FiSSc: Klart-vi-kan-seglats – INHIBERAD

Seglatsen är inhiberad

Tjejer, kolla hit! Har du gått skärgårdsskepparkursen men inte ännu fått ditt certifikat? Eller har du gått sekondkursen och är ivrig på fler utmaningar. Eller HAR du certifikat och vill öva på att skeppa Navigator i uppmuntrande sällskap? Har du alltid drömt om att segla Navigator men det har inte blivit av? Nu erbjuder vi en seglats endast för tjejer. Kom med och njut av några dagar ombord på Navigator och samla seglingserfarenhet! 


Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Kvinnliga explorerscouter, roverscouter och äldre ledare som har gått skärgårdsskepparkursen eller sekondkursen.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från och till Helsingfors.

Hur tar vi oss dit: Till och från Helsingfors kommer du enkelt med bussar eller tåg till hela landet.  

Hur sover vi? Vi sover ombord på båten; antingen i hamn eller i skift medan vi seglar, lite beroende på besättningens och skepparnas önskemål.

Deltagaravgift: 88 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. (Minderåriga deltagare anmäls av sin vårdnadshavare eller av en ledare i kåren som kan anmäla kårmedlemmar.) Observera att anmälningen inte ännu garanterar dig en plats på seglatsen; besättningarna pusslas ihop efter sista anmälningsdag. Du får inom april besked om huruvida du ryms med på seglatsen.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Purjehdus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa