FiSSc: Dagsseglats för vargungar och äventyrsscouter

En dagsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av en van skeppare och seglatsens program är anpassat enligt deltagarnas kunskapsnivå och ålder, med målsättningen att alla ska lära sig mer om segling och få mer sjövana.


Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Vargungar och äventyrsscouter (du behöver inte kunna segla).

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator, samling i ASS-hamn, Valfångaregatan 10, Hirvensalo 

Hur tar vi oss dit: Egen transport tex Föli-buss

Deltagaravgift: 15 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. --> Anmälningstiden förlängd till 31.5. Lediga platser delas ut i anmälningsordning. (Minderåriga deltagare anmäls av sin vårdnadshavare eller av en ledare i kåren som kan anmäla kårmedlemmar.)  Observera att anmälningen inte ännu garanterar dig en plats på seglatsen; besättningarna pusslas ihop efter sista anmälningsdag. u får inom april besked om huruvida du ryms med på seglatsen.

Kontaktperson: Maja Löfgren maja.lofgren@scout.fi

Information om tillgänglighet: Kontakta Maja Löfgren (maja.lofgren@scout.fi) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Purjehdus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa