Pestit ja kielitaitovaatimukset

Pestien tarkempi jako varmistuu lähempänä leiriä. Korean leiriorganisaatio on ilmoittanut pyrkivänsä jakamaan pestit ja kertomaan niistä ISTeille jo ennen leiriä.  

Kaikilta ISTeiltä kysytään kevään 2022 aikana kolme heille mieluisinta osa-aluetta, joilta he haluaisivat leiripestinsä. Pestit jaetaan mahdollisimman hyvin toiveiden mukaan. 

Leiriorganisaation ilmoittamat eri osa-alueet Korean jamboreella 2023 päivittyvät tähän alle heti kun tieto saavuttaa Suomen joukkueen.  

Vaikka ISTien päivät kuluvat jamboreella pääasiassa työtehtävissä, pestit on jaettu selkeisiin työvuoroihin, eli jokaiselle jää myös vapaa-aikaa. 

Päivän ajaksi ISTit jakaantuvat vartioiksi pestiensä mukaan. Vartioihin kuuluu jäseniä ympäri maailmaa. 

Suomen joukkueen IST-mestarit ovat ISTiemme tukena ennen leiriä ja sen aikana: Jos omassa pestissä ilmenee ongelmia, Tiia ja Misha auttavat niiden selvittämisessä.  

Kielitaitovaatimukset 

Englanti ja ranska ovat leirin viralliset kielet, eli ISTinä hommia painetaan murtaen lontoota tai pariisia.  

Omasta kielitaidostaan ei kannata turhaan olla huolestunut; peruskoulun kieliopinnoilla pärjää, ja loput voi aina selvittää elekielellä.