartta, joka osoittaa toimenpiteitä sekä asian johtamiseen että toimintaan. Kyseessä on laaja yhdenvertaisuustyö, joka koskettaa kaikkia organisaatiotasoja ja toiminnanaloja.

Työtä on koko ajan ohjannut partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka avustusaikana tehtiin käytännönläheiseksi työkaluksi. Partion työkalut ja toimintamallit kiinnostavat myös muita toimijoita ja moninaisuustyöstä kerrotaankin mielellään eteenpäin. Partion moninaisuustyötä voi toteuttaa ylpeydellä.

Heti avustustiedon tultua partiossa päätettiin tehdä systemaattista moninaisuustyötä koko järjestön tasolla erillisten, pirstaloituneiden hankkeiden sijaan. Partiossa on myös kokoaikainen työntekijä moninaisuustyölle. ”Päätös oli enemmän kuin oikea. Näin työ oli alusta asti osa perustoimintaa ja kaikki teot ja työkalut elävät osana partion perusarkea”, Sanna Nygård iloitsee.