Henkisen tuen kymppi, Kimara 2024

Henkinen tuki vastaa Kimaran osallistujien ja tekijöiden henkisestä hyvinvoinnista leirin ajan. Henkisen tuen ensisijainen tehtävä on tukea alaleirien ja savujen johtoa sekä pestiesihenkilöitä tehtävissään ja puuttua haasteellisempiin tai pitkittyneisiin mielenterveyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin.

Pestissä kuulut henkisen tuen tiimiin muiden henkisen tuen kymppien, tekijöiden ja mestareiden kanssa. Kymppinä pääset vaikuttamaan henkisen tuen toimintatapoihin ja oman pestisi sisältöön. Henkisen tuen tiimi on osa turvallisuuden organisaatiota. Muita osa-alueita ovat erillinen esikunta ja tilannekeskus sekä palon, lääkinnän ja turvan tiimit.

Henkisen tuen kympin pestiä tehdään pareittain. Leirin aikana henkisen tuen kympit toimivat henkisen tuen tiimin esihenkilötehtävissä eli vastaavat henkisen tuen operatiivisesta johtamisesta ja arjen ympärivuorokautisesta pyörittämisestä yhdessä mestareiden kanssa. Pestiin liittyy myös paljon yhteistyötä muiden turvallisuuden osa-alueiden kanssa. Henkinen tuki päivystää leirialueella ympärivuorokautisesti ja tehtävät painottuvat ajallisesti ja paikallisesti sinne, missä leiriläisetkin kulloinkin ovat.

Jos koet, että sinulla olisi annettavaa pestille, laita hakemus tulemaan vaikka heti, niin jutellaan sitten lisää!

Mitä tiimisi tarjoaa tekijälle:

Pesti tarjoaa näköalapaikan suuren partioleirin tekemiseen. Pääset olemaan tärkeä osa turvallisuuden kokonaisuutta, jota ilman tapahtuma ei onnistu. Pestissä pääset vaikuttamaan konkreettisesti siihen, että kaikilla on hauska ja turvallinen tapahtuma. Kimaralla kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuden pesteissä jaksamiseen ja myös henkisen tuen kympeille mahdollistetaan riittävästi vapaa-aikaa.

Pestiä tehdään tiiviisti henkisen tuen mestareiden, turvallisuuspäälliköiden ja muiden turvallisuuden osa-alueiden kanssa. Pesti on hyvä mahdollisuus syventää omaa ammatillista osaamista ja saada kokemusta monialaisessa verkostossa toimimisesta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Haemme sosiaali-, mielenterveys- tai nuorisotyön ammattilaista, joilla on kokemusta kouluikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja kriisityöstä. Kympin pestissä on toivottavaa, että sinulla on aikaisempaa partiokokemusta ja myös kokemusta partioturvallisuuden pesteistä. Myös esihenkilö- ja/tai johtamiskokemus partiossa katsotaan eduksi.

Jos et täysin tunnista itseäsi pestin vaatimuksista, mutta koet pestin omaksi, laita viestiä ja jutellaan tarkemmin pestistä.

Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -koulutuksen sekä Helppo tulla -koulutuksen voimassa olo ovat edellytyksiä pestissä toimimiselle. Ne ehdit kuitenkin suorittamaan vielä kevään aikana.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Alkuvaiheessa muutamia tunteja (2-3) kuukaudessa. Tapahtuman lähestyessä työtunnit lisääntyvät. Leirin ennakkovalmisteluihin on pääosin mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Kympin pestissä toimimisen edellytys on koko leirille osallistuminen ja toivottavaa olisi, että pääsisit osallistumaan edes osaksi aikaa rakennus- ja/tai purkuleirille.

Leirin jälkeen henkisen tuen tekijöille järjestetään purku- ja palautekeskustelut.


Lisätiedot

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi lyhyesti itsestäsi ja taustastasi sekä mitä osaamista tai kokemusta sinulta löytyy, jota voit hyödyntää pestissä. Kerro myös miksi olet motivoitunut tekemään juuri tätä pestiä. Tuothan hakemuksessasi selkeästi esiin aiemman kokemuksesi mielenterveys- ja kriisityöstä sekä esihenkilökokemuksen työelämässä ja partiotapahtumissa. 

Arvostamme leiriorganisaatiossa monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme eri-ikäisiä tekijöitä erilaisista taustoista, ei-partiolaisia ja partiokonkareita, eri sukupuolia olevia sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin väestöryhmiin kuuluvia. 

Kaikki hakijat haastatellaan mahdollisimman pian hakemuksen saapumisen jälkeen. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Liitteeksi voit laittaa partio-cv:si.  

Lisätietoja pestistä antavat henkisen turvallisuuden mestarit:

 Saara: saara.heinanen[at]partio.fi

 Pamela: pamela.kauppinen[at]fimnet.fi

Täytä hakemus