FiSSc: Guldfissmöte 2024

På GuldFiSScmötet samlas styrelsen, alla gruppordförande och en del anställda för att diskutera, planera och behandla aktuella ärenden och ha roligt tillsammans. 

På programmet finns bl.a.: 
- Intro och presentation
- Vad händer 2024
- Händelsekalendern 2025
- Utbyte av idéer och erfarenheter

Tid: 18.5 2024 kl. 9.30
Plats
: Online, Teams
Möteslänk: Join the meeting now
Målgrupp:
Guldfisscar, dvs styrelsen och alla gruppordförande
Deltagaravgift: 0 €
Kontaktperson: koordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)
Sista anmälningsdag: 14.5

Evenemanget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner

Kontakta koordinatorn i frågor om evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, att röra sig, synsinnet, luktsinnet, hörselsinnet, pengar, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, program, åskådning, språk). 


FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. 

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Kokoukset, Raha, Ruoka, Hyvä olla, Katsomus

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa