Joukkueen säännöt

Joukkueen säännöt koskevat kaikkia jamboreelle lähtiää!

1. KÄYTTÄYDYMME PARTIOMAISESTI

2. NOUDATAMME SÄÄNTÖJÄ

3. KUNNIOITAMME TOISIA IHMISIÄ, KULTTUUREJA JA TOISTEN OMAISUUTTA

4. AUTAMME JA PUUTUMME ONGELMIIN

5. VASTAAMME MEILLE KUULUVISTA TEHTÄVISTÄ

6. LIIKUMME TURVALLISESTI

7. TOIMIMME KORONATURVALLISESTI

8. OSALLISTUMME OHJELMAAN

9. MUISTAMME LEVÄTÄ JA KUNNIOITTAA TOISTEN LEPOA

10. NOUDATAMME PÄIHTEETTÖMYYTTÄ

11. NOUDATAMME LAKEJA

12. REAGOIMME SÄÄNTÖRIKKOMUKSIIN

Suomen joukkueella on yhteiset selkeät säännöt, jotka koskevat kaikkia osallistujia. Joukkueen sääntöjä noudattamalla takaamme, että kaikilla osallistujilla on mahtava jamboree -elämys!

1. KÄYTTÄYDYMME PARTIOMAISESTI

Edustamme Suomea ja Suomen partiolaisia, käyttäydymme partiomaisesti ja toimimme hyvänä esimerkkinä. Noudatamme joukkueen johdon ohjeita joukkueen tunnisteiden ja virallisten asusteiden käytöstä.

2. NOUDATAMME SÄÄNTÖJÄ

Yhteisten sääntöjen noudattaminen takaa sen, että jamboreematkastamme tulee jokaiselle unohtumaton kokemus. Meillä kaikilla on oikeus onnistuneeseen matkaan ja velvollisuus auttaa muita osallistujia viihtymään. Joukkueessa kaikilla on samat säännöt, tulkitsemme niitä kaikkien kohdalla samalla tavalla. Tarvittaessa annettavat sanktiot ovat kaikille samat. Joukkueen jäseninä olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia annettuja sääntöjä ja ohjeita. Noudatamme leiriorganisaation antamia sääntöjä ja ohjeita. Näiden sääntöjen lisäksi joukkueen johto voi antaa tarkentavia ohjeita matkustamista ja leirielämää koskien.

3. KUNNIOITAMME TOISIA IHMISIÄ, KULTTUUREJA JA TOISTEN OMAISUUTTA

Kunnioitamme toisia ihmisiä, vieraita kulttuureja ja niiden tapoja. Kaikilla on oikeus osallistua jamboreelle kokematta kiusaamista, syrjintää tai häirintää. Kunnioitamme kaikkien oikeutta tähän emmekä kiusaa, syrji tai häiritse ketään. Noudatamme annettuja ohjeita sosiaalisen median käytöstä. Puutumme kaikkiin kiusaamis-, syrjintä- ja häirintähavaintoihin. Kerromme niistä omalle johtajalle tai joukkueen johdolle. Pidämme hyvää huolta omasta, toisten ja yhteises tä omaisuudesta emmekä lainaa ilman lupaa.

4. AUTAMME JA PUUTUMME ONGELMIIN

Tarjoamme ja pyydämme apua sekä puutumme mahdollisiin ongelmiin heti. Leirilippukunnanjohtajat ovat pääsääntöisesti vastuussa leiriläisistä, mutta myös ISTit ja CMT:n kaikki aikuiset ovat yhtäläisesti vastuussa leiriläisistä ja velvollisia tukemaan leirilippukunnanjohtajia. Erityisesti oheismatkan ja lentojen aikana kaikki aikuiset ovat vastuussa leiriläisistä. Leiriläisenä huomioin joukkueen aikuisten ohjeet ja noudatan niitä.

5. VASTAAMME MEILLE KUULUVISTA TEHTÄVISTÄ

Teemme meille annetut tehtävät hyvin ja määräajassa. Tiedotan tehtävän antajaa, jos olen estynyt suorittamasta tehtävää. ISTinä, leirilippukunnanjohtajana ja CMT:n jäsenenä sitoudun pestiini.

6. LIIKUMME TURVALLISESTI

Liikumme aina niin, että kaikilla on turvallinen olo, ja huolehdimme toinen toisistamme. Leiriläiset eivät liiku yksin. Leiriläisen tulee pitää johtajansa tietoisena liikkumisestaan ja noudattaa johtajan ohjeita. Täysi-ikäisen tulee leirialueelta poistuessaan ja leirialueelle palatessaan ilmoittaa asiasta NHQ:lle joukkueen antamien ohjeiden mukaisesti.

7. TOIMIMME KORONATURVALLISESTI

Noudatamme Suomen Partiolaisten, joukkueen johdon ja jamboreen leiriorganisaation antamia koronaohjeita kaikessa toiminnassamme. Joukkueen toiminta perustuu THL:n ja STM:n antamiin ohjeisiin.

8. OSALLISTUMME OHJELMAAN
Osallistumme suunniteltuun ohjelmaan. Poikkeukset sovitaan oman johtajan tai lääkärin kanssa.

9. MUISTAMME LEVÄTÄ JA KUNNIOITTAA TOISEN LEPOA

Huolehdimme omasta ja muiden levosta. Pidämme kiinni yhteisistä hiljaisuussäännöistä. Hiljaisuuden aikaan liikkumista tulee välttää. ISTien ja CMT:n jäsenten tulee välttää meluamista teltta-alueillaan kaikkina aikoina, koska osa ISTeistä saattaa nukkua päivälläkin yövuoronsa vuoksi. Noudatamme joukkueen ja leiriorganisaation ohjeistuksia leiriarkeen liittyen.

10. NOUDATAMME PÄIHTEETTÖMYYTTÄ

Päihtyneenä esiintyminen leirillä ja matkalla on kielletty. Täysi-ikäiset tiedostavat vastuunsa ja johtamisvelvoitteensa, joka voi tulla myös yllättäen. Päihteiden tuominen leirialueelle, kulkuneuvoihin ja majapaikkoihin on kielletty. Päihteiden käyttöön ja tupakointiin houkutteleminen on kielletty. Leiriläisten alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista ilmoitetaan kotiin.

11. NOUDATAMME LAKEJA
Noudatamme sekä Suomen että Etelä-Korean lakia.

  • Etelä-Koreassa alkoholin ja tupakkatuotteiden välittäminen alle 19-vuotiaille (leirin aikana 1.1.2004 tai myöhemmin syntyneet) on kielletty.
  • Huumeiden hallussapito, käyttö ja hankkiminen tai sen yritys on huumausainerikos. Lainrikkomuksista ilmoitetaan paikallisille viranomaisille, kotiin ja leiriorganisaatiolle . Kaikki havainnot rikoksista ja huumausaineista leirialueella on ilmoitettava NHQ:lle. Etelä-Koreassa huumausainerikosten rangaistukset ovat pääosin kovempia kuin Suomessa.

12. REAGOIMME SÄÄNTÖRIKKOMUKSIIN

Mahdollinen sääntörikkomus selvitetään asianosaisten kanssa keskustelemalla. Vakavista sääntörikkomuksista ilmoitetaan kotiin. Tietyt sääntöjen rikkomukset ovat niin vakavia, ettei joukkue enää niiden jälkeen voi ottaa vastuuta osallistujasta. Näissä tilanteissa joudumme lähettämään osallistujan kotiin omalla kustannuksella. Tällaisia tilanteita ovat:

Rikkomukset, joiden vuoksi leiriorganisaatio poistaa osallistujan leirialueelta tai ei päästä osallistujaa sinne. Jamboreen sääntöjen mukaan tämä voi tapahtua esimerkiksi vaarallisen käytöksen tai muita kohtaan tapahtuneiden rikkomusten (esim. varkaus) perusteella.

  • Huumeiden käyttö, hallussapito tai yritys hankkia huumeita.
  • Päihtyneenä esiintyminen.
  • Lakirikkomukset, vaarallinen tai epäasiallinen käytös kuten kiusaaminen, häirintä tai väkivaltainen käytös.

Päätöksen joukkueen jäsenen lähettämisestä kotiin tekevät Suomen joukkueen joukkueenjohtajat.