E-KP Partiojohtajaperuskoulutus 16.8.2024 – 29.9.2024

Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutuksessa perehdytään partiotoiminnan ja projektien johtamiseen, partioliikkeen periaatteisiin, toimintatapoihin ja turvallisuuteen. Koulutukseen kuuluu kouluttautujan toteuttama ja raportoima johtamistehtävä, jonka aikana hän johtaa muita aikuisia tapahtuman toteuttamiseksi, sekä maastoyöpyminen, jonka avulla kerrataan perusretkeilytaitoja. Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja voi hakea valtakirjaa, joka on edellytys tietyissä partiotehtävissä toimimiselle.

Vuoden 2024 koulutus koostuu

  • aloitus- ja päätöskeskustelusta,
  • ennakko- ja välitehtävistä,
  • kahdesta koulutusviikonlopusta (16.-18.8. ja 27.-29.9.),
  • johtamisharjoituksesta, joka toteutetaan omassa lippukunnassa, ja
  • johtamisharjoituksen raportoimisesta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille (täyttää vuoden 2024 aikana) partiolaisille, erityisesti johtajapesteissä toimiville tai niissä aloittaville. Esitietovaatimuksena koulutukselle on Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot ja perusretkeilytaidot.

Koulutuksen hinta on 130 €.

Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2024.

Lisätietoja: Tiina Puustinen-Mäkelä / tiina.puustinen-makela(a)partio.fi